• www.henriks-hvidevarer.dk

Lokalrådet vil ikke være en "forening"

Ørslev Lokalråd er meget bekymret for fremtiden – som ”forening” uden politisk dialog.Lokalrådet har i de år, det har eksisteret arbejdet på udvikling af lokalområdet – og det er sket i tæt samarbejde med skiftende Lokaludvalg, men altid i en positiv dialog. Lokalrådet anser der som et af deres vigtigste opgaver, at arbejde for fortsat udvikling af lokalområdet, så det bliver mere attraktiv for såvel nuværende som fremtidige tilflyttere. Det er langt hen ad vejen lykkedes, idet Ørslev-området er det område i kommunen, hvor der forventes den største fremgang i befolkningen. Det er vi i Lokalrådet naturligvis glade for, da det er den måde vi kan sikre og udvikle de servicefaciliteter, der er i området, herunder skole og daginstitution. Jeg skal ikke opliste de resultater vi har nået, men blot bemærke, at vi her i juni måned åbner vores Egnshus -som afløser for et nedslidt forsamlingshus. I den forbindelse har Lokalrådet været tovholder i et fællesprojekt mellem foreningerne i byen. Spejderne, Menighedsrådet, Skolen, Egnshuset og Daginstitutionen om et centralt beliggende Aktivitetzone, til glæde for alle ovennævnte og øvrige borgere i lokalområdet, hvor der er plads til leg og hygge. Denne Aktivitetzone er finansieret med halvdelen fra kommunens LUP-Pulje og 75.000 fra A.P. Møllerfonden. Den sidste fjerdedel skaffes ved frivillig indsats fra lokalområdets ildsjæle. I lokalrådet ønsker vi stadig at være en del af den politiske beslutningsproces, så vi kan være med til at præge udviklingen – og ikke bare en ”forening” Der skal dialog til at skabe udvikling, så derfor ønsker vi ikke at de årlige dialogmøder afvikles.

Jan Hansen, Fmd. Ørslev Lokalråd
Maglebjergvej 2
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar