Som de fleste andre lokalråd i Vordingborg Kommune har Lokalkrådet for Vordingborg By besluttet at fortsætte som et lokalforum. Foto fra rådets borgermøde i november. Foto: Mille Holst

Lokalråd bliver til lokalfora - men bliver der plads til flere end før?

Det var aldrig tanken med den nye nærdemokratimodel, at lokalrådene skulle omdannes til lokalfora - men sådan er det blevet de fleste steder i Vordingborg Kommune. Spørgsmålet er, om der bliver plads til flere og mere specifikke lokalfora rundt om i kommunen - og hvor langt rækker pengene? Vi har taget en snak med en af dem, der har udarbejdet den nye nærdemokratimodel i Vordingborg Kommune.

Kommunen Med årsskiftet til 2020 ændrer Vordingborg Kommune sin nærdemokratimodel således at de høringsberettigede lokalråd for de enkelte områder af kommunen nedlægges og i stedet opfordres borgerne til at oprette lokalfora rundt omkring, hvor der kan være særlige tiltag eller udfordringer, som borgerne ønsker at få gjort noget ved. Et lokalfora er ikke høringsberettiget, men skal etableres som en forening og forpligter sig til at afholde borgermøder.
Tanken med lokalforaene er ifølge John Kaarsberg i Vordingborg Kommune, at et lokalforum påtager sig at samarbejde med foreninger i sit område og samle alle aktiviteter i området under én hat. Hertil kan der så søges et samlet tilskud fra kommunen. Til gengæld forsvinder det årlige tilskud kommunen har ydet til lokalrådene.

Få ledige områder tilbage
Den 15. december var der deadline for ansøgning om midler til 2020 og de eksisterende lokalråd har derfor skullet tage stilling til, om de ville fortsætte som forum i det nye år. Ifølge John Kaarsberg har 12 lokalråd valgt at fortsætte som et fora, Ørslev har ikke taget stilling endnu og Allerslev-Skibinge lokalråd og Lokalrådet for Stege og Omegn ønsker ikke at fortsætte.
- Vestmøns lokalråd har ikke meldt tilbage, men jeg regner med at de nedlægger sig selv på en generalforsamling, siger John Kaarsberg, der dog ikke lægger skjul på, at det aldrig var hensigten at lokalrådene skulle videreføres som fora. Tværtimod ville man gerne have set flere mindre lokalfora skyde op, så flere borgere kunne komme til orde.

Du kan stadig nå det
Selvom der var en deadline i december måned, er det i følge John Kaarsberg ikke for sent, hvis man i løbet af 2020 ønsker at oprette et nyt lokalforum - hele tanken er netop, at det skal være lettere for flere at komme til orde og tage beslutninger for eget lokalområde.
- Man kan løbende komme igang, men på et tidspunkt kan man risikere, at kassen er tom, siger John Kaarsberg, der har været med til at udvikle den nye nærdemokratimodel i kommunen.
- Vi er i et limbo lige nu, men når det er oppe at køre, kan man lave lokalfora hele året rundt, siger John Kaarsberg, der dog lægger op til at man laver en egentlig budgetrunde en gang om året - eksempelvis i december. Her er det planen at de enkelte lokalfora samler informationer om alle ideer lokalt til aktiviteter og sender dem ind til kommunen.
Selvom der fra kommunens side lægges op til at der året rundt kan etableres nye lokalfora, så gør John Kaarsberg opmærksom på, at der er en grænse for, hvor mange, der kan være i et bestemt område. Eksempelvis er det ifølge ham ikke tanken at der både kan være et lokalfora der dækker Vordingborg by og omegn og et fora kun for Masnedsundbydelen. Der kan ikke være mere end ét fora i et område. Istedet må man tage sin idé op i det store fora og dér arbejde videre med den.

Assistance efter behov
Foreningsstrukturen giver alle mulighed for at melde sig ind. Et lokalforum har ikke tilknyttet faste politikere, sådan som det var tilfældet for lokalrådene. Til gengæld er tanken, at man kan få assistance fra både kommunens administration og politikere, hvis man ønsker det til en given sag.
- Nu er det sådan, at hvis der er faglige ting, der skal tages politisk stilling til, har kommunen mulighed forat sende en politiker, der har forstand på feltet og området, siger John Kaarsberg og forklarer:
- Hvis man diskuterer cykelsti fra Kalvehave til Vordingborg, så sidder der nogen i udvalget for Teknik, der kan komme ud. De har forstand på dén problematik. Desuden kan de suppleres på dagen af en fra Trafik Park og Havne. 

Et tilpasningsår
I kommunen forventer man, at hele 2020 vil blive et tilpasningsår, hvor både administration, politikere og borgere skal finde sig til rette i den nye model og ifølge John Kaarsberg vil nærdemokjratimodellen formentlig gennemgå nogle tilpasninger i løbet af året - ja måske endda i de første år.

Fakta
• Hvis man gerne vil oprette et lokalforum kan man skrive til John Kaarsberg på joka@vordingborg.dk. Han og hans kolleger kommer desuden gerne ud og fortæller om den nye nærdemokrati model.

Som de fleste andre lokalråd i Vordingborg Kommune har Lokalkrådet for Vordingborg By besluttet at fortsætte som et lokalforum. Foto fra rådets borgermøde i november. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar