• www.henriks-hvidevarer.dk

Oplæg, hyggesnak og spisning i festsalen på Absalon til Byforum Vordingborgs møde i sidste uge, der ikke trak ret mange andre end oplægsholderne og Vordingborg Lokalråd. Foto: Lise-Lotte Iuel

Mange punkter på Byforum Vordingborgs møde

Der forestår flere store begivenheder i Vordingborg de næste par måneder, og der er visioner for byens fremtid, så dagsordenen var omfangsrig tirsdag aften, da der var møde i Byforumregi i den store festsal på Produktionshøjskolen Absalon.

Vordingborg Der var dækket fint op i festsalen i den ældste af bygningerne på Absalon, så de fremmødte borgere kunne styrke sig på kaffe og kage, mens aftenens program tog sin begyndelse – desværre uden musikalsk ledsagelse, idet både Musikskolen og musikelever fra Vordingborg Gymnasium var forhindret i at deltage. Der blev budt behørigt velkommen af både centerchefen fra Absalon Stina Løvgreen Møllenbach, som ikke forsømte lejligheden til stolt at fortælle om Absalons fortræffeligheder og mangeartede kompetencer, og dernæst kom formand for Byforum Vordingborg Allan Andersen til orde med gennemgang af aftenens mange punkter samt et kort oprids af foraets identitet og historie. 

Flagjubilæum
I anledning af det kommende flagjubilæum, som i Vordingborg fejres hen over 14. og 15. juni, er alle sejl sat i omdrejninger, så byen vil simpelt hen være på den anden ende, og det har krævet og kræver vedblivende en masse planlægning og ikke mindst koordination. Kommunaldirektør Lau Svendsen Tune ridsede de store linjer op og understregede, at alt hvad der var programsat og planlagt på en eller anden måde skulle have med Dannebrog at gøre og ikke mindst promovere by og kommune, så besøgende får en rigtig god oplevelse, som forhåbentlig kan friste til et pænt pengeforbrug – og måske ovenikøbet lokke til bosættelse i området.
- Vi er i gang med at få fremstillet et helt nyt Dannebrog designet efter historiske kilder, og det nye flag bliver afsløret i forbindelse med kronprinsparrets officielle besøg på dagen, hvorefter vi har det fromme håb, at Vordingborg i turisme- og eventsammenhænge vil blive koblet sammen med begrebet Dannebrogsbyen, fortalte Lau Svendsen Tune.
Også på Borgcenteret er der udarbejdet et særligt program for dagen, hvor prominente folk som Sigurd Barrett og Per Vers vil være til stede, og musikken bliver leveret af Livgardens Musikkorps, Love Shop og Folkeklubben. Andre steder i byen vil Prins Jørgens Garde og Præstøkoret stå for de musikalske indslag og byens caféer har lovet at stå for musik i Algade. Det bliver en fest, som kræver opmærksomhed og minutiøs planlægning samt frivillige hænder og god vilje og velvilje fra byens forretningsdrivende. En meget lang kunstudstilling med lokale bidrag vil ligeledes være at finde i Algades butikker i hele gadens længde. 

Waves Festival 2019
Frivillighed og velvilje gør sig også gældende, når Vordingborg til august traditionen tro afholder Waves Festival, som Nullo Facchini, kunstnerisk leder og instruktør på det lokale egnsteater Cantabile 2 præsenterede. 
- Der er masser af inden- og udenlandske grupper og folk, der skal hentes og bringes, og til vores egen forestilling efterlyser vi et hav af statister, som skal agere dykkere, bademestre, vaskekoner og ja, alle mulige roller skal besættes med amatører, fortalte Nullo Facchini, som har mange års erfaring i at sætte så store events i værk.  
For lige at komme i stemning blev en kort video fra Waves Festival 2017 fremvist, og det er helt givet, at dette overdådige arrangement over flere dage ikke laver sig selv – der skal både professionelle og adskillige frivillige til, som kan få enderne til at mødes ved god planlægning, godt samarbejde og vilje til at gøre en lokal indsats. 

Havneprojekter
Længere hen ad mødet kom turen til de store havne i kommunens tre største byer Vordingborg, Stege og Præstø, hvor det var Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan og Teknik, der førte ordet og gjorde rede for overordnede ens udfordringer for havnene og lokale visioner for Nordhavnen i Vordingborg. Der bliver oprettet hjemmesider specielt til formålet og lokale kontorer med ugentlige åbningstider hen over sommeren, så almindelige borgere kan komme på helt tæt hold af planerne. 

Soldaterhjemmet
Soldaterhjemmet, der har til huse tæt på kaserneområdet, præsenteredes ved daglig leder Kirsten Andersen, der efterlyste idéer til bedre udnyttelse af de lukrative faciliteter, da de forholdsvis få værnepligtige på kasernen ikke helt kan udfylde kapaciteten. 

Byportal
Inden spisepausen rundede Jørgen Nymark, der er bestyrelsesmedlem i Vordingborg Lokalråd, af med at forelægge ideer til en byportal over Københavnsvej til brug for gående – og som velkomst/farvel til besøgende. Efterfølgende satte de besøgende sig ved fire borde for i mindre grupper at kunne detailplanlægge og diskutere de områder, der var blevet præsenteret i løbet af aftenen: Nordhavnen, Waves Festival 2019, Soldaterhjemmet i Vordingborg og Byportalen over Københavnsvej. 

Oplæg, hyggesnak og spisning i festsalen på Absalon til Byforum Vordingborgs møde i sidste uge, der ikke trak ret mange andre end oplægsholderne og Vordingborg Lokalråd. Foto: Lise-Lotte Iuel

Sacha Keller er eventkoordinator i Bycentrum Vordingborg og fremfører her de borgerdrevne initiativer i forbindelse med flagjubilæet. Foto: Lise-Lotte Iuel

Daglig leder af KFUM’s soldaterhjem i Vordingborg Kirsten Andersen efterlyser idéer til bedre udnyttelse af huset. Foto: Lise-Lotte Iuel

Jørgen Nymark, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Lokalråd – stod for præsentationen af Byportalen over Københavnsvej ved Vandhuset. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar