Opholdsstedet for børn og unge med autisme, der i 2020 udvider med et tilbud til deres efterhånden voksne beboere. Foto: Mette Neerup

Petersdal udvider

Det private opholdssted for børn og unge med autisme, udvider til også at omfatte et voksentilbud.

Stege For 15 år siden åbnede et lille privat opholdssted for en gruppe børn med autisme. Det var i en lejet gård, der hedder Petersdal i Ornebjerg på Sydsjælland. Der var plads til fem børn og personalet bestod af fire voksne med Annie Egholm ved roret. Det var  Annie, der via sit pædagogiske virke havde oplevet en mangel på botilbud til denne gruppe af børn. Hun havde indtil da arbejdet i specialbørnehaven “Solsikken” i Nykøbing Falster og det var netop herfra børnene på Petersdal kom. De børn skulle  sammen med Annie vise sig at være  det fremtidige omdrejningspunkt for Petersdal.

Opstart
Det var ikke nogen nem opgave at finde lokation, låne penge til opstart og opnå kommunal godkendelse, men det lykkedes. 
- Jeg havde jo alle roller dengang og arbejdede 80 timer om ugen. Det var endda mig, der fakturerede, smiler Annie, der i dag sidder som leder for en organisation med 70 medarbejdere og som for længst har uddelegeret en del af det administrative. 
- Hurtigt blev efterspørgslen på pladser for stor. Vi fik flere og flere henvendelser og det blev for svært at få til at fungere, hvor vi var, fortsætter Annie, og da bygningen på Grønsundvej havde stået tom længe og nærmede sig tvangsauktion, var det et oplagt valg til fremtidig adresse. Det var dog en kamp at låne penge, men det lykkedes og i 2011 kunne Annie og børnene rykke ind i det gamle plejehjem og navnet Petersdal tog de med sig fra Ornebjerg.

Fortsat vokseværk
Og vokseværket fortsatte. I løbet af de otte år der er gået siden Petersdal etablerede sig på Grønsundvej, er der kommet flere tilbud til. 
- Det har aldrig været tanken at det skulle være stort, men det har udvidet sig efter behov, siger Annie, og derfor var det naturligt at etablere et ungetilbud, da de første børn blev unge og nu hvor de er på vej ind i voksenalderen, er det et voksentilbud, der ligger for. Petersdal tilbyder desuden STU (særligt tilrettelagt undervisning, red.) til de unge. Et tre-årigt uddannelsesforløb, der ligger i en tidligere børnehave i Langebæk. Petersdal råder over seks matrikler med tilhørende afdelingsledere. I Neble, længere ude af Grønsundvej i nummer 144, ligger det næste projekt. Det bliver hjemsted for fire voksne beboere og et sted med fælles aktiviteter for hele Petersdal. 
- Her er 30.000 kvadratmeter jord med frugtplantage, shelter, mulighed for sansehaver og plads til at dyrke grøntsager og her skal være klappedyr, de rolige af slagsen, siger Annie, der glæder sig til at der arbejdes målrettet med bæredygtighed og økologi, der falder fint i tråd med stedets værdier.

Menneskesynet
At Petersdal vokser med beboerne og tilpasser tilbudene til de beboere der er, er selve kernen i stedets tilgang og menneskesyn. 
- Her tilpasser vi systemerne og redskaberne til de enkelte børn, forklarer Annie, der derfor heller ikke lægger sig fast på en bestemt pædagogisk metode, men arbejder TEACHH-inspireret med visuelle arbejdssystemer. Diagnosen autisme dækker over et bredt felt af udviklingsforstyrrelse og udfordringer. Derfor skal tilgangen være forskellig.
- Vi er meget opmærksomme på, hvad livskvaliteten er for den enkelte, siger Annie, der tilføjer at det kræver pædagoger af et særligt stof at arbejde på Petersdal. 
- Man skal som pædagog her, være meget fleksibel. Børnene har brug for struktur og forudsigelighed og pædagogen skal kunne tackle nogle til tider voldsomme reaktioner fra børnene, forklarer hun og det kræver en høj grad af kommunikation mellem medarbejderne. 

Lokalsamfundet
Synlighed i lokalsamfundet er et stort ønske. Vi kan desværre ikke bare holde åbent hus, for vores beboere er for sårbare til den uro det giver, siger Annie og igen er det meget individuelt, hvor meget beboerne kan integrere sig.
- Vi har en ung, der er ovre i den nærliggende børnehave hver fredag og være med til diskotek og i Rema møder vi stor velvillighed og et par af vores unge, hjælper med at sætte varer på hylder. Det betyder meget, fortsætter Annie, der kan tilføje at Petersdal bruger Thorsvang som mødested, når hele den store personalegruppe skal samles. - I forbindelse med vores udvidelse har vi ledige stillinger. Der var en fra Grønland, der ringede for at forhøre sig og ville bosætte sig på Møn, hvis vedkommende fik en stilling, smiler Annie, der foruden at have skabt et bo-og-uddannelsestilbud til børn, unge og nu snart også voksne, også skaber arbejdspladser og tilflytning til vores del af Danmark.

Fakta
• Autisme er en medfødt psykologisk udviklingsforstyrrelse, der rammer cirka 1 procent af befolkningen. Man kan ikke se, hvis et menneske har autisme, men autisme medfører en anderledes måde at opleve verden, der giver udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge og kommunikere med andre mennesker.

Opholdsstedet for børn og unge med autisme, der i 2020 udvider med et tilbud til deres efterhånden voksne beboere. Foto: Mette Neerup

Leder af Petersdal Annie Egholm. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar