Udvalget har mødtes hver 14. dag her til sidst og er glade for den model, der nu bliver præsenteret for politikerne. Foto: Michael Thønnings

Nærdemokratiet kommer nærmere...

Den omdiskuterede nye model for borgerinddragelse og frivillige - nærdemokratimodellen - er nu klar. Folkene bag har netop sendt deres anbefalinger, så modellen kan træde i kraft efter ferien.

Kommunen Der er allerede lokaldemokrati på et højt niveau i Vordingborg i forhold til mange andre kommuner. Det påpegede kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune i forbindelse med det sidste møde for den ny model for lokaldemokrati og borgerbestemmelse, som er på trapperne, men også har imødeset en del kritik.
Hele raden rundt i det 16 mand store udvalg af politikere, forvaltning og foreningsfolk, var der dog glæde og tilfredshed over modellen, der kommer til at lave en kobling, så der bliver en ungdomsgren, en lokaldemokratigren og en del for frivillighed.
Mest opmærksomhed har delen med nærdemokrati og især lokalrådene fået, og planen der nu er klar, tegner til at man knytter sig tættere til den kommunale forvaltning, men derudover bliver mere løst sammensat i lokalfora ude lokalt, hvor man i højere grad deltager i ting som man interesserer sig for, fremfor at man har et fast lokalt råd.
- Vi rammer flere end et lokalråd. Det bliver mere åbent for yngre mennesker og vi mangler yngre, der deltager, påpegede udvalgsmedlem Marie Hansen (DF), der mente at et nyt navn - lokalforum - og mulighed for at deltage i enkelte projekter, er vejen til de yngres deltagelse. 
- Det får også mere politisk bevågenhed, påpegede formand, Peter Ole Sørensen (V), der med den nye model flytter de nye lokalfora over i deres eget udvalg, der tager stilling til de ansøgninger og idéer, som findes på lokalt, fremfor før, hvor de hørte under økonomiudvalget.
Derudover knyttes hvert område til hver deres kontaktperson i den kommunale administration, som skal hjælpe dem videre med deres idéer og holde lokalområderne opdaterede. Derudover kommer der en nærdemokratikoordinator og en frivilligkoordinator.
Til gengæld bliver der ikke længere faste møder med politikerne to gange årligt, men foreningerne skal i højere grad inddrages og kommer til at være dem, der samler trådene lokalt, hvor det før har været de valgte lokalråd.
- Men jeg håber da, at de vil fortsætte som lokalfora, påpeger Peter Ole Sørensen, der understreger at formålet er at involvere flere i det, der sker i lokalområdet, og have fælles dialog på store tematiske borgermøder.
- Jeg synes det har været et godt arbejde og det giver mulighed for at møde nye mennesker og lave mere på tværs, påpeger Pia Westergaard, der repræsenterer det frivillige samråd, der nu lægges ind under et kommende nærdemokratiudvalg, der også skal fungere som lokaldemokratiets og de frivilliges vagthund.
Nogle steder vil der være mulighed for at diskutere planerne, der er tilgængelige på kommunes hjemmeside og den 26. juni bliver planerne præsenteret for kommunalpolitikerne ved et temamøde, hvorefter de forventeligt kan vedtages og træde i kraft efter sommerferien.

 

 

Masser af penge til de unge og de aktive

Penge til lokalområderne bliver givet i forhold til konkrete planer, mens de unge allerede nu har fået lovning på 100.000 kroner.

Kommunen Alle sejl er sat for at inddrage de unge i det lokale demokrati og den nye model lægger op til at man bibeholder et råd (med et endnu udefineret navn) med de unge, hvor alle mellem 13 og 21 år, kan være med. Som noget særligt er der lagt op til at de unge får 100.000 at gøre godt med på baggrund af et budget de har lavet med planer om blandt andet en bus der skal køre rundt og lære skolelever om ”voksenting”, som er gode at vide, inden man flytter hjemmefra.
Ude lokalt bliver der afsat 7.500 kroner til hvert lokalområde, hvor lokalrådene før fik 18.000, og meningen er at man lettere kan få adgang til flere penge, men at det kræver at man søger dem til konkrete projekter. Håbet er at det giver mere aktive - projektorienterede - lokalområder.

Udvalget har mødtes hver 14. dag her til sidst og er glade for den model, der nu bliver præsenteret for politikerne. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar