Den nye vejføring kunne have været lavet lidt smartere, mener flere ude i Kastrup/Neder Vindinge. Hvis man kommer af stien langs banen (rød streg) skal man gennem tunellen og op på vejen sammen med bilerne for at komme rundt og ud ad Neder Vindingevej. I stedet ville man gerne have haft en stikvej, der gik fra stien og hen direkte langs Neder Vindingevej (grøn rute).
Det er i øvrigt området til venstre, som man gerne så bebygget med nye boliger, mens det lille stykke til højre mod banen kunne blive et fritidsområde til eksempelvis spejderne. Det er i hvert fald ønsker fra lokalrådets side. Foto: Klaus Lohmann

Manglende stiforbindelse ved den nye bro tvinger cyklisterne op på vejen

Stien under den nye bro er lavet uden tilslutning til Neder Vindingevej, så cyklister og skolebørn er nødt til at køre op på den trafikerede nye bro over banen i Kastrup/Neder Vindinge. Den manglende sti var det store samtaleemne for mange, da den nye bro blev indviet.

Kastrup En dejlig asfalteret og bred cykel- og gangsti snor sig langs banen og under den nye bro ved Sankt Clemensvej i Kastrup/Nedervindinge, så bløde trafikanter mod - eksempelvis - skolen, let og ugeneret kan komme frem. Men i planlægningen har man tilsyneladende glemt at få lavet en tilgang fra stien og ud på Neder Vindingevej mod Faktakrydset. Derfor er cyklister tvunget til at køre en ekstra rundtur op på den nye bro og ud blandt biltrafikken, hvis de vil videre derhen.
Det var således også det store samtaleemne blandt borgerne, da broen åbnede i sidste uge, og der blev rystet lidt på hovedet af, at man ikke lige havde ført stien videre.
- Vi ærgrer os lidt over at der ikke lige er lavet en stiforbindelse ud mod vejen. Det er rigtigt ærgerligt at skolebørnene  er nødt til at køre ud mod trafikken, siger Carsten Olsen (S), der  både er lokalrådsmand i Kastrup/Neder Vindinge og kommunalbestyrelsesmedlem.
- Jeg ved ikke hvorfor man ikke har gjort det. Man har nok bare ikke tænkt det ind i planlægningsfasen og i forhold til det vi har set, har man måske bare været så glade for, at der kom den nye vej og bro, at man ikke har bemærket at stien ikke var der, siger han.
Han forventer dog at man kigger nærmere på sagen i både lokalråd og det politiske udvalg. Reelt set, kan problemet klares ved at lægge 15-20 meter sti ud fra den eksisterende og over i Neder Vindingevej.
Flere lokale har diskuteret problemet og nogle har bemærket at stien formenligt hurtigt vil danne sig selv som en trampesti af utålmodige gående og cyklister, der ikke har lyst til at bevæge sig ud blandt bilerne og tage den længere og mere kringlede rute.
 

Den nye vejføring kunne have været lavet lidt smartere, mener flere ude i Kastrup/Neder Vindinge. Hvis man kommer af stien langs banen (rød streg) skal man gennem tunellen og op på vejen sammen med bilerne for at komme rundt og ud ad Neder Vindingevej. I stedet ville man gerne have haft en stikvej, der gik fra stien og hen direkte langs Neder Vindingevej (grøn rute).
Det er i øvrigt området til venstre, som man gerne så bebygget med nye boliger, mens det lille stykke til højre mod banen kunne blive et fritidsområde til eksempelvis spejderne. Det er i hvert fald ønsker fra lokalrådets side. Foto: Klaus Lohmann

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar