Peter Ole Sørensen fremlagde den nye nærdemokratimodel, som er blevet justteret på et par punkter og skal evalueres om et år. Foto: Michael Thønnings

Næsten nærdemokrati

Den nye og omdiskuterede Nærdemokratimodel er vedtaget.

Kommunen - Den er længe ventet, lød det fra Borgmesteren, da den nye nærdemokratimodel skulle vedtages af kommunalbestyrelsen onsdag 18. september.
Peter Ole Sørensen (V), fik lov at fremlægge den omdiskuterede model, der er blevet lidt tilpasset efter den megen kritik.
Særligt kritiseret blev det at lokalrådene opløses, at de ikke reelt får nogen penge længere og at faste dialogmøder med politikerne skæres væk.
Det sidste tilpasses dog med muligheder for to møder i foråret og to i efteråret, hvor man skulle kunne tale med relevante politikere ved nogle møder.
Lokalt skal man dog stadig danne nye ”fora”, der skal skabe aktiviteter i områderne, og det hele styres af en områdekoordinator i forvaltningen. En frivilligkoordinator blev der ikke råd til, men et ungeforum bliver der, og de får som de eneste 50.000 kroner at ”lege med”.
Der var i øvrigt i budgetplanerne lagt op til at den nye model skulle give kommunen en række besparelser, men i følge politikerne skulle pengene nu ”blive på området”.
Som en af de nye og særligt interessante ting, er det desuden blevet indføjet at den nu vedtagne model skal evalueres om et år, for at se om det har forbedret nærdemokratiet.

 

 

 

Spørgsmål om millioner til cykelsti

Kommunen Der var en del der havde spørgsmål i forbindelse med byrådets spørgetid onsdag den 22. september, hvor blandt andet Lundby lokalråd var mødet frem med Anders Madsen og Steen Nielsen. De havde haft møde med forvaltningen omkring den nye cykelsti de har fået lovning på mellem Bårse og Køng, blandt andet på grund af de tusinder af lastbiler der kommer til at drøne gennem områdets skoleveje i forbindelse med det kommende biogasanlæg.
Sagen var dog at hvor man havde regnet med 18 millioner, lød der nu et tal på 28 millioner fra forvaltningen og  de lokale frygter nu, at der ikke  bliver råd og projektet bliver droppet.
- Men det kan være 120-procentsløsningen, lød svaret fra teknikudvalgsformand Michael Larsen (R), der ikke kendte til tallet, men lovede at få sagen på næste udvalgsmøde.
Derudover havde Flemming Tejmers (S) et par kommentarer om Cabaretgrunden og grundvandet på Møn, mens Henning Søder spurgte til Jobcenteret og Ankestyrelsens kendelser. 
Først spørger var desuden Jacob Ryhl der - meget aprospos cykelstierne ved Køng - kommenterede den genrelle klimadebat omkring biogasanlæg som ”koster meget CO2”, og måske ikke er så klimavenlige, som de giver sig ud for.

Peter Ole Sørensen fremlagde den nye nærdemokratimodel, som er blevet justteret på et par punkter og skal evalueres om et år. Foto: Michael Thønnings

Anders Madsen, næstformand Lundby Lokalråd, er nekymret for cykelstien mellem Bårse og Lundby og stillede spørgsmål i kommunalbestyrelsens spørgetid. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar