På et pænt besøgt borgermøde om udlagte arealer til store solcelleanlæg i Vordingborg Kommune, kunne borgere høre om fordele og ulemper ved de udlagte områder. Foto: Mille Holst

Planer om 500 hektar solcelleanlæg

Der var positiv stemning, da kommunen i sidste uge afholdt borgermøde om planerne om at godkende 500 hektar til store solcelleanlæg. Men flere borgere er utrygge ved at få anlæggene som nabo samt over måden planerne præsenteres for politikerne.

Kommunen I sidste uge afholdt Vordingborg Kommune borgermøde om kommuneplantillægget omhandlende etablering af Store solcelleanlæg.
Af de 17 forslag lodsejere rundt om i kommunen har foreslået kommunen er ni fortsat i spil. Det drejer sig om store arealer i Barmosen og Køng Mose samt mindre arealer ved Mern, Ørslev, Udby og Høvdingsgård.
Fra afdelingen for Plan og By deltog planchef Anja Valhøj og byplanlægger Andreas Munksgaard Weir. Desuden ledede udvalgsformand Michael Larsen (R) mødet.
Sammen fortalte de, at solcelleanlæggene, som ikke stilles op af kommunen men derimod af et privat firma, indgår i kommunens strategi om at reducere sin CO2-udledning med 20 procent i 2020 og med 100 procent i 2035. I kommuneplantillægget fremgår det, at man forventer, at et areal på 80 hektar vil være nok til at nå målene for 2020. Hvor stort et areal, der skal til for at komme i mål i 2035 har man imidlertid ikke regnet på. Den nuværende plan, der er i høring frem til 24. juni, opererer med i alt cirka 500 hektar til solcelleanlæg fordelt på de føromtalte ni lokationer.
Køng Mose er efterhånden både blevet udlagt til vindmøller, biogasanlæg, solceller og eventuelt vådområder. Kan området overhovedet bære det, spurgte Steen Nielsen fra Lundby lokalråd, hvilket Anja Valhøj bekræftede.
- Der er taget højde for de forskellige planer, sagde hun, mens Michael Larsen medgav, at området er ved at være godt presset.

Staten kræver ændringer
Solcelleanlæggene vil, der hvor det er nødvendigt, være forsynet med passager til vildtet; desuden bliver anlæggene omkranset af en høj beplantning, så genskin fra panelerne ikke når hen til naboerne. Andreas Weir gør dog opmærksom på, at Miljøstyrelsen har meddelt, at den har indvendinger til planen, som den ser ud pt, fordi der ved visse af arealerne er nogle landskabsmæssige værdier, der skal tages hensyn til. Der vil derfor komme ændringer i planen inden den endeligt vedtages.

Køb og salg af CO2 kvoter
Blandt de cirka 40 fremmødte borgere var også en repræsentant for firmaet Better Energy, der opstiller store solcelleanlæg, og som er interesseret i planerne i Vordingborg. Han forklarede, at Energistyrelsen sidste år har meldt ud, at man regner med, der på nationalt plan skal udlægges 10.000 hektar til solcelleanlæg. Det fik Lena Schroll til at foreslå, at man i Vordingborg Kommune tager en politisk drøftelse af, om man eventuelt vil sælge CO2-kvoter til andre kommuner, hvis man får bygget flere solcelleanlæg, end der er behov for for at dække kommunens eget forbrug. I den forbindelse bad Steen Nielsen, formand for Lundby Lokalråd kommunen undersøge, om ikke den kan købe CO2-kvoter gennem de kommende havvindmøller på Kriegers Flak.

For og imod
Der var generelt en meget positiv og konstruktiv dialog på borgermødet - også selvom nogle af naboerne til de kommende solcelleanlæg på ingen måde var begejstrede for planerne. Men som Niels Østergaard og Bjarne Kromann udtrykte det:
- Vi stod skulder ved skulder mod vindmøller i området. 
- Af to onder er det her bedre.
Bjarne Kromann har taget stilling til solcelleanlægget, som han er for, og han har stillet arealer til rådighed. Niels Østergaard er i princippet heller ikke imod solcelleanlæg, men han er mere forbeholden og har endnu ikke helt taget stilling til, om han synes, det er en god ide eller ej.
En lodsejer, der gav udtryk for frustration over diskussionerne for og imod solcelleanlæg, er Peter Tillisch fra Rosenfeldt gods.
- Jeg har prøvet at lave biogasanlæg. Det blev ikke til noget. Jeg har prøvet at stille vindmøller op - ikke bare i Barmosen, men også ude ved mig selv. Det blev heller ikke til noget. Hvorfor brokker man sig over solceller? Ingen vil have dem i nærheden, sagde han blandt andet, og lagde ikke skjul på, at det også er et spørgsmål om økonomi for ham, når han stiller arealer til rådighed.

Forkert info til politikere
Lars Carlson, der er nabo til arealet ved Udby, der er udlagt til solceller, gav udtryk for bekymring over den måde projektet pt præsenteres for politikerne.
- Da man forelagde planen for kommunalbestyrelsen, fremgår det i materiualet, at man enkelte steder har ændret planen af hensyn til landskabet og naboerne, sagde han og syntes umiddelbart det er godt, at man viser de hensyn.
- Desværre er det ikke tilfældet i Udby, sagde han og fortalte, at planerne siden 2018 er blevet ændret så solcelleanlægget i Udby er kommet væsentligt tættere på netop hans bolig og dermed vil genere ham mere.
- Problemet er, at man skriver til politikerne, at det vil genere mindre, siger han, hvortil Anja Valhøj svarede, at han måtte skrive et høringssvar inden deadline den 24. juni, og her tydeligt gøre opmærksom på problematikken.

Kemi og hjælp til lokale
Lokalpolitiker Anders Andersen (S) var interesseret i at vide, hvordan man rengør solcellepanelerne. 
- Det kan ikke betale sig at rengøre dem, men skal det gøres, er det med rent vand, fortalte Christoffer Fruerlund Larsen fra Better Energy, der lovede at firmaet aldrig bruger kemikalier. Better Energy opstiller iøvrigt solcelleanlæg uden offentlige tilskud, men virksomheden ønsker at oprette en lokal fond, så overskud fra anlægget kan komme lokalbefolkningen til gode igen. Det fortalte firmaets mand på mødet. Til gengæld skal husejere ikke regne med at firmaet går ud og opkøber ejendomme.
 

Fakta
• Kommuneplantillæg nummer 44 ”Store Solcelleanlæg” er i høring til 24. juni. 
• Høringssvar skal indleveres på tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

På et pænt besøgt borgermøde om udlagte arealer til store solcelleanlæg i Vordingborg Kommune, kunne borgere høre om fordele og ulemper ved de udlagte områder. Foto: Mille Holst

Bjarne Kromann (tv.) og Niels Østergaard er begge tilhængere af solcelleanlæg, men Niels er ikke begejstret over at få et som nabo. Foto: Mille Holst

Lars Carlsen (im.) er bekymret over at solcelleanlægget ved Udby rykker tættere på hans bolig. Foto: Mille Holst

Michael Larsen (R), formand for udvalget for Plan og Teknik, guidede gennem mødet. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar