Politikere lukker debatten: - Den tager vi i øko-udvalget...

Debatten om Antonihøjen fyldte mest og bragte borgmesteren  i undertal på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde. Men flere prekære sager blev taget af bordet og i stedet sendt tilbage til økonomiudvalget, hvor debatten om kontroversielle ting lettere kan skjules.


Kommunen  - Jeg må igen henstille til, at vi sender det her tilbage. Jeg synes det er en uhyre uheldig diskussion vi får, sagde Bo Manderup (V)

- Derfor vil jeg venligst anmode om, at vi allesammen accepterer at den går tilbage til udvalget, så vi får en kvalificeret diskussion af hvad det betyder, nærmest bad han efter andet forsøg, da socialdemokraten Mette Høgh Christiansen prøvede at komme med et forslag i forbindelse med et punkt om kvoter for hvor mange med ”ikke-vestlig baggrund”, der som minimum skal være ansat i kommunen. 

For som tidligere topembedsmand, vidste Bo Manderup nok godt, at kontroversielle sager har det bedst i det gedulgte, og han blev tydeligvis mere og mere desperat i sin bøn, fordi flere af de andre politikere rent faktisk begyndte at diskutere sagen på kommunalbestyrelsesmødet.

- Det er ikke fordi jeg er for eller i mod, jeg vil bare gerne tage diskussionen i økonomiudvalget, lød det.

Og så fik han sin vilje. Også her. Ligesom ved flere andre sager, blev kvote-poltikken sendt tilbage til økonomiudvalget, hvor politikerne  kan tage beslutninger i ro og mag, uden nogen behøver at få at vide, hvem der mener hvad. Akkurat som man gjorde med debatten om nyt rådhus, der endte på et økonomiudvalgsmøde. Sagen med kvoter gik samme vej som en sag om fleksibel udlejning og en om nedlæggelse af 21 boliger i Kalvehave på dette møde.

- Vi ønsker den tilbage til økonomiudvalget for yderligere drøftelse, lød det - igen  - fra Bo Manderup, i sagen om den truede Kalvehaveboliger.

For hvorfor skal borgerne inddrages i hvad politikerne mener? Og når det endda sættes til skue live på byråds-tv, så skal man jo vare sin mund... Så om hvorvidt der skal være 2 - eller måske 2,5 procent ”med ikke-vestlig baggrund” ansat i det kommunale system, og om hvorvidt man er nødt til at fyre folk for at passe de særlige kvoter ind, ja, den diskussion blev kun halvt afsluttet denne aften.

 

Antonihøjens umage hold

Der blev dog truffet beslutninger på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor Bo Manderups samlever, Karen Margrethe Olsen, fra en af Præstøs bevaringsforeninger - og Dorte Worsøe fra en lokalhistorisk forening skældte ud  og var bannerførere under spørgetiden i et slag om det fantastiske område, ”Antonibakken - eller Antonihøjen - der er i spil til at blive bebygget.

- Vi skal ikke have bebyggelse på knolden, lød det fra Birgitte Steen Jørgensen (B) og det kunne alle blive enige om. Stort set. Tre musketerer - et umage hold - bestående af borgmesteren, Thomas Christfort (K) og John Pawlik (O), stemte som de eneste for at der skulle gives frie hænder til den arkitektkonkurrence, der nu udskrives om at bygge på ”marken”, som blandt andre Kurt Johansen (S) - der  har boet i området 34 år - betegnedr Antonihøjen, der både er ”istidslandskab” og en ”smuk overgang fra bondelandet til byen” - noget helt ”unikt”, som nogen betegnede det bakkede terræn, der endte med at sætte borgmesteren og to udvalgsformænd i mindretal. Men ingen af dem, er jo heller fra Præstø, hvor byen åbenbart står på den anden ende, for at bevare området - skal man tro den lille bevaringsbegejstrede elite, der markerede sig  byrådssalen.

 

Musik og glæde

Det var ellers begyndt så smukt, med Nissernes parade og et Søren Banjomus-medley, fremført af Prins Jørgens Garde, som traditionen byder. Og politikerne klappede endda. Og borgmesteren påpegede at garden kunne man i hvert fald være stolt af, inden den hyggelige stemning gik over i en snak om Laura Sø (V), der var fraværende, fordi hun skulle nedkomme, og Else-Marie Sørensen (F), der roste, at der nu var sat penge af til afkørsel 41 - det store erhvervsprojekt ved motorvejen, der bliver byggemodnet for 21 millioner, allerede i 2015.

Således var det Panteren på Solbakken, der først slog skår i glæden - om end ikke i andet omfang, end at den røde blok  ikke ønskede at det skulle være en del af lokalplanen, for Panterområdet, at der kan bygges rådhus.

- Et rådhus skal ikke tage mulighederne fra andre ting. Hvis man ligger det på Panteren, så kommer der ikke så meget handel på Algade, mente Birgitte Steen Jørgensen.

- Men det er vigtigt at holde mulighederne åbne. Det er ikke areal vi mangler der. Vi kan ikke lave en ny høring bagefter, lød det fra Thomas Christfort, der mente, at det var dumt at afskære sig muligheden for at placere rådhuset på Solbakken.

- Der er seks-en-halv hektar. Der er masser af plads, mente også Knud Larsen, inden de røde blev skudt i skoene at det måtte være politisk drilleri. Og så kom der schwung i debatten, der dog hurtigt blev lukket, og planen sendt i høring. Så kan folket - indtil 4. marts, tage stilling til - og kommentere - hvad de synes om lokalkplanen.

mith


Kort nyt fra kommunalbestyrelsen

kø til autismecenter

- Der er allerede folk skrevet på venteliste. Der er kø, lød det fra Kim Petersen (V), da han fortalte om de penge der sættes af til et nyt døgntilbud for autister på Skovhusevej 5, hvor der tidligere har ligget en børnehave. Nogle af dem, der står i kø, er folk fra andre kommuner og en potentiel indtægt til kommunen, lød det.

 

Dø - ellen - dø

- En øjebæ, kaldte Thomas Christfort det - nok engang - da talen faldt på Langelinie Alle 48 - Ellens Cabaret, der kommer til at koste en lille million at rive ned, hvoraf kommunen sagde endeligt ja, til at finansiere det halve.

 

Forvirring om multicenter

- Der har været lidt forvirring om nogle af tingene, mente Heino Hahn (O), da det blev besluttet at tage et lån på godt 46 millioner kroner til Præstø Multicenter.

- Det Heino kalder forvirring, er at der kører en voldgift, lød det i supplement fra borgemesteren, der glædede sig over at der nu bliver udbedret fejl og mangler, på nybyggeriet.

 

Hjælp til tvangssager

Familiecenter Kalvehave, skal have plads til unge familier, nybagte mødre og børn i en svær situation. Det er devisen, fra kommunen, hvor Kirsten Overgaard (V), fortalte, at der nu bliver gjort noget for at hjælpe på de mange (tvangs)anbringelser - og måske forebygge dem.

- Det bliver et døgntilbud for nybagte forældre og sårbare gravide, sagde hun  og påpegede, at de i setdet for at købe pladser, kan have dem i egen kommune  - og sælge plads til andre. Det var taksterne der skulle godkendes, og de lyder på 69.000 kroner per måned, per familie.

 

Ny Næstvedvej på gled

- Vi kan gå i gang med at nedrive huse, lød det fra Thomas Christfort. Historien om flytningen af Næstvedvej i Vordingborg, og den nye jernbanebro, der går over i Valdemarsgade, er begyndt at tage fart, så de to huse på Boulevarden, der må lade livet, skulle snart kunne rives ned - i hvert fald blev lokalplanen sendt i høring, så det bliver muligt - med frist til den 4. marts. 

Sagen har været indgående beskrevet her i avisen og nogle af artiklerne vil snart kunne findes som tema-side på www.sydtid.dk

 

Lokalplan for Nordhavnen

Man kan godt lave en fejl og komme til at gå ind over andres område, fortalte borgmesteren, der i sommers mente, at det var en god ide at lave en ny lokalplan for Nordhavnen i Vordingborg, efter at have snakket om nabostridighederne, der har stået på i en årrække. Og det var ikke hans bord - men når man nu har lovet det, så må man finde midlerene, så det fik politikerne sat 150.000 kroner af til, fra en bonuspulje.Tema: 
Ny Næstvedvej
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar