• www.henriks-hvidevarer.dk

Munks Banke i Nyråd fortjener at komme frem i lyset mener Danmarks Naturfond, Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Ulrik Jensen

Naturperle skal frem i lyset

Det fredede areal Munks Banke ved Nyråd bliver formentlig afgræsset fremover, så det kan blive et endnu bedre udflugtsmål med udsigt over både Hulemosesøen og Storstrømmen.

Nyråd En lille overset natur-, kultur- og lokalhistorisk plet, kommer formentlig snart mere frem i lyset, efter at Danmarks Naturfond, som ejer området Munks Banke ved Nyråd, har været på besøg og sagt god for, at man fortsat vil beholde det godt en hektar fredede areal.  Munks Banke har været i risiko for at blive afhændet, fordi Danmarks Naturfond har begrænsede midler og ikke nødvendigvis er interesseret i at opretholde et ejerskab, der trods alt medfører visse udgifter i form af ejendomsskat, tilsyn, vedligeholdelse og så videre. 
Munks Banke er i sin tid testamenteret som gave til Danmarks Naturfond af ambassadør Troels Munk, søn af Holger Munk - forfatter til en række lokalhistoriske bøger om Sydsjælland. Den mest kendte er ”Rytterbonden”, som var den afhandling, som gjorde Holger Munk til dr. Phil. 
På toppen af Munks Banke står en stor sten til minde om Holger Munk og hans hustru Edith, som ligger begravet her. 

Fremtidigt udflugtsmål
Ved en besigtigelse forleden, hvor deltog repræsentanter fra Danmarks Naturfond, Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, var der bred tilslutning til, at området gennem yderligere naturpleje og afgræsning i kraft af sin herlighedsværdi og kulturhistorie kan blive et fint udflugtsmål for lokalbefolkningen. 
Det fredede område grænser direkte op til nogle afgræssede engarealer, hvor Vordingborg Kommune har sørget for naturgenopretning og blandt andet etableret et par søer, som på kort tid er blevet levested for den sjældne løvfrø. 
En naturgruppe under Danmarks Naturfredningsforening med tidligere stadsgartner Flemming Kruse i spidsen har gennem årene udført forskellige plejearbejder på arealet som for eksempel bekæmpelse af kæmpebjørneklo, affaldsindsamling og vedligeholdelse af den trampestil, der fører rundt på arealet. 

Udsigtspunkt
Vordingborg Kommune er indstillet på at indlemme Munks Banke i den tilgrænsende og afgræssede eng, og Danmarks Naturfond medvirker gerne til, at der for eksempel sker en udtynding af bevoksningen, hvilket kan give en lysåben skov og desuden fremme udviklingen af en interessant overdrevsflora. 
Hvis der endvidere fældes en række træer på den sydvestlige skråning bliver der fra Munks Banke en formidabel udsigt over Hulemosesøen i forgrunden og Storstrømmen i baggrunden.
Danmarks Naturfredningsforenings frivillige naturplejegruppe er indstillet på fortsat at påtage sig løbende opgaver på Munks Banke.

Sådan finer du stedet
Munks Banke kan besøges via Munksgårdsvej, der munder ud i omfartsvejen lige overfor Nyråd Skovstræde. Et oplysningsskilt, der er opsat ved trampestien, fortæller historien om Holger Munk.

Munks Banke i Nyråd fortjener at komme frem i lyset mener Danmarks Naturfond, Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar