Vordingborg Kommune ”moderniserer” rådhuset, trods politisk beslutning om at et nybygget rådhus skal stå klar i 2023. Foto Michael Thønnings

Renoverer rådhus trods planer om at bygge nyt

Vordingborg Kommune poster i øjeblikket omkring 3,5 millioner kroner i renovering af rådhuset i Vordingborg by, selvom der de kommende år skal bygges nyt rådhus. Kommunaldirektøren forklarer til Sydsjællands Tidende, at de arbejder, der pt foretages, er for at bedre arbejdsmiljøet for de ansatte og iøvrigt har kommunen for længst tegnet kontrakt med entreprenøren.

Vordingborg Det vækker undren, at Vordingborg Kommune er i gang med en ”modernisering” af rådhuset i Vordingborg, eftersom man politisk har besluttet at bygge et helt nyt rådhus de kommende år.
Sydsjællands Tidende har spurgt kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, om årsagen til arbejdet og til at det ikke bliver stoppet, når nu rådhuset alligevel skal annuleres om ganske få år.
Kommunaldirektøren bemærker for det første at der mere er tale om en renovering end en modernisering af rådhuset, men at selv en lille renovering virker som en modernisering i den bygning. Derudover medgiver han, at det kan synes underligt, at renovere rådhuset, når det kun skal holde nogle år endnu, men han forklarer, at den igangværende renovering er et led i den renovering, der har været i gang over de senere år og bunder i en arbejdsmiljøvurdering.
- Renoveringen er en beslutning, der er truffet længe før beslutningen om at bygge nyt rådhus blev taget, siger Lau Svendsen-Tune og forklarer, at der således, allerede inden det blev besluttet at bygge nyt rådhus, var lavet kontrakt med entreprenøren om renoveringen af det eksisterende.
- Men vi har været i dialog med personalet, siger Lau Svendsen-Tune, hvilket har resulteret i, at eksempelvis direktionsgangen på rådhuset er blevet taget ud af renoveringsplanerne.
- Vi kan godt leve mede at den gang ikke bliver renoveret, siger han og fortæller at kommunens Ejendomscenter efterfølgende har skullet forhandle med entreprenøren om at få gangen taget ud af den samlede opgave.
Samlet set bliver Vordingborg rådhus pt. istandsat for 3,5 millioner kroner, og udover malearbejde bliver der udskiftet gulve og sat nyt lys i lofterne. Desuden får kantinemedarbejderne deres egne toiletter og badefaciliteter, hvilket ifølge kommunaldirektøren er et lovkrav.
Ifølge Lau Svendsen-Tune handler renoveringen af gulvene om, at de flere steder er så nedslidte, at de ikke længere kan gøres rene, og af hensyn til arbejdsmiljøet skal de derfor skiftes.
- Det er ærgerlige penge at bruge, men det er nødvendigt, siger han, og pointerer, at der kun er tale om decideret nødtøftig renovering, der skal foretages af hensyn til arbejdsmiljøet.

Ingen påbud men ønsker
Siden 2016 har Arbejdstilsynet ikke fundet problemer med indeklimaet på Vordingborg Rådhus, efter at kommunen har investeret i varmetæpper, gavlene er blevet isoleret og der er sat film på vinduerne. Alligevel mener kommunaldirektøren ikke, arbejdsmiljøet er i orden, og derfor udbedrer kommunen nu en række af forholdene.
- Vi laver jo ikke kun noget godt for arbejdsmiljøet, når der er et påbud (fra Arbejdstilsynet, red.). Det gør vi løbende, siger Lau Svendsen-Tune og henviser til at medarbejderne på rådhuset har haft nogle ønsker, som nu efterkommes.
- Men der bliver ikke kostet mange større investeringer af forbedringer af huset, siger han, men fortæller samtidig, at i og med at Borgerservice er flyttet til det nye Job- og Borgerservicecenter på Algade, bliver der nogle omrokeringer på rådhuset, hvilket også betyder etablering af nye rum.
- Der kommer enkelte vægge hist og her, fortæller Lau Svendsen-Tune, der forventer at renoveringen er færdig i løbet af foråret. 
Med flytningen af borgerservice er selve rådhuset også blevet mere lukket for offentligheden, hvilket eksempelvis ses af at indgangen fra Rådhustorvet lukkes.
- Vi har valgt at låse rådhuset mere af. Der vil kun være indgang i midten (ved parkeringspladserne, red.), fortæller Lau Svendsen-Tune, der også kan oplyse, at det bliver medarbejdere fra ledelsessekretariatet, der vil bemande indgangen og guide besøgende videre til dén medarbejder, de søger.

Vordingborg Kommune ”moderniserer” rådhuset, trods politisk beslutning om at et nybygget rådhus skal stå klar i 2023. Foto Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Med denne håbløse kasten om sig med pengene til feks malerarbejde i en nedrivningstruet bygning så skulle man tro at kommunen svømmede i penge men det er vidst ikke lige tilfældet da hele kommunens pleje og omsorgs afdeling sejler og det samme gør arbejdsmarkeds afdelingen på kommunens jobcenter hvor syge borgere ikke kan få den hjælp de ellers er berretiget til iflg lovgivningen fordi som de ansatte sikkert har fået instuderet til at sige til borgerne ved ansøgning om hjælp : Kommunen er en fattig landkommune og har derfor ikke råd til at hjælpe dig !

Jeg forstår godt din tankegang Henning, men arbejdsstyrelsen ønsker det gamle rådhus renoveret, og deres ønsker er vigtige at følge. Det er også korrekt at der er mangel på velfærdsydelser i kommunen. Man kunne jo sige, at som kommune skulle man nok bruge flere penge på den front frem for et nyt rådhus. Der er bare det lille problem, at kommunen har to budgetter. Velfærdsydelser ligger under noget helt andet end nybyggeri. Rådhuset ligger under et driftbudget. Så lige meget hvad kan pengene ikke gå til den velfærdsydelser alligevel.

Tilføj kommentar