Problemerne med vejunderlaget skyldes ifølge vejchef Lise Thorsen ikke huller i kloakrørene. Foto: Mille Holst

Midlertidig løsning på ubestemt tid

Dele af flisebelægningen på Torvestræde i Vordingborg er blevet udskiftet med asfalt. Årsagen er, at flisebelægningen jævnligt løsrev sig fra underlaget, hvorved de løse fliser blev til fare for trafikken. I Kommunen kalder man løsningen med asfalt for midlertidig, men erkender samtidig, at der godt kan gå år, før den endelige løsning findes.

Vordingborg Torvestræde i Vordingborg er en gade belagt med fliser og brosten. Over årene har dette ét bestemt sted på vejen ofte givet problemer, fordi fliserne rev sig løs fra underlaget og flyttede sig, når biler, cyklister og gående kørte og trådte på dem. Flere biler har oplevet at få skrabet undervognen og gående er faldet over fliserne, når de ind imellem lå hulter til bulter. Løbende har Vordingborg Kommune repareret vejbelægningen og omlagt fliserne, men  der er altid gået et sted mellem en uge og et halvt år, så har det været nødvendigt at omlægge fliserne igen. 
- Det er meget dyrt for kommunen og økonomisk uansvarligt, meddeler Lise Thorsen, chef for Trafik Park og Havne. 
Sidst på efteråret fik kommunens Trafik Park og Havne afdeling nok af Sisyfos-arbejdet med at omlægge fliserne på de samme to kvadratmeter i Torvestræde, og istedet er der blevet lagt asfalt på stykket.
- På lang sigt skal hele gaden lægges om, siger Lise Thorsen, fordi der generelt er et problem med vejens underlag, altså alt det, der ligger under fliserne. Og det skyldes ikke huller i kloaken eller lignende, siger Lise Thorsen, der også oplyser, at problemet ikke kan løses ved blot at grave ud og lægge nyt underlag på det lille stykke, der altid er problemer med.
Hvornår gaden kan blive omlagt er der dog ingen, der kan sige noget om, og Lise Thorsen erkender, at løsningen med en plet asfalt er en midlertidig løsning, men måske en længerevarende midlertidig løsning.
Hun medgiver, at asfalten måske ikke er en pæn løsning, men den er funktionel og asfalten er simpelthen den bedste løsning lige nu, siger hun og har sat sine medarbejdere til at finde en holdbar løsning til belægningen på Torvestræde. - for eksempel noget, der ligner de fliser, der allerede ligger i gaden. Der er ifølge Lise Thorsen ingen planer om at lægge asfalt i hele gaden.

Støjgener
Udover at den konstante omlægning af fliser har været dyr for Vordingborg Kommune, har de løse fliser også givet støjgener for de borgere, der bor i gaden.
- Fliserne klaprer, siger Lise Thorsen og forklarer, at lyden bliver forstærket, fordi der kun er hårde materialer (mursten og fliser) i gaden og ingen bløde materialer (som eksempelvis rabatter), der kan absorbere lyden, der derfor kastes frem og tilbage mellem murene.

Der skulle mod til
Lise Thorsen fortæller, at medarbejderne måtte tage mod til sig, for at tage ud og erstatte fliserne med asfalt og lave en ”øjebæ”, men hun mener ikke, kommunen på nuværende tidspunkt kunne handle anderledes.
- Det har været omkostningstungt, det vi har gjort hidtil, meget omkostningstungt, siger hun og slutter:
- Jeg synes, det her er en forsvarlig måde at gøre det på.

Problemerne med vejunderlaget skyldes ifølge vejchef Lise Thorsen ikke huller i kloakrørene. Foto: Mille Holst

Et enkelt sted på Torvestræde er flisebelægningen blevet erstattet af asfalt. Løsningen er midlertidig, men midlertidig er et vidt begreb. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar