• www.henriks-hvidevarer.dk

Byrådet holdt varmen i en kold sal ved debattere tildeling af midler til skolerne. Foto: Michael Thønnings

- NU får skolerne ro på...

Der var politisk glæde over pengefordelingen på folkeskoleområdet, da kommunalbestyrelsen i enighed valgte at godkende en ny ”tildelingsmodel”, som man mener vil give ro på skoleområdet.

Kommunen - Det her vil skabe en tiltrængt ro på skolerne, nu og i fremtiden, siger Mette Gerdøe Frederiksen (Ø) der benyttede aftenens kommunalbestyrelsesmøde til at takke alle, der har været med i hendes §17-stykke 4-udvalg om skolerne.
Glæden skyldes den nye tildelingsmodel, der bestemmer hvor mange penge de enkelte skoler får.
Også skoleudvalgsformand Nikolai Reichel (S) var begejstret efter man justerede lidt rundt med den model man ville have.
- Model 2 med alternativ tager mere hensyn til høringssvarene. Det tilgodeser skoler med små klasser, mente udvalgsformanden, der påpegede at man nu har fordelt de ”ekstra 3,3 budgetmillioner” via den nye tildelingsmodel.

Varm kartoffel
Jublen var dog ikke total. Eva Sommer-Madsen (V) var ikke helt tilfreds.
- Vi har indgået en budgetaftale, men problemet er ikke løst. Der er behov for en større økonomi end der er aftalt i budgettet, siger hun. Hun påpegede samtidig at skolerne jo var en ”varm kartoffel” i valgkampen og understregede at hun gerne så, at man sendte flere penge til skolerne hurtigst muligt. 
Og det var alle nærmest enige om. Både Michael Larsen (R), DFs Marie Hansen og enddog skoleudvalgsformanden, talte - ud over Venstre - om at der skulle flere penge til skolerne.
Borgmesteren påpegede dog, at der var givet mange penge til skolerne, der var blevet prioriteret ”rigtig meget”.
Eva Sommer-Madsen var dog ikke tilfreds og kaldte skolen for ”et køretøj uden sidespejle”, som man måtte se hvordan kunne køre, ligesom hun synes at hele tildelingen i øvrigt burde være gået til skolerne og ikke som nu, hvor skoleklubberne også skal til fadet og leve at de 3,3 millioner ”ekstra”.

Flere eller færre penge?
Og hvordan så med selve modellen? Ja, teknisk set så får alle skolerne med undtagelse af Præstø Skole en smule mere end, hvis man havde beholdt den tidligere tildelingmodel. Præstø mister godt en halv million i forhold til de beregninger. Modellen baserer sig her på, at der er 22 elever i hver klasse, mens der er penge i det for skolerne, hvis de hiver flere elvere ind og kan holde på dem.
Et lidt talmagisk kuriosum er dog, at alle skolerne mister penge i forhold til det oprindelige vedtagne budget.
Eksempelvis brugte Gåsetårnskolen i 2017, 89,7 millioner og skulle i følge budgettet have haft 81,1 milioner i 2019. Men den i torsdags vedtagen tildelingsmodel giver dem 80,2 millioner i 2019. Ligesledes er Kulsbjerg skolen gået fra 58 milioner  i 2017 og skulle have haft 51,6 milioner i 2019, men får med den nye model knapt 49,8 milioner, skal man tro det forvaltningen har lagt frem, som politikerne har godkendt.
Der var dog enighed om og det blev vedtaget at ”spørgsmålet om behovet for yderligere penge til skoleområdet indgår i prioriteringerne for budget 2020”.

 

 

 

Politikere giver strand-million i blinde

Politikerne har givet en million til bedre handicapforhold og P-pladser på strande. Men ingen til kommunalbestyrelsesmødet var rigtig klar over hvilken - eller hvilke - strande, der egentlig får penge og projekter. Det ved forvaltningen dog og flere af projekterne er faktisk lavet.

Kommunen - Det er da godt og fint at I bruger pengene, men jeg er i tvivl om adresser på projekterne, undrede Bo Manderup (V) sig, da kommunalbestyrelsen skulle godkende frigivelsen af en million kroner til ”strandprojekter”. I sagsfremstillingen stod både om P-pladser, bedre trapper og adgangsforhold på strande, men ikke noget om hvor det skulle være.
Sagen var allerede gået glat gennem klimaudvalget, så formand Else Marie Sørensen (SF) fik lov at svare på, hvor det var.
- Men det kan vi ikke sige endnu. Ikke de eksakte adresser, sagde hun, mens borgmesteren mente, at man måske kunne få det at vide til næste udvalgsmøde.
Det var Venstre ikke helt tilfredse med og Kirsten Overgaard (V) mente, at man ”skyldte offentligheden”, at lade vide, på hvilke strande, man agter at bruge en million.

Avisen undersøger
Der kom dog ikke noget svar. Heldigvis undrede vi os også på avisen, da vi læste dagsordenen og havde allerede forinden kommunalbestyrelsesmødet, taget kontakt til forvaltningen, for at spørge til projekterne, som naturforvalter Stefan Skov fra Vordingborg kommune har helt styr på.
Og faktisk så er pengene  nærmest brugt, da det er budgetmidler afsat i 2016, 2017 og 2018, som bare ikke var regnskabsteknisk godkendt som sat over til naturforvaltningen.
- Vi har skam brugt løs af de midler der var afsat de sidste par år, siger Stefan Skov. 
Han fortæller således at de har brugt dem en række steder i kommunen.
- Vi har været godt rundt i hele området.
- Mange af stederne, er det jo også der hvor borgerne er gået sammen og har påpeget at der mangler ting og hvor man gerne vil have projekter, siger Stefan Skov.
Et af de steder, der er blevet til noget er på Ore Strand, hvor man har lavet parkeringspladser og har lavet en ”sandkasse” ude mod Badevej.
- Når det er højvande er der ikke meget strandbred, så der har vi lavet en sandkasse længere op, hvor man kan ligge og lege, påpeger Stefan Skov. Han fortæller at et ligeledes om et projekt længere henne - i Klinteparken - hvor man har - og er ved - at lave en bredere trappe, ligesom der er en badebro, som vinterbaderne bruger, der har fået forlænget gelænderet så det går helt ud i vandet, ligesom de også har fået mere gelænder oppe på broen.
- Så bliver man ikke fejet ud i vandet, siger han og påpeger at broen her er ret speciel, og kan dele sig, hvis vejret er ekstremt.
- Så flyder den i land lidt længere nede af kysten, men det betyder at den ikke kan få et sammenhængende rækværk, siger Stefan Skov.
Det er dog i Præstø man har lavet mest.
Her er pengene gået til en del af den nye bro, der selv fik separate penge, men selve  adgangen for handicappede, deroppe er kommet fra ”strandprojekt-puljen”.
- Det er gået til handicaprampen ved den nye bro i Præstø, siger han og fortæller at man i den forbindelse  har måttet købe en ekstra bro, fordi der er så lavvandet ved stranden i Præstø, og den har skullet tilpasses den nye pontonbro.
- Så det er reelt som en bådebro, der ligger på en strand, så der kunne laves en overgang, siger han. Både her og på Ore har man i øvrigt brugt penge på at bekæmpe ”rynket rose” - eller hyben.
Møn er dog ikke gået fri og der kommer også til at ske en del ved stranden ved Langelinie i Stege.
- Her skal indkøres en del sand. Det er en kunstig strand, som man i sin tid blandt andet lavede fordi der samles en masse ålegræs der hober sig op, som man tidligere ikke kunne få fat på, siger han.
- Den får et ansigtsløft også med stensætning og nogle bord/bænkesæt, tilføjer han. Desuden kommer der badevandprofilskiltning ligeosm der også er planlagt et par andre projekter i det mønske, som også kommer med i puljen, der faktisk - indtil budget 2017 -  var på sammenlagt to millioner.
- Vi har faktisk fået meget for pengene, siger han.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Stilhed for Kim P 
- Det er det første møde i kommunalbestyrelsen, efter Kim P er død, så vi vil holde et minuts stilhed, sagde borgmester Mikael Smed (S), da han indledte torsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Kim Pedersen (53) døde pludseligt den 15. oktober og  skulle som Venstres førstesuppleant faktisk have været med til aftenens møde, da Michael Seiding Larsen havde meldt afbud, men Ronni Lykkehus fik pladsen i stedet og Kim P blev mindet.

Det er koldt
Det tales af og til om at rådhuset er noget gammel skidt og aftenen i byrådsalen var ganske kold idet det angiveligt blæste ind. Det påpegede blandt andre Heino Hahn (DF) som en indskudt bemærkning, da der blev talt om kulde og overskredet budget på vintervedligeholdelsen, der blev tre millioner dyrere, end planlagt. Men ikke nok med det, så var lyste også koldt, mente Bo Manderup (V). Lamperne i byrådssalen havde fået skiftet pærer til en kold hvid i stedet for den varme hvide, man har været vant til. De fleste politikere fik dog talt sig varme i løbet af aftenen.

Seks millioner for kulturarkaden
Regnskabet for siloen der væltede ned i kulturarkaden er efterhånden gjort op og kommer til at koste knapt seks millioner. Forsikringen dækker dog kun en del og det er så meningen at Kenneth Wegge fra Spræningstjenesten skal dække de sidste cirka 450.000 kroner. Det håber man så, at han gør .
 

Byrådet holdt varmen i en kold sal ved debattere tildeling af midler til skolerne. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar