Arkivfoto: Michael Thønnings

Regnefejl koster over 20 millioner

Kort før vedtagelsen af næste års budget, har Vordingborg kommune opdaget, at de har regnet forkert på arbejdsmarkedsområdet og nu mangler 22 millioner.

Kommunen ”Der er ingen pengenød”, lød det fra borgmesteren for et par uger siden, da han havde fået opbakning til sit budget, der blandt andet betyder nyt rådhus for mindst 120 millioner kroner.
Om han stadig er af den overbevisning, her kort før budgettet vedtages, er måske knapt så sikkert, for mandag morgen har kommunen meldt ud at de har lavet en regnefejl i millionstørrelsen. Det betyder at arbejdsmarkedsområdet nu står med et underskud på 22 millioner for i år.
- Det er en helt uholdbar situation at stå i som politiker, at der dukker overraskelser op i den her størrelsesorden. Når det sker så sent på året er det utrolig vanskeligt at agere på, siger borgmester Mikael Smed (S) i en pressemeddelelse, hvor han kritiserer afdelingen for ikke at have opdaget det i tide. Han lover nu, at der bliver holdt ekstra øje og det fremgår af pressemeddelelsen, at det formentlig ”kun” vil betyde at der mangler tre millioner i budgettet for 2020, i forhold til det aftalte.

Ingen job - ingen penge
Problemet er i følge kommunen opstået fordi man på arbejdsmarkedsområdet har fået og budgetteret med at få mere refusion fra Staten, end man egentlig var berettiget til efter reglerne, når det gælder ledige.
Sagen er, at en del af de ledige kommunen får videreekspederet i job eller lignende, for en dels vedkommende,  hurtigt vender tilbage til at være ledige eller syge. Effekten af tiltagene er altså ikke altid så langvarig - og derfor får man ikke lige så meget i refusion, som hvis de ledige havde beholdt deres job.
Kommunens arbejdmarkedsafdeling har dog budgetteret med den større refusion og for en del, også fået den i 2018. Nu skal der dog betales tilbage og tilpasses med regnskabet i 2019, som snart afsluttes.
Der har tidligere været en del udfordringer med arbejdsmarkedsområdet og soccialområdet i Vordingborg kommune, der flere gange tidligere har fået tilført ekstra midler - blandt andet fordi her bor en væsentlig andel af arbejdsløse og syge ledige.
I følge kommunens pressemeddelelse går det dog fremad  i forhold til at få folk væk fra offentlig  forsørgelse, hvilket de også påpeger er grunden til, at det ser ud til at betyde, at der ”kun” kommer til at mangle tre millioner til næste år i forhold til det planlagte, mens underskuddet på de 22 millioner på området i 2019 skulle være reelt nok.
Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om hvor pengene til at dække underskuddet skal findes, men de vil formentlig blive taget af ”kassen”. 
Kommunen meddeler desuden at kommunens økonomiafdeling fremover kontrollerer arbejdsmarkedsafdelingens ditto.   

Arkivfoto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar