• www.henriks-hvidevarer.dk

Ord skaber, hvad det benævner...

Segregerede elever  – ord skaber, hvad det benævner
Hvordan ser vore politikere og embedsmænd på børn med særlige behov og heriblandt de børn, som har behov for specialundervisning?
I lovgivningen nævnes segregerede undervisningstilbud, men derfra og til at benævne børn med behov for specialundervisningstilbud som segregerede elever, er et stort spring. Det er nedværdigende, at omtale andre som udskilte mennesker, som vi oplevede i efteråret. Hos politikerne har vi mødt forståelse for, at omtale børn med særlige behov som det, de er, elever med behov for specialundervisning … ikke segregerede elever. Politikerne står ikke bag ekskluderende sprogbrug. 
Kommunens ledende embedsmænd og politikerne viser vejen for, hvordan vi taler til og om hinanden. Sprogbrug kan for eksempel ses i udvalgenes dokumenter og kommunens kommunikation generelt. Her kan vi nu læse at ”segregrede elever” bruges flittigt. Til mødet i Børn, Unge og Familieudvalget  6. marts pkt. 5 er ”segregerede elever” omtalt fire gange blandt andet som ”enkelte af de segregerede elever har vist sig at være billigere”. Så er det på plads. Disse børn er tingsliggjort og har en pris. I bilaget nævnes ”segregerede elever” fem gange.
Ord skaber, hvad det benævner.
At omtale børn med behov for specialundervisning som ”segregerede elever” skaber netop hvad ordet benævner - udskilte børn.
Tilbage er nu kun at spørge, hvordan politikerne vil arbejde for de udskilte børn kommer til at indgå som ligeværdige i uddannelse og beskæftigelse. Hvad gør kommunen for at disse børn gives mulighed for at byde ind med, hvad hver især kan? Hvordan sikres, at mennesker, som benævnes som segregerede, oplever sig inkluderet og værdsat i samfundet med kompetencer og potentialer, som hver enkelt rummer og gerne vil  bidrage med … på lige fod med andre mennesker?  

 

Stella Steengaard og Helene Hansen (Børn/unge-forum)
Lundbyvej 6
4720 Præstø

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar