• www.henriks-hvidevarer.dk

Trods en frist til 1. november har Marienborg gods stadig ikke styr på sit drikkevand, der henover den seneste måned er blevet væsentligt dårligere. Nu risikerer godsejeren en politianmeldelse. Arkivfoto

Politianmeldelse kan være vejen til rent drikkevand

Den er helt gal med vandkvaliteten på Marienborg gods’ vandværk. Nu risikerer godsejeren en politianmeldelse.

Store Damme - Der er igen store overskridelser på kimtal, ammonium og nitrit, langt over grænseværdien.
Sådan lød meldingen i fredags fra miljøudvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen (SF) i Vordingborg Kommune i forbindelse med de seneste målinger foretaget fra de nye vandboringer på vandværket ved Marienborg gods på Møn, som nu på knap 10. år fortsat ikke kan levere rent drikkevand til beboerne i området.

Voldsom overskridelse
Den seneste prøve udtaget den 30. oktober viser kim22 over 3000, kim37 over 300, ammonium 0,52 og nitrit 0,055.
- Det er helt forfærdeligt, siger udvalgsformanden.
Grænseværdien for ammonium ligger på 0,05 og for nitrit  på 0,01 ved afgang fra vandværket 0,1 ved indgang til brugerens ejendom). De to kimtal må ikke være højere end henholdsvis 200 og 20.
I løbet af den seneste måned er eksempelvis ammonium indholdet i drikkevandet steget fra 0,18 milligram til 0,41 den 22. oktober og 0,52 per 30. oktober.

Nedbrud giver problemer
Grunden til de forhøjede tal er ifølge Rolf Hoelgaard, der er Land og miljøchef i Vordingborg Kommune, at vandværket lige før efterårsferien havde et nedbrud, som medførte at en af pumperne ikke fungerede som den skulle. 
- Der var begyndt at komme de rigtige bakterier, men så gik det galt med nedbruddet, siger Rolf Hoelgaard og det er eftervirkningerne fra dette nedbrud, vandværket stadig kæmper med. 
En ekstern konsulentgennemgang af vandværket er også kommet med nogle anbefalinger til vandværket, blandt andet om at vandet skal gennem filtrene to gange fremfor kun én gang.
- Når man piller ved vandbehandlingen, så kommer der altid nogle kim, siger Rolf Hoelgaard, men han understreger, at kommunen ser med meget stor alvor på den ringe vandkvalitet.
- Vi tager det ikke stille og roligt, siger han og hæfter sig særligt ved at det er længe siden at især overskridelsen af ammonium har været så høj, som den er pt.

Politianmeldelse på vej?
I begyndelsen af oktober besluttede Udvalget for Klima og Miljø at administrationen overfor Marienborg gods kan ”gå videre med yderligere håndhævelsesmidler, hvis påbuddet ikke er efterkommet ved fristens udløb”, som det hedder i referatet.
Ifølge Rolf Hoelgaard har kommunen kun to muligheder: Enten kan kommunen tilslutte de berørte borgere til et andet vandværk i området og sende regningen til Marienborg gods, eller kommunen kan politianmelde godsejer Birgitte Natorp.
- Da der er tale om en privatperson må jeg ikke udtale mig om hvorvidt vi er igang med en politianmeldelse eller om vi har gjort det eller om vi har til hensigt at gøre det, siger Rolf Hoelgaard til Sydsjællands Tidende.
Udvalgsformanden bekræfter overfor avisen, at kommunen ikke længere blot vil fortsætte med påbud: 
- Man kan godt påbyde at godset skal tilslutte sig et offentligt vandværk. Det gjorde kommunen i april 2016 , men klagenævnet bestemte i januar 2017, at vi skulle fastholde påbuddet om forbedring af drikkevandskvaliteten og ophævede samtidig påbuddet om, at Marienborg Gods vandværk skulle tilslutte sig Gammelsø Vandværk. Dermed fik godset mulighed for at etablere en ny indvinding og vandværk, som jo så stadig ikke kører som det skal. Hvis vi giver et nyt påbud, vil de nok indklage det igen. Så kommunen har i virkeligheden ikke det afgørende ord, siger hun.  

Ingen kogeanvisning
Styrelsen for patientsikkerhed har på baggrund af de seneste målinger vurderet, at  det ikke er nødvendigt med en kogeanvisning, men anbefaler opsætning af et UV-anlæg, hvilket i skrivende stund er ved at blive etableret. Styrelsen afventer desuden de kommende prøver og anbefaler at man ligeledes måler vandkvaliteten hos den enkelte forbruger.

 

Ejer af Marienborg gods, Birgitte Natorp, har ikke ønsket at udtale sig om sagen til Sydsjællands Tidende.

 

Trods en frist til 1. november har Marienborg gods stadig ikke styr på sit drikkevand, der henover den seneste måned er blevet væsentligt dårligere. Nu risikerer godsejeren en politianmeldelse. Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Det er nok ikke nedbrud, der er årsag til de forhøjede ammonium og nitrit. Godset har haft ca 100 sække a'500kg stående i den nye lade, , ammonium og nitrit , til spredning. Uhyggeligt, at de har lov til at sprede så meget, når de allerede har forurenet grundvandet så kraftigt !

Tilføj kommentar