Oplysning til borgerne...

Der var stort flertal for budgettet for 2020 i Vordingborg kommunalbestyrelse.
Det indeholder en række gode ting, især de øgede bevillinger til børneområdet og skolerne.
Og så indeholder det en ny vedtagelse om penge til udvidelse af det nye borgercenter med begrundelse i, at det nuværende rådhus er forældet og kræver store udgifter i lappeløsninger. Det kan være så, men beklagelserne over den gamle rådhusbygning kommer også hele tiden i lapper uden en tydeliggørelse af, hvad problemerne egentligt er.
Budgettet indeholdt også en besparelse med ophør af den faste kommunale annoncering i dag- og ugeblade. Kunne kommunen så ikke lige nå at få en annonce med, der opremser problemerne med det gamle rådhus og ikke mindst med referering til de ansattes arbejdsvilkår?
Således at borgerne kunne blive oplyst om de reelle problemer i deres fulde omfang. Kun et enkelt problem har været fremhævet: at et træ gror ind gennem muren.
Det kunne vel nok blive ordnet, og så kunne kommunens vejafdeling ved samme lejlighed erindres om det ukrudt, der skyder op gennem asfalten i nogle af byernes gader.
Der er der blevet sparet utidigt, og det ødelægger i længden asfalten og fordyrer vedligeholdelsen. - Flertallet vil jo spare for at få penge til rådhusudvidelsen, men kan vi i det mindste ikke få en udtømmende begrundelse for nedlæggelsen af det nuværende rådhus?

 

Tage Vestergaard
Irisvej 18
4773 Stensved

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar