Nyt rådhus...

Nyt rådhus set med Nye Borgerliges briller 
Et nyt rådhus er nyligt lagt ind i det kommunale budget. Måske skulle vi tage et helikopterview og se på to forhold, inden der tages hul på 125 millioner.
Folkeafstemning: Kommunen har ikke noget naturligt centrum, så hver gang der bruges ressourcer i et bestemt område vil der evigt være en konflikt til stede imellem - groft afgrænset - Præstø området, Møn og Vordingborg.
For at legalisere brugen af 125 millioner kroner til et nyt rådhus uden alt for mange negative vibrationer rundt om i storkommunen foreslår Nye Borgerlige at afholde den folkeafstemning om uændrede kommunestørrelser, der aldrig blev foretaget inden kommunesammenlægningen i 2007.
Bliver udfaldet et ja, har rådhusbyggeriet på en måde fået en legitimitet, der vil dæmpe mudder i krogene.
Bliver udfaldet et nej - hvilket set med Nye Borgerliges briller - vil være en meget stor lykke.
De nævnte områder kan så bedre udvikle sig ud fra kendte styrker og svagheder og bedre bevare sin egenart. Ligeledes styrkes nærdemokratiet.
Det vil samtidig være en gave til alle de Christiansborg-politikere, der efterlyser mere decentralisering at nogen tager et initiativ. Så fra centralt hold forventer vi mere velvilje end modstand.
Lad jobcentret ændre status: Fra forskelligt politisk hold, der måske allerede i dag udgør et flertal, er der en stigende erkendelse af, at jobcentrenes opgaver skal løses helt anderledes og måske i et andet regi. Inden det endelig besluttes af ofre 125 millioner på et nyt Rådhus bør det undersøges om bygningen til det nye jobcenter kan ændre status til et rådhus og til hvilken pris.

(forkortet af red.)

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar