• www.henriks-hvidevarer.dk

Prins Jørgens Garde indledte mødet på julemanér. Foto: Michael Thønnings

Pres, protest og plast på marken: Plan om biogas-fabrik sendt i høring

Planen om at ligge et store biogasanlæg ved Køng blev torsdag sendt i høring med stemmer 25-4, til trods for, at det var en ganske uenig kommunalbestyrelse, der både talte om skjulte dagsordner, pres fra folkene bag gasfabrikken og grønne måltal.

Kommunen - Hvis vi ryster på hånden, når der kommer nogen, så bliver vi uinteressante for investorer, sagde borgmester Mikael Smed (S), inden han skred til afstemning om  at placere en stor gyllefabrik - et biogasanlæg - ved Køng lige ud for området mod Sallerup.
Således argumenterede han for at sende forslaget i høring, netop for at komme det fynske, kapitalfondejede selskab, Nature Energy, der står bag, i møde. Det samme mente teknikudvalgsformand, Michaee Larsen (R).
- Når nogen kommer og spørger os om et samarbejde, så har vi pligt til at gøre det, synes jeg. Ellers er vi utroværdige, sagde han og påpegede at de måske ellers ville gå et andet sted hen. Det kom så til en diskussion om Nature Energys pres på politikerne, om end det er noget man er vant til i planafdelingen, som da Næstved for nogle år siden lagde pres på og fik placeret de store vindmøller ved Store Røttinge, eller da DLG skruede bissen på, for at få sat hurtig gang i planer og penge for havneudvidelsen på Masnedø.
Og presset virker som regel, om end Heino Hahn og DF, ikke gad at makke ret.
- Jeg ved godt I opfordrer til at vi henvender os til direktøren, hvis vi har noget, men folk har krav på at vide hvad der sker, sagde han med henvisning til, at man helst vil holde kritik internt.
Også Enhedslisten mente, at man ikke skulle bukke under for pres.
- Selvfølgelig kan vi kunne sige ”nej” til Nature Energy. Alle skal have lov at blive klogere, sagde Mette Gerdøe, der påpegede at hun foretrak sol eller vind-energi, i forhold til, at vælge grønne løsninger.
For det er ”det grønne”, der er formålet med anlægget og Michael Larsen (R) fortalte at kommunen kan opnå en CO2-besparelse på 50.000 tons, og det passere godt ind i de mål man har sat sig, for at være ”grøn” og ”selvforsynende” inden 2035.
Men meningerne var delte.
Den første der fik ordet var Karina Fromberg (V) fra Bårse, der talte imod, fordi det vil betyde flere lastbiler der kører gennem hendes  område, ligesom hun påpegede at området ved Køng, ikke er det, som man har udlagt til det i kommuneplanen fra 2013, men derimod et område længere nordpå.
- Og hvad med lugtgener. Det giver nogen, ved jeg af erfaring fra Jungshoved, sagde Fromberg med henvisning til Lynggårdens biogas, der tidligere har været udskældt for uheld hvor biomasse (gylle) er lækket ud i vandløb og dermed ud i Natura2000-området deroppe.
Og miljøet var også en frygt, der blev fremhævet med det nye anlæg, med henvisning til at fabrikken skal ligge lige op af et værdifuldt kulturmiljø og et beskyttet vandløb.
- Bygningen ved siden af husede et hønseri, der søgte om at udvide, men de fik afslag fordi der var en risiko for at afvandingskanalen blev forurenet, sagde Daniel Irvold (K) i sin tale, hvor han også kom ind på at presset for at få det sat i gang også kan skyldes at tilskud fra Staten udløber den 31. marts, så Nature Energy skal i gang inden, hvis de vil have del i de penge.
- Men vi skal ikke ligge under for pres, sagde han.
En del snak om lastbiler og trafik, nåede også at blive presset ind i debatten, hvor socialdemokraterne argumenterede - ligesom sidst det var oppe - med at det ”bare var en idéfase” og nu  påpegede de, at det jo ”bare blev sendt i høring”, så man på demokratisk vis, kan få belyst sagen. Det har man mulighed for frem til 15. februar, hvor der er høringsfrist. Kun DF og K var imod.
På mødet var en flok borgere fra området mødt frem med skilte mod anlægget, og et par af dem, samt Lundby lokalråds formand, fik stillet et par spørgmål til sagen om blandt andet trafiksikkerheden og huspriser.

 

 

Skal ikke dække over noget...

Ender plastaffald fra Affaldsanlægget på markerne? Heino Hahn (DF) og Poul A. Larsen (S), havde deres egen diskussion på kommunalbestyrelsesmødet.

Kommunen - Skal der husholdningsaffald i anlægget, er der plast i bittesmå stumper og resterne kommer ud på markerne, sagde Heino Hahn og talte om mulighed for døde fugle til følge.
Det satte gang i en mindre debat mellem ham og Poul A. Larsen (S), der er formand for bestyrelsen i AffaldPlus, hvor Heino Hahn også sidder i bestyrelsen.
- Jeg er ked af det du siger om husholdningsaffald i AffaldPlus. Der er ikke noget plast i det vi kører ud i vores biogasanlæg, sagde Poul A. Larsen
- Nu lod jeg være med at nævne AffaldPlus. Vi så anlægget, hvor plasten flyder ovenpå, men det, der synker til bunds er et problem. Vi har et problem med økoplast. Det har jeg spurgt til og jeg fik ret, sagde Heino Hahn, mens Poul A. Larsen rystede på hovedet.
- Folk har ret til at få det at vide. Vi skal ikke dække over noget, mente DF’eren, der fik lov at runde den debat af.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Ni områder med solceller 
N områder er udpeget til steder, hvor der kan være store solcelleanlæg, og det gik glat igennem. Nu skal investorerne bare henvende sig, så kan der bygges anlæg.

Boligselskab på Antonibakken 
- Vi vil bygge 34 boliger og der er 80 skrevet op og har vist interesse, sagde Poul A. Larsen (S), der som repræsentant for Vordingborg Boligselskab fik godkendt og finansieret at der bygges almene boliger på Antonibakken i Præstø. Kommunen stiller garanti for lånet til at bygge og sendte samtidig seks millioner afsted som ”grundkapitalindskud”. Nogen af pengene kommer ind, igen fordi boligselskabet betaler tre millioner for grundene til de nye boliger.

Bogø Havn støvsuger trafiksikkerhedspulje 
- Det er vokset i omfang, sagde Michael Larsen (R), da politikerne besluttede at sende op mod 4,5 millioner afsted til at renovere færgelejet ved Bogø Havn, hvor færgen Ida sejler. Man troede det ville koste 1,8 millioner, men det gik ikke. Pengene er så fundet i blandt andet trafiksikkerhedspuljen og andre steder, hvor man kunne ”støvsuge kasser”, som det blev udtrykt. Heino Hahn (DF) mente at den måde at gøre det på, var noget pjat, og at man i stedet burde have søgt om en tillægsbevilling.

Masterplan for havn 
Kommunen har planer for Vordingborg Nordhavn og Præstø havn, hvor der er afsat 600.000  til at færdiggøre en særlig masterplan. Planen i Vordingborg indeholder blandt andet en gennemgribende renovering og nedrivning og ønsket om arbejdende værksteder ved det gamle bådeværft.

Køng butik 
Køng-egnen var i den grad med på mødet, men hvor der før har været noget debat, så var den forstummet, da det kom til at sende planen om en dagligevarebutik i høring. Der har tidligere været bekymring om at det kan kvæle de lokale købmænd, med en ny butik i området, og at man risikerer at stå uden  indkøbsmuligheder på sigt. Men ingen havde nogen kommentarer, så plane blev sendt i høring frem til 15. februar.

Enhed til unge arbejdsløse
- Vi skal gøre mere for at uddanne unge, sagde Anders Andersen (S) om den nye beskæftigelsesplan, der blev vedtaget. Her fremgår det at der skal laves en særlig unge-enhed på jobcenteret, der skal tage vare på de 15-25-årige, med start fra 1. april.

Ny standard
En række nye standarder i forhold til service og hjælpemidler for ældre og handicappede blev godkendt uden videre.

Prins Jørgens Garde indledte mødet på julemanér. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar