En lang debat for de fremmødte politikere, der nu skal vælge en placering. Fra højre: Mette Høgh Christiansen (S), Brit Skovgaard (S), Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Nikolaj W. Reichel (S).

Ny daginstitution bliver svær at placere

Biografen var fyldt med interesserede borgere og byrådspolitikere, da Præstø Lokalråd sidste tirsdag havde indbudt til borgermøde om en ny børneinstitutions beliggenhed, der under alle omstændigheder ser ud til at volde problemer.

Præstø Skønt det var de helt små børns fremtidige opholdssted i dagtimerne mødet drejede sig om, var de fremmødte borgere i langt overvejende grad repræsenteret af generationen, der har lagt yngelplejen bag sig, og mødet var således i nogen grad præget af, hvem og hvad den kommende institution kunne genere og ikke så meget af, hvad der var bedst for børnene. 
I sidste uge lagde Bio Bernhard hus til debat om den meget store nye børneinstitution, som allerede er vedtaget og bevilget til Præstø som erstatning for de nuværende vuggestuer og børnehaver Nøddebo og Tusindfryd. Den kræver et areal på 1,2 hektar og skal kunne rumme op mod 250 børn, så de mulige placeringer er til at tælle på en god stor hånd. 
- I forhold til de fem mulige placeringer vi allerede nu har undersøgt, er der ingen af dem, der umiddelbart er den bedste, sagde Anja Valhøj, der er planchef i Vordingborg Kommune. Man kan meget hurtigt formulere det som noget i retning af ’ingen områder uden udfordringer’, hvorpå hun gennemgik de fem steder med fordele og ulemper i forhold til lovgivning, ejerforhold og andre benspænd. 

Fem mulige placeringer
Rosagervej syd for Multicenteret er én af mulighederne, hvilket er fint for forbindelsen til skolen og faciliteterne på Multicenteret, men vil få katastrofale følger for 4H-Gården, som er helt afhængig af deres adgang til hestefoldene, som vil blive minimeret eller helt fjernet.
Området omkring den gamle Abildhøjgård, der nu er tilknyttet skolefritidsordningen, er også en mulighed, men der ligger en gravhøj, som der skal tages hensyn til, og hvad med SFO-børnene – så skal der muligvis laves noget andet til den gruppe. I den forbindelse er der også udfordringer med et for højt vandspejl og en hundeskov, rigtig mange hundeejere tilsyneladende er særdeles glade for.
Antonibakken med tilkørsel fra Rødeledvej kan også komme i betragtning under forudsætning af, at man ikke kommer i karambolage med strandbeskyttelsesloven eller eventuelt dispenserer fra denne.
I nærheden - på Ny Esbjergvej 12 kort før Rema1000 ligger en ældre industribygning (den omdiskuterede Veta-bygning, red.), men dels er den på private hænder, og dels er der med stor sandsynlighed tale om både forurening af bygninger og jord, hvilket har ret uoverskuelige konsekvenser med oprensning og dermed økonomiske følger.
Og endelig nævnte Anja Valhøj også en placering i den østlige del af Præstø på Christelundsvej, hvor villaerne ophører, og skoven ligger tæt på.
Dér er en af udfordringerne, at kommunen ej heller i det tilfælde selv ejer jorden, og at det i øvrigt er en placering i landzone, som der så skal tages hensyn til.
Peter Tommerup, bygningschef i Vordingborg Kommune, gjorde rede for bygningsprocessen trin for trin og anslog en formodet ibrugtagningsdato i foråret 2022, og kommunalbestyrelsen skal her i løbet af dette forår endelig tage stilling til, hvor den nye børneinstitution skal ligge.
Foruden enkelte byrådsmedlemmer med andre ressortområder var alle medlemmer af Børn-, Unge- og Familieudvalget til stede, og formand Nikolaj W. Reichel (S) benyttede sig af lejligheden til at takke Præstø Lokalråd for initiativet, som var kommet udvalget i forkøbet.
Og han gav udtryk for, at han var kommet ”med åbent sind” og ville lytte til argumenter og nye forslag efter bedste evne, hvilket de andre udvalgsmedlemmer i løbet af aftenen også gav udtryk for. 

Øvrige indlæg
Der var et par andre indlæg fra det offentlige Præstø med Charlotte Grummegaard Nielsen, chef for dagtilbud og skoler i Vordingborg Kommune og Henrik Lindquist Hansen, leder af daginstitutionen i Præstø, samt arkitekt Signe Voltelen, der fortalte om vigtigheden af at inddrage naturen i videst muligt omfang og på enhver tænkelig måde.
Hendes samarbejdspartner André Amtoft fortalte om bier i tilknytning til Signe Voltelens indlæg, hvorpå borgerne endelig blev aktiveret og havde mulighed for både at stille spørgsmål og komme med kommentarer og nye forslag.
Mange deltagere gav udtryk for bekymring, hvis hundeskoven og 4H-Gården blev berørt.
- Det er en oase for mange børn, unge og familier i det hele taget, og hestene spiller en rigtig stor rolle på gården i al almindelig, sagde Lotte Rasmussen, og tilføjede, at heste som bekendt kræver plads og dermed de til gården tilstødende folde. 
De trafikale forhold blev ligeledes diskuteret og samlet set har politikerne fået rigtig mange input og borgeres bekymringer angående den kommende børneinstitution med hjem til nærmere overvejelse, som forhåbentligt munder ud i et valg, der kommer flest muligt – især de små størrelser – til gavn og glæde.

En lang debat for de fremmødte politikere, der nu skal vælge en placering. Fra højre: Mette Høgh Christiansen (S), Brit Skovgaard (S), Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Nikolaj W. Reichel (S).

Der var fuldt hus i Bio Bernhard ved borgermødet om den kommende børneinstitutions placering - noget der er sværere at finde ud af end som så.
Fotos: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar