Thomas Nielsen (tv.) og Vagn Nielsen (th.) med en af afgiftsbøgerne fra Lillienborg gods foran sig. Foto: Mille Holst

Lokalhistorien bringer hele verden hertil

Kaffesnak er en uvurderlig aktivitet på Langebæk Lokalhistoriske Arkiv. Det er nemlig her, de frivillige trækker på hinandens viden og kommer videre i deres søgen efter egne eller andres aner og lokalhistorien generelt. På søndag fejrer arkivet 40 års jubilæum.

Langebæk Langebæk Lokalhistoriske Arkiv så dagens lys 1. november for 40 år siden. Det markerer arkivet i forbindelse med Arkivernes Dag, som man i Langebæk i år har valgt at holde søndag den 3. november. Om formiddagen klokken 10-13 er arkivet, der er beliggende i kælderen til rådhuset i Langebæk, åbent for besøgende, og klokken 13 er der officiel jubilæumsreception i kantinen på Langebæk rådhus. Her vil være taler ved både formand Poul Sørensen og arkivleder Inge Langeskov-Nielsen samt fra forskellige gæster. Eksempelvis regner man i arkivet med at borgmester Mikael Smed, som har meldt sin ankomst, vil sige et par ord. Dagen byder derudover på lidt godt til ganen, sange og en quiz med lokale historiske spørgsmål.

Arbejdet i arkivet
Blandt de 14 frivillige, der uge efter uge holder arkivet åbent og sørger for registreringer og hjælper besøgende med at finde, hvad de søger, er Thomas Nielsen, der i sin tid var med til at starte Langebæk Lokalhistoriske Arkiv. Han var arkivets anden formand - efter Svend Åge Nielsen.
- Jeg var på arkivkursus, hvor jeg lærte at registrere sammen med Poul D., der var den første arkivleder, fortæller Thomas Nielsen, da vi møder ham i arkivet. 
En af de rigtig interessante oplevelser, han har haft på Langebæk arkiv var, da en masse noter i forbindelse med lokalforfatteren Holger Munks bog ”Rytterbonden” blev indleveret på arkivet.
- Jeg var fascineret af de håndskrevne noter, fortæller Thomas Nielsen.
Flere af de frivillige på arkivet blev også involveret, da nogle amerikanere gæstede arkivet med et gammelt maleri og fotos af slægtninge, der angiveligt skulle være fra området. Nogen gange er man heldig at finde personerne og det sted, de boede, andre gange er det sværere. I øjeblikket leder de frivillige efter en smed fra Langebæk med navnet Christensen - men de smede man indtil videre har fundet hedder ikke Christensen eller noget lignende.
Nogle andre vigtige bøger, som arkivet råder over, er afgiftsbøger fra Lilliendal gods i 1800-tallet. Især Vagn Nielsen har brugt dem, når han har skrevet de lokale gårdes historie. I bøgerne kan man se samtlige afgifter, der er blevet betalt til godset i det århundrede og dermed kan man også se, hvem der har boet hvor på godsets jorder.
Indtil videre har Vagn Nielsen lavet 120 gårdhistorier.
- Jeg startede med min egen gård, fortæller han. Gården, Lerbakkegård, er nu gået videre til hans søn, og selvom Vagn i sin tid købte gården på det frie marked, så er det den gamle slægtsgård, for det var her, hans tipoldefar Søren Hansen i sin tid blev født og voksede op.
De 120 gårdhistorier har været et kæmpe arbejde at skrive.
- Det er cirka tyve timers arbejde om ugen i ti år, fortæller Vagn Nielsen, der også er en ivrig slægtsforsker. Sin egen slægt kan han spore tilbage til Gorm den gamle, og det er virkelig mange aner, han har skullet registrere, for at nå dertil. Hver person i slægten har fået sit eget nummer.
- Gorm den gamle er nummer 2.112.881.352, så mange aner er der, siger Vagn Nielsen med et smil. 
- Når man kommer så lant tilbage skal man være heldig, at løbe ind i præster eller adelen, siger Vagn Nielsen og fortæller, at kirkebøgerne kun går tilbage til starten af 1700-tallet - hvis de da ikke er gpet til i brande gennem årene. 
- Præster går som regel tilbage til 1600; før dem skal man med held ind i adelen.

Kaffesnak og USA-besøg
Da vi besøger Langebæk lokalhistoriske arkiv en onsdag i oktober er det midt i de frivilliges formiddagskaffe. Kaffepausen er her, hvor de frivillige drøfter med hinanden, hvad de hver især arbejder med i øjeblikket og her de beslutter, hvem der skal skrive hvilke historier til arkivets næste blad. Denne dag går snakken om Balle-Lars og der kommer både røverhistorier og mere sandfærdige versioner frem. Desuden venter man besøg fra USA; tre amerikanere har meldt deres ankomst i eftersøgningen på deres forfædre fra Langebækegnen.

Langebæk lokalhistoriske arkiv holder sit 40 års jubilæum i kantinen på Langebæk rådhus søndag 3. november klokken 13. Derudover har arkivet altid åbent den første søndag i måneden klokken 10-13 og hver onsdag klokken 9.30-11.30.

Thomas Nielsen (tv.) og Vagn Nielsen (th.) med en af afgiftsbøgerne fra Lillienborg gods foran sig. Foto: Mille Holst

Arkivleder Inge Langeskov-Nielsen og formand Poul Sørensen i den del af Langebæk Lokalhistoriske arkiv, der blandt andet rummer fotografier. Foto: Mille Holst

Udsnit af optegnelse fra Lillienborg gods’ afgiftsbog fra årene 1807-1826. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar