• www.henriks-hvidevarer.dk

Formand for teknikudvalget, Michael Larsen (R), er varm fortaler for et projekt, der skal forskønne Vordingborg bymidte. Foto: Mille Holst

Penge til trafiksikkerhed

Neder Vindinge  Et par ansøgninger om frigivelse af rådighedsbeløb til forskellige anlægsarbejder i Neder Vindinge blev vedtaget. Dels kommer der et signalanlæg i krydset Næstvedvej/Neder Vindingevej, dels lukker man permanent Kærvej og Sct Clemensvej.
Særligt lvejukningen var Carsten Olsen (S) fortaler for.
- Ved at lukke Sct Clemensvej får vi slettet en af de sorte pletter på kortet, sagde han og hentydede til at der dér er dårlig sigtbarhed for trafikanterne. Han er desuden overbevist om, at vejlukningerne vil give mindre og roligere trafik ved skolen og børnehaven i byen. Endelig håber han, at der er afsat nok penge i projektet til at der også kan blive plads til at gøre noget ved overgangen på Kærvej ved Fakta.

 

 

Badstuegade får vigepligt

Badstuegade skal renoveres. Vejen forbliver ensrettet men trafikanter vil i fremtiden herfra kunne dreje både til højre og venstre ad Valdemarsgade.

Vordingborg Sidste år ophævede politikerne ensretningen af Algade vest. I forlængelse heraf har politikerne nu besluttet at frigive nogle midler til at renovere krydset Valdemarsgade/Badstuegade og gøre det til et almindeligt T-kryds, hvor man fra Badstuegade kan køre både til højre og til venstre. Desuden får trafikanter fra Badstuegade vigepligt - men gaden forbliver ensrettet. Det skaber dog et nyt problem: Hastigheden skal sænkes på Valdemarsgade.
Mange skolebørn krydser Valdemarsgade dagligt, så det glædede eksempelvis Thorbjørn Kolbo (S) at man nu vil kigge på vejen. Men han opfordrede til, at man husker at involvere Bycentrum Vordingborg i projekteringsfasen, så man sikrer handelslivets opbakning til trafikføringen.

Formand for teknikudvalget, Michael Larsen (R), er varm fortaler for et projekt, der skal forskønne Vordingborg bymidte. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar