Stationsleder Morten Hemmingsen stod for talen ved nytårsparolen på Falckstationen i Præstø den sidste dag i det gamle år. Foto: Lise-Lotte Iuel

Nytårsparole hos Falck i Præstø

Den sidste dag i året blev vanen tro markeret med fælles morgenmad og en højtidelig stund på Falckstationen på Lindevej, hvor sprøjterne for en kort stund måtte vige pladsen og blive kørt udenfor porten.

Præstø Der var dækket festligt op i garagen, hvor de runde borde med alt, hvad morgenmad kræver af service og tilbehør, var nytårspyntet efter alle kunstens regler. Også de fremmødte havde gjort sig umage for at markere årsskiftet og var iført fine uniformer: Falck-folkene i de grå og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i de sorte. 
Der er tradition for, at både de heltids- og deltidsansatte brandmænd inklusive ægtefæller, kærester og børn mødes med deres nærmeste samarbejdspartnere og takker for året, der gik, og ønsker hinanden et godt nytår. Også veteranerne, der ikke længere står til rådighed for beredskabet, er inviteret, så samlet set er det en skare af civile, uniformerede, kvinder, mænd og børn i alle aldre, der denne sidste dag i december mødes og har en hyggelig stund. 
- Her på stationen er der atten deltidsansatte brandmænd, hvoraf to er kvinder, fortæller stationsleder Morten Hemmingsen. 
- Men det er svært at rekruttere nye folk, hvilket er et problem også på landsbasis. Det kræver, at man bor og arbejder i lokalområdet, og så skal man have en arbejdsgiver, der er indstillet på, at man lige pludselig smider alt, hvad man har i hænderne, hvis alarmen går – og det er der altså mange, der ikke helt kan se fordelen i, for det er i den forbindelse ofte bundlinjen, der tæller, siger Morten Hemmingsen beklagende.

Hjælper hinanden
Falckstationen i Præstø er én af i alt ni brandstationer, som arbejder sammen under det begreb, der hedder Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Det er kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted, der har et samarbejde på tværs af kommunegrænserne, og hvor man selvfølgelig hjælper hinanden. Det er først og fremmest i tilfælde af, at der brug for så meget mandskab og materiel, at man ikke selv kan klare opgaven, men i sin nytårstale takkede stationsleder Morten Hemmingsen også brandmændene i Næstved, fordi de havde overtaget vagten, da der var arrangeret sommerudflugt til Egeskov, så flest mulige fra Præstø havde mulighed for at deltage. 
Stationsleder Morten Hemmingsen indledte i øvrigt sin nytårstale med at nævne de Falck-folk i hele Danmark, der var døde i 2019, hvorpå der blev holdt ét minuts stilhed, og derpå fortsatte ham med at læse en nytårshilsen op fra Falcks administrerende direktør Jacob Riis, som på den måde også kunne samle koncernens udfordringer fra året, der var gået, og ønske de ansatte et godt 2020 og takke dem for deres uvurderlige indsats. 
Morten Hemmingsens mere lokale tale handlede blandt andet om omstruktureringer og afskeden med gamle Betty (brandbil), der endelig er blevet erstattet af en ny, som de lokale folk selv har fuldmonteret. Det samlede antal udrykninger i det forløbne år har været på 69, hvoraf én af de største brande var den i Adelgade i sommer, som tog tyve timer at slukke. Samme bygning brændte i øvrigt også tilbage i 1971.     

Stationsleder Morten Hemmingsen stod for talen ved nytårsparolen på Falckstationen i Præstø den sidste dag i det gamle år. Foto: Lise-Lotte Iuel

Omkring runde borde blev der indtaget hyggelig morgenmad i garagen på Falckstationen i Præstø, hvor omkring tre snese mennesker var mødt op til nytårsparole. Uden for i baggrunden skimtes de forsmåede brandbiler. Foto: Lise-Lotte Iuel

Veteranerne Hans-Poul Kristensen har været tilknyttet Falck som deltidsbrandmand i 43 år og Gunnar Olsen kan bryste sig af 34 år i korpset. Og de er selvfølgelig selvskrevne til nytårsparolen. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar