Nekrolog over ”Nærdemokratiet” i Vordingborg...

Demokrati skabes ved møde mellem politikere og borgere.

Lad mig citere fra kommunens nuværende Nærdemokratimodel:

”Vordingborg Kommunes model for nærdemokrati er baseret på, at hver af kommunens 16 lokalråd har en kontinuerlig dialog med en fast tværpolitisk sammensat gruppe af kommunalbestyrelsesmedlemmer (dialogudvalg), at lokalrådet inviterer dialogudvalget til minimum et årligt borgermøde, kaldet dialogmøde, samt at der skabes en åben, tæt og løbende dialog samt en koordineret indsats - lokalt og på tværs af kommunen.”

Kan det siges bedre?

Alligevel er det et af de punkter, der lægges op til at fjerne i den nye ”Nærdemokratimodel”.

Jeg skal da erkende, at der er ting, der ikke fungerer – blandt andet kan jeg ikke erindre, at vi som Lokalråd har indkaldt til mere end et Dialogmøde, selv om der har været behov for det.

Den tætte og løbende dialog mellem Politikerne og Lokalrådene har dog manglet – det er ikke bare Lokalrådenes skyld.

Nu lægges der op til, at man nedlægger Lokalrådene og afskaffer Dialogmøderne, så det ikke mere er alle 29 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ved minimum tre Dialogmøder om året møder vælgerne til fremover at være således at det bliver ”Nærdemokratiudvalget” med fire Kommunalbestyrelsesmedlemmer der afholder to fællesmøder om året med de personer i lokalområderne, der opretter ”Lokalfora”.

Synd, at den intention, der var i den oprindelige model fra kommunesammenlægningen i 2007 dermed lægges i graven.

Fremover vil de opgaver – og ideer – der i dag kommer fra Lokalrådene blive lagt over i et administrativt system, hvor det er embedsmænd der styrer opgaverne – men først og fremmest sikrer politikerne mod direkte kontakt med borgerne.

R.I.P Nærdemokratiet.

 

Michael Laursen (Forhenværende formand for Ørslev Lokalråd)

Svingkærvej 36

4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar