• www.henriks-hvidevarer.dk

Hvilken venstresvingsbane skal man vælge? Bilisterne er i tvivl. Nu vil Banedanmark tage sagen op med Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Manglende og misvisende afstribninger skaber utryghed ved stationen

Mange borgere giver udtryk for utryghed når de færdes i trafikken foran jernbanestationen i Vordingborg og på Ny Næstvedvej. Afstribningen på vejen er mangelfuld og folk bliver i tvivl om, hvem der skal holde tilbage for hvem. Vi har derfor talt med Banedanmark om problemerne med afstribning, venstresvingsbaner og T-krydset ved Algade/Marienbergvej, og allerede i indeværende uge bliver der taget hånd om en del af problemerne.

Vordingborg Flere borgere har givet udtryk for utryghed, når de færdes på den ny Næstvedvej samt i T-krydset ved Algade og Marienbergvej udfor stationen.
Nogen har eksempelvis oplevet bilister, der kommer kørende fra Algade og uden at holde tilbage fortsætter ud på Marienbergvej og til højre for at komme op på Næstvedvej. I øjeblikket er der nemlig ingen tydelig markering af, at trafik fra Algade skal holde tilbage for trafik på Marienbergvej. Vi har spurgt Svend Skodborg-Jørgensen i Banedanmark om, hvorfor der ikke er en fuldt optrukken linie eller hajtænder på Algade ud til Marienbergvej? 
- Vi går i gang i denne uge med at få markeringerne opmalet og lige netop ved Algade vil vi sørge for, at der kommer hajtænder, fortæller han. Han undrer sig dog over at bilisterne ikke kan finde ud af at holde tilbage af sig selv.
- Ifølge færdselsloven er der ubetinget vigepligt fra Algade; når man kommer fra en mindre vej og hen til en større vej. Men der er god logik i at der kommer hajtænder, siger han. 

Venstresving skaber tvivl
Når man som bilist kommer fra Marienbergvej og skal op på rampen til Ny Næstvedvej. Hvornår skal man så lægge sig i venstrebanen? Der er stadig den gamle, som blev brugt dels til stationen og dels til den gamle Næstvedvej, og lidt længere fremme kommer den ny venstresvingsbane på rampen. Hvis man skal til venstre ad Næstvedvej fra rampen, skal man så lægge sig i venstresvingsbanen allerede ved stationen eller skal man først gøre det på selve rampen? Folk gør noget forskelligt, og det skaber farlige situationer.
Svend Skodborg-Jørgensen mener, det bedste vil være, at lægge sig i den første venstresvingsbane ved stationen og blive der indtil Næstvedvej, men selv om der er usikkerhed blandt bilisterne er der ikke fra Banedanmarks side taget initiativ til at ændre noget i markeringerne på vejen ved venstresvingsbanerne.
- Det får vi nok ikke ændret så meget på nu, siger han men vil tage diskussionen op med Vordingborg Kommune og entreprenøren.
Han foreslår, at man eventuelt kunne lade venstresvingsbanen gå helt igennem fra stationen og op på rampen og så markere den med dobbeltpil.
- Men det vi skal holde os for øje er, at selvom vi laver dobbelt pil, så vil den samme situation opstå, siger han og giver som eksempel at en travl bilist måske ikke vil holde bagved en, der skal ind på stationen, men derimod vil køre ud i vejbanen til højre for at køre udenom. Det vigtigste mener han er, at man bruger blinklyset og er opmærksom.
Om en anderledes markering vil hjælpe på trafiksikkerheden er Svend Skodborg-Jørgensen således ikke sikker på, men han mener, det er forsøget værd, og det skal ikke være økonomien, der afgør om det bliver realiseret.
- Ekstraudgifterne på en dobbeltpil skal ikke skille os ad, siger han.

Bliver færdig til foråret
På selve Næstvedvej har arbejdet med at få vejen helt færdig trukket ud på grund af nogle dampbobler, der skabte buler i asfalten henover sommeren.
- Det var meningen, vi skulle lægge flydelag på nu, men der har været reparationer, så vi kan først gøre det til foråret, siger Svend Skodborg-Jørgensen og forklarer, at vejret er blevet for koldt nu.
- Vi vil gerne gøre det ordentligt; derfor bliver det udskudt til foråret, siger han.
 

Hvilken venstresvingsbane skal man vælge? Bilisterne er i tvivl. Nu vil Banedanmark tage sagen op med Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Afstribningen på Næstvedvej er blevet slidt af. I indeværende uge bliver den genopfrisket. Selve vejbelægningen gøres helt færdig til foråret. Foto: Mille Holst

Der har også tidligere været kritik af fodgængerovergangene fra gangbesværede og kørestolsbrugere. Der er høje kanter og flere steder ingen ”opkørsel”. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar