• www.henriks-hvidevarer.dk

Idémanden bag det mulige nye håndværkskulturcenter Stefan Preusche kigger op på taget af den lille charmerende lysthusagtige tilbygning, der vender ud mod Tubæk Å. Fotos: Lise-Lote Iuel

Ny vision for Støberihallerne i Præstø

Der er en ny plan for Støberihallerne og i allernærmeste fremtid vil man, kunne fordybe sig i Stefan Preusches nye visioner for den gamle industriejendom i Præstø, der tidligere har været omdrejningspunkt for det nu skrinlagte glasmuseum. 

Præstø Her i avisen kunne man i begyndelsen af juni læse, at det stort anlagt projekt KunsthalGLAS med blandt andet en stor donation af værker fra den lokale glarmester og glaskunstner Per Steen Hebsgaard endegyldigt var opgivet, og at de allerede bevilgede fondsmidler ville blive tilbagebetalt. Men nu er Stefan Preusche, Roneklint, klar med et katalog af nye idéer til udnyttelse af den gamle og nedslidte bygning i den sydvestlige del af Adelgade, som kommunen købte til at lave glasmuseet. 
- Jeg forestiller mig, at det skal være et kultursamlingssted med håndværk som omdrejningspunkt, hvor reparation og bygning af klinkbyggede småbåde og joller skal være det bærende element i et ellers righoldigt miljø med masser af andre muligheder, fortæller Stefan Preusche, der formede projektet efter et besøg på et af de havneudviklingsmøder, der blandt andet blev afholdt i Viemose Forsamlingshus først på sommeren. Og sagen er at ”Nordisk klinkbyg” måske kommer med på UNESCO’s liste over immateriel verdensarv. 
- Jeg talte med nogle folk fra kommunen om idéen og blev bedt om at gå hjem og sætte et skriftlig oplæg sammen, og det har jeg nu gjort og er klar til at offentliggøre mine idéer, som heldigvis allerede har mødt stor beredvillighed fra mulige fremtidige samarbejdspartnere, fortsætter Stefan Preusche, der blandt andet har mødt opbakning i handelsforeningen.

Kulturhistorisk 
De gamle støberihaller og tilhørende bygninger, hvor de ældste stammer helt tilbage fra midten af 1800-tallet, er i en mildest talt miserabel tilstand, og haven, der støder ud til Tubæk Å, er ej heller noget at skrive hjem om, men matriklens betydning for byens historie og beliggenhed i øvrigt kalder på bevarelse og genoplivning af rum, der skal leve. 
- Hvordan det hele skal realiseres, står stadig tilbage, men jeg håber selvfølgelig, at projektet vil møde opbakning og interesse både fra private, men også fra de offentlige myndigheder, således at der kan opstå noget mere konkret, siger Stefan Preusche. Og der skal søges fonde om økonomisk bistand, men genrejsningen og reetableringen af bygningerne skal også være noget af det fundament, der får projektet til at vokse frem. Jeg har her på det tidlige stadie talt med formanden for Præstø Handels- og Erhvervsforening Rasmus Evind, som peger på muligheden af at etablere overnatningsmuligheder i den tidligere funktionærlejlighed, der ligger på førstesalen af den venstre sidebygning. For eksempel vil gennemrejsende navere kunne bo og bidrage sammen med andre ildsjæle, fortæller Stefan Preusche, som i øvrigt også forestiller sig, at de to lokale skoler kan få glæde af udvidede sløjdlokaler i forbindelse med det nye prøvefag Håndværk & Design. Især til denne del af idéudviklingen har Stefan Preusche fået bistand af Lisa Fälling Andersen, som er ved at færdiggøre sin ph.d. i dette nye fag i folkeskolen.

Mange muligheder
I forvejen huser Støberihallerne ”Brandmuseet Præstø”, som vedblivende skal have en af de store haller til deres rådighed, og på længere sigt kan der etableres småværksteder til udbedring af gamle vinduer, bindingsværk og hvad der nu er behov for at reparere i en købstad med masser af gamle og bevaringsværdige bygninger. Det gamle dueslag på loftet kan måske blive genoplivet, og udstillingskapacitet oppe under hanebjælkerne må være en drøm for en kunstner eller kunsthåndværker, der har ambitioner om at vise sit talent og sine værker. En lille café i den tidligere reservedelsekspedition vil være oplagt, og hvor rummet kan blive håndværkskulturhusets centrum og mødested for de forskellige aktiviteter rundt omkring på ejendommen. 
- Og så er der hele baghaven, hvor man i sommerhalvåret foruden café kan have udendørssysler, og fra den store hal, hvor jeg forestiller mig, at klinkbådsværftet skal have til huse, kan man via en sliske få bugseret de nye joller ud i Tubæk Å med fri adgang til Præstø Fjord, slutter Stefan Preusche, der i øvrigt oprindeligt er tømreruddannet og tidligere naver, men nu ansat på Idrætshøjskolen Bosei. 
 

Man kan læse mere om stedet på www.stoeberihallerne.dk, mens det nye projekt vil være tilgængeligt via handelsforeningen, bevaringsforeningen og lokalrådet.

    

Idémanden bag det mulige nye håndværkskulturcenter Stefan Preusche kigger op på taget af den lille charmerende lysthusagtige tilbygning, der vender ud mod Tubæk Å. Fotos: Lise-Lote Iuel

Støberihallerne set fra bagsiden, der støder ud mod Tubæk Å, hvor man måske i fremtiden vil kunne leje kanoer og søsætte nybyggede eller renoverede klinkbyggede småjoller. Fotos: Lise-Lote Iuel

En enkelt reminiscens fra de dage, hvor der stadig var mulighed for at effektuere KunsthalGLAS-projektet. Glasstolen er lavet af Per Steen Hebsgaard, Tubæk.
Fotos: Lise-Lote Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar