• www.henriks-hvidevarer.dk

Fuldt hus til KB-mødet på Svend Gønge Skolen i onsdags. Foto: MIchael Thønnings

Mange spørgsmål til monstermøde

Massivt fremmøde og mange spørgsmål prægede det mere end tre timer lange kommunalbestyrelsesmøde i onsdags.

Lundby Generelt kaos og for få pladser prægede starten af sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, der var henlagt til Svend Gønge skolen, som et led i en ny plan for ”komme ud blandt borgerne”. Og det kom man, for over 100 mennesker havde indfundet sig i den trængte sal, hvor de i mere end tre timer kunne høre om biogas, kommuneplan, havenlån, Lindholm og cykelstier og mange andre væsentlige sager, som gjorde mødet til det længste, de sidste mange år.
Men også spørgsmålene fra borgere var mange. 16 borgere havde noget på sinde  og det var bestemt ikke kun om biogasanlægget ved Køng/Sallerup (læs om det på side 10).
- Jeg er plejefar for to børn, der blev fjernet med det der hedder ”clean-cut”, sagde den første spørger Jens-Erik Mathiassen, som efter lidt ordvekslen med borgmesteren måtte gå uforrettet ”da man ikke svarer på spørgsmål om personsager i spørgetiden”.
Så kom en længere række om trafikforhold. Jens ”Pølse” Larsen (S) mente at hans hus  stiger i pris når der kommer biosaganlæg og spurgte til kommunale biler og busser om hvor langt de er med at køre på el og gas. Det ville Poul A. Larsen (S) gerne ”diskutere i udvalget”, mens et spørgsmål om busser fra Lundby station  røg videre til Movia, mens man vil gå i dialog med Banedanmark om pendlerparkeringspladser i samme.
Thomas fra Sallerup fortalte om at han fik ødelagt to biler, fordi vejen der og ud mod Avnø ”er elendige”, og fik at vide, at der jo var asfaltkontrakter.
Det var dog ikke kun fra den nordlige del af kommunen, at der kom folk. Hanne Lindblad fra Møn talte om risiko for dødsulykker på grund af manglende cykelstier på Møn.
- Det er et stort behov, der er forsømt, lød det medfølende fra den mønske teknikudvalgsformand, Michael Larsen (R), der kort forinden havde sagt ja til at bruge de kommende tre års cykelstibudgettere oppe omkring Lundby, for at sikre skolevejene mod lastbiler, der kører til et kommende biogasanlæg.
Og i temaet om at komme af med biologiske rester, blev der spurgt til  haveaffaldordningen, hvor man tidligere kunne få det afhentet.
- Men det må man kompostere på egen grund eller selv sende til genbrugspladsen, lød svaret efterfølgende fra borgemesteren, der i lyset af den ordning nok må leve med en lille CO2-stigning, når folk brænder deres haveaffald af.

Fuldt hus til KB-mødet på Svend Gønge Skolen i onsdags. Foto: MIchael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar