Rådhusparken

Kort efter min kone og jeg var flyttet til Vordingborg, blussede en debat om ballade i klasseværelserne på skolerne op. En herboende skrev - i denne avis - at børn skulle sidde stille, holde kæft og høre efter. Så var der ingen problemer. Vi, min kone og jeg, kaldte ham derefter holdkæftmanden.
Desværre er det en almindelig holdning, at vi møder børn og unge i “hold kæft” rummet og ikke i samtalerummet. Vi har glemt, at børn bliver fornuftige voksne ved at omgås fornuftige voksne. Vi har glemt, at skal vi snakke med dem, skal de også snakke med os. Uheldigvis er envejskommunikation den dominerende form for tiden. Der skal rettes ind og høres efter. 
Vor borgmester fortalte her i avisen, at hvis de unge ikke holdt op med at lave ballade i parken, måtte man sløjfe parken. Jeg skrev til ham, at det var en pædagogisk falliterklæring. Den slags korthårede holdninger skaber ikke kontakt og udvikling, og de forstærker blot rammerne for de båse, vi puttes i. Vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn, unge, midaldrende, ældre og oldinge. Når vi dér tillægger, at de tre første grupper skal holde kæft og høre efter, samt de to sidste grupper er byrder for samfundet, så er der meget snævre rammer for, hvem der er mennesker. Vi er endt i en idiotisk kassetænkning, som går hårdt ud over vore børn og unge, ja, til syvende og sidst os alle.
Vi har ikke problemer i skolen, som ikke er set og behandlet før. Vi har mangel på opbakning og medhjælp fra de mennesker, der bruger og fungerer omkring skolen - dette i en meget bred betydning.
Vi har et problem med de unges adfærd i parkerne, men vi har glemt, at de er en del af vort samfund. Vi kan snakke med dem, vi kan påvirke dem med vor deltagelse. Vi kan gøre dem interesserede i den komplicerede samværsform et demokratisk samfund er. Et samfund, hvor dannelse, samtale og ideudveksling er det centrale. Børn og unge skal ikke sidde i båse og være tilskuere, de skal deltage. Deres opførsel udenfor skolens rammer er det ikke skolens opgave at løse. Det er vort problem.
Vi har mange institutioner og skoler her i landet. Vi må stole på dem, at de gør deres del, ganske som vi, forældre, onkler og tanter gør vores. 
Når jeg har skrevet dette, er det på grund af forslaget  for et par uger siden, hvor vagtmand med hund blev foreslået. Hvad fanden skal den hund? Skal der bides?  
Voksne skal også opføre sig ordentligt.

 

Hans Fromberg Schmidt
Humlevænget 12, 
4760 Vordingboorg - Ore Strand

 

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Fint indlaeg, tak for det.

Tilføj kommentar