• www.henriks-hvidevarer.dk

Else-Marie Langballe Sørensen (SF) måtte stå til mål for miljøgodkendelsen til Nature Energy. Foto: Mille Holst

Mistro til biogasanlæg

Daniel Irvold (K) og flere fremmødte borgere, gav på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde udtryk for skepsis overfor Nature Energy, der vil etablere biogasanlæg ved Køng. Men miljøgodkendelsen blev alligevel givet.

Kommunen  Et rødt flertal i kommunalbestyrelsen stemte på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde for en miljøgodkendelse af Nature Energys kommende biogasanlæg ved Køng. Venstre, Konservative og DF stemte imod.
Daniel Irvold (K) argumenterede for sin afvisning af miljøgodkendelsen ved at pointere flere usikkerheder og fejl i både tallene fra Nature Energy og kommunens godkendelse. Han mente kort sagt ikke, man har gjort sit forarbejde godt nok og ønskede at vente med en miljøgodkendelse til senere i projektet. Samme skepsis har samtlige 28 borgere, der har indgivet et høringssvar givet udtryk for.
- Projektet er mangelfuldt beskrevet, idet mange detaljer ved anlægget først bliver afklaret efter miljøgodkendelsen er meddelt, hedder det eksempelvis i administrationens redegørelse, og Daniel Irvold drog paralleller til Holbæk Kommune, der har afvist Nature Energy netop fordi virksomheden ikke kunne sikre, at der ingen lugtgener ville være.
- Jeg vurderer, det er elastik i metermål, mente Daniel Irvold, og DFs Heino Hahn tog  efterfølgende afstand fra Nature Enbergys egenkontrol.
- Egenkontrol med noget der kan være meget miljøbelastende, det kan vi ikke gå ind for.
Formand for Klima og Miljøudvalget, Else-Marie Langballe Sørensen (SF) gennemgik slavisk kritikpunkterne, og medgav flere gange, at noget kunne have været gjort anderledes.
- Men beregningerne er rigtige nok, konkluderede hun.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden den 25. juli via borger.dk.

 

 

 

Ingen byggesagsgebyrer til midlertidige events

Alle midlertidige arrangementer slipper fremover for byggesagsgebyrer. 

Kommunen Siden august sidste år har vegørende offentlige arrangementer været fritaget for at skulle betale byggesagsgebyr. Men erfaringer har vist, at det kun er meget få arrangementer, der falder her ind under. Derfor har kommunalbestyrelsen nu enstemmigt vedtaget, at alle midlertidige arrangementer skal fritages for dette gebyr.
- Det skal være lettere at være frivillig, og det skal ikke være sådan, at dem der gerne vil gøre noget til gavn for hele kommunen skal betale dyrt, lød det fra Else-Marie Langballe Sørensen, da hun fremlagde forslaget til kommunalbestyrelsen om at fritage midlertidige arrangementer for byggesagsgebyrer. 
I 2019 har det været forventningen, at kommunen ville få op til 60.000 kroner i indtægt i byggesagsgebyrer, men politikerne vil altså hellere undvære disse penge og i stedet ”fremme de frivilliges initiativer og skabe gode rammer for arrangementer i Vordingborg Kommune”, som det hedder i sagsfremstillingen. 
Beslutningen kommer iøvrigt til at virke med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.    

 

 

 

Pølsevogn i Algade

Tyttes Pølser ønsker at opstille en pølsevogn i Algade - men sagsbehandlingen trækker i langdrag.

Kommunen I spørgetiden ved sidste uges kommunalbestyrelsesmøde spurgte Jens Larsen, der sammen med sin kone driver Tyttes Pølser på Nordhavnen i Vordingborg, hvor længe endnu han skal vente på at få svar på sin ansøgning om at stille en pølsevogn op i Algade. 
Han søgte i februar på opfordring af borgere kommunen om tilladelse til at sælge pølser i Algade, men har altså endnu intet hørt fra kommunen. Det ærgrer ham, da han havde regnet med at kunne få sommerens salg med i år.
Michael Larsen (R), formand for teknikudvalget, svarede på vegne af kommunalbestyrelsen, at han ikke kendte til ansøgningen fra Tyttes Pølser, men at han vil spørge administrationen om status på sagen og derefter vende tilbage til Jens Larsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Vil ikke overtage privat fællesvej 
Beboerne på den private fællesvej Enegaarde By har ansøgt kommunen om at den overtager vejen og gør den offentlig. Grunden er, at den på samtlige matrikelkort figurerer som kommunal vej, mens den i Vejfortegnelsen siden 1983 er angivet som privat fællesvej. Borgerne har først for nylig opdaget, at vejen er privat, da kommunen ville have dem til at overtage vejbelsningen. Hidtil har kommunen passet vejen, lagt ny asfalt, sneploven har ryddet sne og så videre, men Michael Larsen (R) mener, at det er sket i uvidenhed. Også kommunen har troet vejen var offentlig. Alligevel vedtog politikerne (med 11 stemmer imod) ikke at overtage vejen, men man vil efter denne sag kigge andre kort igennem for at sikre, at der er overensstemmelse med Vejfortegnelsen og matrikelkortene.

De offentlige busser skal være grønne
Kommunalbestyrelsen vil med næste udbudsrunde af busruterne i Vordingborg Kommune sikre, at busdriften bliver fuldstændig fossilfri. Ifølge et skøn fra Movia og administrationen i Vordingborg Kommune vil det betyde en merudgift på busdriften på 1,4 millioner kroner om året, da man forventer busserne sat ind fra juli 2022. 

Erstatning i Mernsagen
En enig kommunalbestyrelse vedtog at følge Østre Landsretsdom og udbetale 1,18 million kroner i erstatning og til sagsomkostninger til de tidligere plejebørn i Mern, der har anlagt sag mod kommunen på grund af massiv omsorgssvigt. Pengene er blevet udbetalt.

Opgradering af busstoppesteder
Vordingborg Kommune vil opgradere ti busstoppesteder på Møn og Bogø ved buslinjerne 664 og 667, så de bliver mere handicapvenlige. Det drejer sig om at hæve kantsten, således at eksempelvis kørestolsbrugere kan køre direkte ind i bussen, når denne samtidig ”knæler” mod kanstenen. I 2019 er der kun afsat penge til et stoppested i Klintholm havn, hvorfor der øfremrykkes økonomi fra 2020 til i år, så også de øvrige kan opgraderes. Af de 775.000 kroner dette koster, har Movia bevilget 375.000 kroner.

Rema 1000 og højspændingsledningerne
Kommunalbestyrelsen vedtog nogle ændringer til kommuneplan nummer 47 og lokalplanforslag B01.03.01, der vedrører Rema 1000s ønske om at placere en dagligvarebutik på Næstvedvej 425 i Køng. Nogle højspændingsledniger går ind over en del af arealet, hvorfor virksomhedens indretning af området skal afklares. Højspændingsledningerne er dog ikke en hindring for at Rema 1000 kan placere sig der.

Anbefalinger om nærdemokrati i høring
Et §17 stk 4 udvalg har informeret lokalpolitikerne om sine anbefalinger til at styrke og udbygge nærdemokratimodellen og frivillighedspolitikken. Kommunalbestyrelsen vedtog at sende anbefalingerne til offentlig debat - blandt andet via kummunens blå sider her i avisen. Hold øje. 

Områdefornyelse i Mern
I november godkendte kommunalbestyrelsen et program til byfornyelse i Mern. Nu sættes projektet i gang. Forinden har lokalråd og borgere været inde over og områdefornyelsen drejer sig om området omkring byens købmand, hvor der skal indrettes et bytorv so en slags grøn oase, hvor det er nemt og trygt at opholde sig, samt området, hvor Mern å krydser Gammel Præstøvej og dermed definerer overgangen fra Nørre- til Sønder Mern. Langs åen planlægger man at anlægge en sti til engområdet mod øst. Projektet finansieres dels af kommunale, dels statslige midler samt et tilskud fra landbypuljen i forbindelse med nedriving af Kalvehavevej 4.

Else-Marie Langballe Sørensen (SF) måtte stå til mål for miljøgodkendelsen til Nature Energy. Foto: Mille Holst

Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar