Der er tydelige problemer med fugt i murværket på det nye Borgercenter, der blev indviet i Vordingborg i november måned. Her den nordlige facade, hvor alger stortrives. Foto: Mille Holst

Murværket i Borgercentret suger fugt

Det nye Borgercenter i Vordingborg, der blev indviet i november måned har problemer med fugt, der hober sig op i murværket og giver skjolder på murene og algevækst. Casa arkitekter, der skal udbedre fejlen i byggeriet, tør ikke sige noget om, hvornår det kan blive gjort.

Vordingborg Det nye Borgercenter i Vordingborg, som blev indviet i november måned har en del fejl og mangler, som Vordingborg Kommune har bedt arkitekterne Casa om at udbedre - for egen regning.
En af de helt store problemer med bygningen er, at der samler sig fugt i murværket. Dette er især tydeligt i de mange indhug, hvor der ikke er isat vinduer.
- Der er for meget vand på murstenene og det kan ikke komme væk, siger Peter Tommerup, der er bygningschef i Vordingborg Kommunes Ejendomscenter.
- Det er aldrig godt med opfugtet murværk.

Venter på tørt vejr
Murværket på Borgercentret så allerede fugtigt og skjoldet ud inden indvielsen i november. Sydsjællands Tidende har eksempelvis billeder fra september måned, hvor murværket allerede er fugtigt og skjoldet.
Hos Casa arkitekter i Næstved er det Birgit Rasmussen, der sidder med sagen om Vordingborgs Borgercenter. Hun har nu sat gang i undersøgelser, så det kan konstateres, hvad der præcist er galt og hvordan det kan udbedres.
- Det vi gør er, at vi jo for det første kontrollerer, at det er udført som det skal. Vi skal måske kradse i furerne, siger hun og fortæller at undersøgelsen også omfatter mål og fald på sålbænkene, der skal lede vandet væk fra murværket. 
Mistanken går på at sålbænken måske har en forkert hældning, så regnvandet slår tilbage på murværket, når det rammer.
I øjeblikket kan Casa ikke komme til at gøre andet end at undersøge. Man er ganske enkelt nødt til at vente på at vejret bliver tørt. 
Birgit Rasmussen vil gerne have renset stenene af, og regner med at en løsning på problemet bliver at imprægnere murstenene, så de kan tåle den megen regn, der slår op. Desuden skal sålbænkene nok også behandles og måske ændres lidt. Dét arbejde kan imidlertid ikke gøres så længe vejret er så fugtigt, som det har været henover vinteren.
- Det er vigtigt, det tørrer ud,  siger Birgit Rasmussen. 
Hvornår fugten kan fjernes fra murværket og fejlene og skaderne udbedres, tør Birgit Rasmussen endnu ikke sige noget om.

Suger fugt
Det er især de nordvente flader, der har problemer.
- Men det skal naturligvis kunne tåle at stå ude, og det skal vi have kigget på, siger Birgit Rasmussen.
- De vejrforandringer vi har set, er noget vi generelt har set. Hvidpudsede facader får utrolig mangte alger i dag, fordi der er så meget fugt, siger hun og konstaterer:
- Vi får mere regn end tidligere.
Men selvom der er så mange problemer med moderne byggeri i forhold til klimaforandringerne, så mener Birgit Rasmussen fortsat at mursten er det bedste byggemateriale.
- Mursten er faktisk et rigtig godt materiale. De kan godt nok suge fugt, men de kan også afgive det igen, siger hun.
 

Fakta
• Når et nyt byggeri afleveres til kommunen laves en afleveringsforretning, og her kan kommunen oplyse, hvad der måtte være af mangler i byggeriet. Dette skal entreprenøren efterfølgende sørge for at udbedre, uden at det koster kommunen ekstra penge. Når afleveringsforretningen er afsluttet står kommunen selv for vedligeholdelsen og renoveringen. 

Der er tydelige problemer med fugt i murværket på det nye Borgercenter, der blev indviet i Vordingborg i november måned. Her den nordlige facade, hvor alger stortrives. Foto: Mille Holst

Fugtskjolderne og algevæksten er både over og under sålbænkene. Foto: Mille Holst

Også østsiden af huset har tendens til fugtskjolder i murværket. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Det begynder virkelig at lugte fælt af en taber kommune

Tilføj kommentar