• www.henriks-hvidevarer.dk

En midlertidig cykelsti bliver nu etableret langs Brovejen; dels på den gamle trampesti, dels hvor der idag er tæt krat og buskads. Den blå pind markerer, hvor stien skal gå. Beboere på Sundvej (tv.) undrer sig over, at man laver en ny asfalteret cykelsti med gadelygter fremfor at benytte Sundvej. Men Banedanmark vil ikke diskutere andre muligheder. Foto: Mille Holst

Polemik om midlertidig cykelsti ved Ore

Banedanmark lukker i begyndelsen af det nye år tunnelen der forbinder Ore med Masnedsund både for bilister, cyklister og gående. Istedet etableres en ny midlertidig sti op ad rampen, og ned langs Brovejen til vandet, under broen og videre til Kulturarkaden. Flere borgere undrer sig over, at man ikke istedet benytter den eksisterende Sundvej, men det afviser Banedanmark. 

Vordingborg I forbindelse med arbejdet på Ringsted-Femern-banen bliver tunnellen på Orevej lukket for alle trafikanter i det nye år. Det gælder således også for gående og cyklister, der i stedet vil skulle benytte en ny midlertidig cykelsti, som Banedanmark skal til at etablere parallelt med Brovejen.
Ifølge Jesper Adler, der er konservativ byrådskandidat i Vordingborg, er planen, at den ny cykelsti skal starte på Brovejen tæt ved Rampen og føres ned langs Brovejen til trampestien ved vandet, hvor fodgængere og cyklister ledes under broen, til Kulturarkaden og derfra videre ind til byen.
Jesper Adler synes imidlertid, det er vanvittigt at bruge  skattekroner på at etablere en midlertidig cykelsti her, fremfor at benytte den private vej Sundvej i det halve år, tunnelen er spærret.
Flere beboere på Sundvej er enige med ham heri - men de understreger overfor Sydsjællands Tidende at samtlige beboere på vejen næppe har lyst til at stille deres vej til rådighed for cyklister. Men dem, avisen har talt med, undrer sig over, at viadukten helt lukkes.
- Vi var jo blevet lovet, at cyklister og gående kunne passere under tunnelen under hele processen, siger de blandt andet. Derudover undrer det dem, at Banedanmark slet ikke har orienteret dem om etableringen af cykelstien, og de har desuden ikke lyst til at få fjernet den bevoksning, der giver dem læ og dæmper støjen fra  Rampen og Brovejen. De påpeger desuden, at projektet må kunne gøres billigere, hvis man benytter Sundvej  istedet for at anlægge en helt ny asfaltbelagt sti på baneskråningen.
For Jesper Adler handler polemikken om den ny cykelsti i høj grad også om penge:
- Der er tale om en skattebetalt togforbindelse og det gælder her om at holde udgifterne nede, siger han, men er i endnu højere grad bekymret for sikkerheden for de bløde trafikanter.
- 100 meter før man drejer ned ad Rampen, der kommer cykelstien op. Der bliver et kæmpe pres på det område, siger han.
- Trafiksikkerhedsmæssigt er det den dårligste løsning.
- Det er den eneste færdselsåre mellem Ore og Vordingborg. Bilister kan køre en omvej, men ikke de bløde trafikanter. Skal man på biblioteket skal man op på Brovejen og stejlt ned igen. Det er ikke hensigtsmæssigt, mener Jesper Adler.

Ydersiden af autoværnet
Vejingeniør i Vordingborg Kommune Knud Jørgensen forsikrer, at den ny cykelsti bliver forsvarlig at benytte for områdets mange skolebørn.
- Vi har i forvejen en dobbeltradet cykelsti på rampen. Hvis ikke den var forsvarlig at bruge, så havde vi fjernet den for længe siden, siger han og mener ikke sikkerheden ændres, når der kommer til at færdes flere cyklister på den.
Kommunens udviklingsdirektør Jan Michelsen præciserer overfor avisen, at cykelstien langs Brovejen bliver etableret på ydersiden af autoværnet, sådan at bløde trafikanter ikke kommer helt ud på Brovejen.
Den nye sti bliver to meter bred, asfalteret og med belysning. Men også trampestien ved vandet udvides.
- Det er ikke kun den nye 80 meter lange rampe, som får asfalt og belysning. Også eksisterende sti under broerne bliver opgraderet, i nødvendigt omfang, lyder meldingen fra Banedanmark.

Banedanmark beslutter
Knud Jørgensen fortæller, at det er Banedanmark, der har besluttet, hvor cykelstien skal placeres.
- Det er bygherren, der skal finde løsningen. Vi kan ikke gå ind og bestemme noget, siger han og refererer til, at det også er Banedanmark, der betaler. I september meddelte Banedanmark kommunen, at man ønskede at etablere en midlertidig cykelsti på baneskråningen fremfor at benytte Sundvej.
- Banedanmark har ønsket dén løsning, siger han og fortæller at begrundelsen blandt andet har været, at Sundvej er en grusvej, som ikke vil kunne ryddes helt i bund i vintermånederne.
Knud Jørgensen har foreslået Banedanmark at udskyde projektet til april, så man ikke behøver tage hensyn til snerydning, men det afviste Banedanmark.
Til avisen meddeler Banedanmark dog:
- Hvis vintervedligehold ikke havde været nødvendigt, så havde vi i stedet opgraderet eksisterende grus- og trampestier. Men da stiomlægningen skal være i drift i januar og februar, er det nødvendigt med en asfalteret sti, og dermed er det også en parameter, at stien bliver så kort som mulig af hensyn til omkostningerne.

Ingen kender prisen
Knud Jørgensen er overbevist om, at det vil være dyrere at asfaltere Sundvej og placere lys på vejen fremfor at gøre baneskråningen bredere og etablere asfaltcykelsti og belysning her. Eksempelvis kan strøm til gadelygter hentes fra lygtepælene på Brovejen.
- Banedanmark har regnet ud, hvad der bedst kan svare sig, siger han til avisen.
- Jeg går ud fra at det er den billigste og bedst forsvarlige løsning.
Da vi spørger Banedanmark om prisoverslaget på de to muligheder svarer Banedanmark:
- Det kan vi ikke oplyse på nuværende tidspunkt, da det ikke er endelig afklaret.

En midlertidig cykelsti bliver nu etableret langs Brovejen; dels på den gamle trampesti, dels hvor der idag er tæt krat og buskads. Den blå pind markerer, hvor stien skal gå. Beboere på Sundvej (tv.) undrer sig over, at man laver en ny asfalteret cykelsti med gadelygter fremfor at benytte Sundvej. Men Banedanmark vil ikke diskutere andre muligheder. Foto: Mille Holst

Beboere på Sundvej har foreslået at deres vej benyttes som midlertidig cykelsti fremfor at der bruges skattekroner på at etablere en ny midlertidig sti langs Brovejen - parallelt med Sundvej. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar