• www.henriks-hvidevarer.dk

Politikere ønsker tæt dialog og debat

Svar til Michael Laursen forhenværende Formand for Ørslev lokalråd på debatindlæg 14. maj.
Lokalrådene er betydningsfulde samarbejdspartnere i det lokalpolitiske arbejde og derfor har de fyldt meget i vores drøftelser i det midlertidige udvalg, der skal udvikle på nærdemokrati og borgerinddragelse.
Det er ikke udvalgets hensigt at nedlægge eller svække lokalrådene, det er udvalgets intension at finde en form hvor lokalrådene kan nytænkes. I det skitseforslag der nu foreligger tænker vi ikke i mindre dialog, men i mere. 
Vi tænker i dialog via landsby app, vi tænker i temamøder og vi tænker i et tættere samarbejde mellem de nye lokalfora, områdets øvrige foreninger og beboere. Vi tænker også i at der kan dannes nye lokalfora der hvor ildsjæle måtte ønske at etablere et. 
Som lokalpolitiker er man altid lige i øjenhøjde med borgerne, vi bor i kommunen og møder jer på gaden hver dag. Vi ønsker en god og kontinuerlig kontakt med alle der bor her. Vi ønsker at inddrage og give medbestemmelse, derfor nedsatte vi et udvalg til at belyse hvordan det kunne gøres bedre. 
Vores arbejde er endnu ikke afsluttet og vi håber at finde en model der tilgodeser og inddrager flest mulige borgere. Skulle jeg ønske at begrave noget er det udelukkende de gamle sognerådsgrænser, der til stadighed spænder ben for at vi alle kan føle os som borgere Vordingborg storkommune.

 

Ann Busch (Kommunalbestyrelsesmedlem for Alternativet)
Næsbyvej 10
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar