Planen om at gøre Støberihallerne i Præstø til et kulturelt samlingspunkt opgives. Arkivfoto: Tommy Christiansen

Opgiver planer i støberihaller

Politikerne ønsker ikke at udvikle Støberihallerne og man takker derfor nej til fondsmidler i millionklassen.

Præstø Tanken om at etablere et Kunsthal Glas i Præstø blev endegyldigt opgivet sidste år, men Foreningen Støberihallernes Venner har siden kæmpet for at gøre Støberihallerne til et kulturelt vcentrum i byen. Knud Højgaards Fond har bevilget fem millioner kroner til renovering af taget, dog under forudsætning af, at Vordingborg kommune fortsat støtter projektet.
På det seneste Økonomiudvalg blev det imidlertid besluttet at droppe planerne. Man vil fra politisk side hellere prioritere de to samlingssteder, byen allerede har, Pakhus 8 og Bio Bernhard.
- ”Støberihallernes Venner” er skuffet over det politiske flertals beslutning, netop som projektet stod foran virkeliggørelse, meddeler Henny Jørgensen på vegne af foreningens bestyrelse.
I den kommende tid vil foreningen således tilbagebetale de bidrag private har ydet foreningen gennem årene samt meddele Knud Højgaards Fond, at man alligevel ikke får brug for de fem millioner kroner.
Efter sommerferien bliver foreningen formelt nedlagt ved en ekstraordinær generalforsamling.

Planen om at gøre Støberihallerne i Præstø til et kulturelt samlingspunkt opgives. Arkivfoto: Tommy Christiansen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar