Byggeriet af fundamentet til vindmøllerne på Kriegers Flak er gået i gang.
I september kunne man seen transformatorstationpå stedet. Foto: KFSG

Nu bygges Kriegers Flak

Kommunen  Byggeriet af Danmarks største havmøllepark Kriegers Flak er begyndt. De første af 72 såkaldte ’monopile’-fundamenter svejses for tiden sammen for at danne grundlag for Danmarks største havmøllepark, der vil øge Danmarks årlige elproduktion fra vind med næsten en femtedel.
Når vindmølleparken i Østersøen er i fuld produktion inden udgangen af 2021, vil den øge den årlige danske elproduktion fra vind med 18 procent svarende til omkring 600.000 danske husholdningers årlige elforbrug.
Fundamenterne fremstilles i Rostock i Tyskland af EEW Special Pipe Constructions. Herfra vil de op til 800 tons tunge fundamenter blive sejlet direkte til installation på byggepladsen i Østersøen 15-40 kilometer fra Sjællands kyst. Næste skridt bliver de såkaldte overgangsstykker, som produceres i Aalborg, og som forbinder fundamentet med selve møllerne.

Byggeriet af fundamentet til vindmøllerne på Kriegers Flak er gået i gang.
I september kunne man seen transformatorstationpå stedet. Foto: KFSG

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar