• www.henriks-hvidevarer.dk

Der var en del folk til ministerens stor klimamøde, men invitationen kom ud så sent, at det mest var inviterede folk. Men der var god debat ved bordene. Foto: Michael Thønnings

- Om 12-14 år så er det slut

Klimaministeren kiggede forbi Iselingeskolen til det første af blot to landsdækkende debatmøder om en ny ”klimalov”.

Vordingborg - Jeg synes det var lidt uforløst. Jeg tror ikke det her ændrer noget, og der blev ikke sat nogen konkrete mål. Det virkede mest som et valgmøde, lød det fra Præstøs lokalrådsformand, Klaus Lindegaard, efter godt to timer med skiftende oplæg og rundbordssamtaler, med Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i fokus.
Tirsdag var der med meget kort varsel indkaldt til to landsdækkende borgermøder - et i Viborg efter påske - og et i Vordingborg i tirsdag.
Målet var efter sigende at lytte til borgerne og høre hvad vi skal gøre, når der skal laves en ny ”klimalov”og en ny klimapolitik, der blandt andet udspringer af et borgerforslag om at sætte konkrete mål for klimaet.
- 67.000 danskere har skrevet under på, at vi skal implementere en klimalov, som vi skal behandle i Folketinget, lød det indledende fra Lars Chr. - med den officielle titel Energi- Forsynings- og Klimaminister, som igen proklamerede, at han skulle ud og lytte til borgerne.
Borgmester Mikael Smed (S) gjorde klart, at han var lidt træt af den korte indkaldelse til mødet, der betød at der kun var omkring 80 mennesker - og et par gode håndfulde sortklædte fra ministerens faste følge af tv-, presse-, embedsfolk.
- Men klimaet spiller en stor rolle og er et stort fokus i Vordingborg kommune, påpegede borgmesteren, der undestregede, at det går godt.
- Vi vil være Danmarsk grønneste kommune, sagde han.
Samtidig kunne han afsløre,  at man i begyndelsen af maj får de første tre-fire elbiler i den kommunale flåde af fartøjer.

Halvanden grad
- Ministre forgår, men ministerier består, lød det fra den indkaldte ordstyrer, der gjorde klart, at alle de idéer og tanker der kommer, nok skal komme ministeriet i hænde - også selvom det er en ny, der beklæder taburetten, efter det snarlige valg.
Og så var der ellers oplæg - tre styks - hvor landbrugsliv var et gennemgående tema om end, de begyndte med en analysechef, økonom, Frederik Silbye, fra ”Klimarådet”, som tilsyneladende har været kloge og rådgivende om klimaudvikling de seneste fire år.
Med statistik i hånd, kunne han fortælle om forfærdelige drivhusgasser, hvoraf det kun er muligt for Verden at udlede 800 milliarder tons fremover, hvis vi ikke vil have temperaturen til at stige med halvanden  grad.
- Hvis man fordeler det ud på lande og borgere, så er det 600 millioner ton til Danmark. Med det vi har nu, så er det brugt om 12-14 år - så er det slut, lød hans konklusion, der dog næppe tager højde for at forbruget af flyrejser og lignende per indbygger, er noget mindre i de fattige befolkningsrige lande udenfor vesten. 
Han gjorde dog klart at transport og køer - altså de firbenede - er de store syndere, i forhold, til udledning af kvælstof.

Landbrugsliv
Og netop gylle var en af tingene der blev diskuteret ved borgmesterens bord, hvor han kunne påpege at yngre landmænd er mere fokuserede på klima.
- Landbruget er gået forrest, sagde Lars Christian Lilleholt, ved sin rundbordsdiskussion. Han var ved hver runde ved et nyt bord og lyttede. Han fortalte også om at de derhjemme er blevet mere bevidste om maden og spiser det de har i køleskabet op, i stedet for at smide det ud.
Og således var diskussionen flere steder nede i den enkeltes forbrugsmønstre. 
Ministeren trak i øvrigt og i land - ”det var sagt med et smil” - lød det, da han blev spurgt til, at han tidligere på aftenen havde sagt at han rejste rundt i den store Verden med fly - noget han gjorde meget som minister.
Her foreslog Peter Tillisch fra Rosenfeldt, at man indførte  kvoter på flyrejser, hvilket ministeren ”var åben overfor”, men mente dog, at man ikke ”skulle begrænse sig selv for meget”. Og sådan var man ”åben” for mange ting, for der skulle jo lyttes.
En diskussion om 5G - den nyeste generation af netværk, med sattelitstyringer og des lige, druknede dog lidt i, at man ikke mente det var så klimarelateret. Men en gruppe arge 5G-modstandere pressede dog på, inden ministeren gjorde klart, at man jo skulle omfavne ny teknologi - også så man kunne få  robotter og selvkørende biler. 
- Det går nok. Sundhedsstyrelsen vurderer også, at der ikke er en risiko, men jeg tager det med hjem, sagde han.

Klimabevidst i København
En yngre studine, Iben Krogh Rasmussen, fortalte i sit oplæg stolt om sin opvækst som ressourcestærk landbrugsdatter på Midtlolland, hvor landbrugsfolkene var de gode, indtil hun kom  til København for at læse statskundskab og lærte et og andet af de meget klimabevidste typer i Hovedstaden, som bare havde styr på tingene - modsat alle bønderne og de andre her i udkantsdanmark  forstås. Så nu tænkte hun store tanker om miljøet i en tænketank og i et ”ungeklimaråd”.
En rigtig landman var også med - den blot 30-årige Thomas Poulsen fra Vordingborgegnen - som glædede sig over at der - måske - kommer et biogasanlæg her, selvom han foretrak andre ejere, end en irsk kapitalfond.
Til gengæld arbejdede han meget med udnyttelse af foder til sine 475 jersey-køer, der kunne udnyttes 115 procent i mælkeproduktionen, og han mente desuden at Staten med en finansiering på blot 16 milliarder kunne  lave mageskifte med lavbunds-landbrugsjord og give dem  noget bedre, så de på den måde fik en bedre udnyttelse af jorden og en mindre kvælstofudledning.
- Det er det samme som man bruger på Baltic Pipe (gasledning. red.), lød det fra salen, hvor ministeren måtte indskyde at selvom gasledningen mest kom Polen tilgode, så var det jo for at gøre dem uafhængige af Rusland og kulkræft, ligesom polakkerne ”jo vil betale tilbage over en årrække”.
- Tak, sagde ministeren som afslutning og gjorde klart, at klimaet er ”højt på den politiske dagsorden” og at man har brug for alle gode input. 
 

Man kan selv skrive ting og forslag på www.givklimaetlov.dk
     

 

Minister afviser stadig sol

Det er noget administrativt bøvl, hvis man vil have solceller på kommunale bygninger, lød kritikken til klimamødet. Ministeren afviser dog stadig ændre det, men han var mere vag i sin afvisning, end sidste gang avisen spurgte ham, om han ville gøre noget.

Vordingborg - Penge er jo en udfordring. En stor del af vores velfærd er bygget på afgifter, så må vi finde dem på andre måder. Vi kan ikke opfinde penge i Statskassen, sagde Lars Christian Lilleholt (V), da han på mødet om klimaet endnu engang - om end lidt vagt- afviste at ville gøre det lettere for kommuner at sætte solceller på deres bygninger.
Vordingborg kommune ved Else-Marie Sørrnsrn (SF) og Ann Busch (Å), har tidligere luftet deres frustration om solceller-forhindringerne, her i avisen, og også dengang afviste ministeren.
Til klimamødet i tirsdags blev sagen rejst af en mand, der var taget hertil fra Frederikssund.
- Vi vil gerne opsætte solceller på kommunale bygninger, men politikerene bliver ved at udlægge snubletråde, sagde han, og gjorde klart, at det var noget administrativt bøvl.
I alle landeta kommuner kræver det nemlig, at når det ikke er en ny bygning, så skal man oprette et privat selskab med cvr-nummer, regnskaber og bestyrelse for hvert enkelt solcelleanlæg. Også selvom det er nabobygninger - eksempelvis en skole og et plejecenter. Desuden skal strømmen sælges, køres tilbage til nettet og i det hele taget er der en del arbejde i sådan et ”grønt tiltag”.
Reglerne gælder dog ikke hvis det er regionale eller statslige bygninger, men Lars Christian Lilleholt påpegede at afgifterne jo var indført på et tidspunkt og dem kunne man ikke bare fjerne med ”et snuptag”, for så ville der pludselig mangle 65 milliarder til velfærd. Han var dog ikke afvisende for, at man kunne  ”kigge på” afgifter og måske indføre nogle på ”klimabelastning”. 
Da avisen talte med ham i sommers gjorde han dengang helt klart, at det var regeringens politik, at der kom færre solcelleanlæg op, blandt andet ved at sørge for, at det ikke kan betale sig. 

Kigget på
I forhold til afgifter og at ”kigge på” ting, lovede samme Lars Chr. Lilleholt i øvrigt overfor avisen - tilbage i 2017 - at man i 2018 ville ”kigge på” affaldsgebyrer og lave ”en plan”, i forhold til at foreninger som Røde Kors, betaler tusindvis af kroner i afgifter for at bruge genbrugstationer. Det gør de stadig, men avisens udsendte, nåede desværre ikke at spørge ministeren om han havde fået ”kigget på det”, inden han var ude af døren.
 

Der var en del folk til ministerens stor klimamøde, men invitationen kom ud så sent, at det mest var inviterede folk. Men der var god debat ved bordene. Foto: Michael Thønnings

- Jeg er rundt i landet for at lytte, sagde klimaministeren. Foto: Michael Thønnings

Nicolai og Peter Tillisch fik en god diskussion med Lars Christian Lilleholt og førstnævnte indskød i øvrigt det sære i, at man tilbød vand i plastflakser til et møde om klimaet. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar