Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Lokalplaner bør ikke baseres på en vurdering

Ole Jensen-Åris

Stavreby Strandvej 19

4720 Præstø 

 

Med henvisning til det af Vordingborg Kommune fremsendte forslag til ændring af retningslinje 9.6.4 i Kommuneplan 2009-2021, har jeg følgende kommentarer.

Jeg er enig i kommunens betragtninger omkring udbygning af udfoldelsesmulighederne for kommunens borgere, men her stopper min enighed.

Dette vil jeg begrunde med mit kendskab til både politikernes og administrationens håndtering af sagen med præstegården i landsbyen Stavreby.

Den politiske håndtering har været under al kritik. Erling B. Nielsen fremhæver specielt, at politisk håndtering er et spørgsmål om kompromisser, men i præstegårdssagen er det stort set et fremmedord i den politiske og administrative håndtering.

Administrationen har udvist en ualmindelig inkompetence i forhold til at kende bare den mest almindelige lovgivning på området, og har gang på gang fejlvurderet det juridiske i lovgivningen. 

Med baggrund i ovennævnte kritik af den kommunale håndtering, mener jeg det vil være betænkeligt, hvis det overlades til både de kommunale politikere og til administrationen at afgøre sager, baseret på en vurdering.

For at gøre retningslinjer 9.6.4 mere gennemskuelige og retvisende bør den faktisk være mere restriktiv end den er i dag, gerne henført til gældende lokalplaner.

I Vordingborg Kommune er der etableret ganske mange lokalplaner for de respektive landsbyer. Lokalplaner som borgerne har en vis tillid til bliver overholdt af det politiske system i kommunen.

Vordingborg Kommune har ved deres forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 givet sig selv håndsret over hvilke projekter, hoteller, festlokaler, kursusejendomme med videre, der må etableres i de små bysamfund på landet. Retningslinjerne i lokalplanerne bliver herved tilsidesat. 

Det er både naivt og yderst betænkeligt, at kommunen har den opfattelse, at de kan administrere denne opgave.  

Vordingborg Kommune har nu øvet sig på præstegårdssagen og tabt to gange i Natur-og Miljøklagenævnet. Dette tiltag med kommuneplantillæg nr. 16 skulle så retfærdiggøre en tredje gang? Det er ynkeligt, og ikke en kommune værdig.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Æblernes dag i...
  • FOTOS: Prinsesse...
  • FOTOS: Fantastisk...
  • FOTOS: Oktoberfest i...
Kommende arrangementer
22.
Okt
Hotdogs og Højmesse Køng Menighedsråd
22.
Okt
Fra museets gemmer Køng Museum
22.
Okt
Efterårsferie i Danmarks Traktormuseum Danmarks Traktormuseum
24.
Okt
Borgermøde Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs
24.
Okt
Meditationsgudstjenester Vordingborg Kirke
25.
Okt
RaketVækst Vordingborg Erhverv
25.
Okt
Generalforsamling Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd
25.
Okt
Foredrag - mød Daniel, der kom som flygtning til Danmark for 7 år siden Køng Menighedsråd
25.
Okt
Generalforsamling Stensved og omegn Lokalråd
25.
Okt
Tove Ditlevsens hjerte KulturArkaden