• www.henriks-hvidevarer.dk

Her ses, hvor den nye grusgrav er. Om otte år vil landskabet ligge cirka tyve meter lavere, her vil være en sø og græssende kreaturer får adgang til området. På området tættest ved gården i baggrunden har arkæologerne fundet en jernalderlandsby. Foto: Klaus Lohmann

Rig jernalderlandsby fundet i ny grusgrav

Nær Faksinge er der ud til Hovedvejen ved at blive gjort klar til en ny grusgrav. Lige nu venter gravemaskinerne dog på, at det arkæologiske gravearbejde bliver færdigt efter at man har fundet spor efter en velstående jernalderlandsby på stedet.

Faksinge Mellem Maglehøjgård, Hovedvejen 117 og Blåkilde JLJ Lager i nummer 121, er der over de seneste måneder gjort klar til en grusgrav på otte hektar.
Indkørslen fra Hovedvejen er etableret - det er blevet flyttet godt 50.000 kubikmeter jord - og de store gravemaskiner fra FS Grusindustri er gået igang med at fjerne muldlaget, der her udgør cirka tre meter i dybden. Flytningen af jorden mener indehaver af FS Grusindustri, Flemming Schou, vil tage omkring to måneder.
Selve gruset ligger omkring 20-23 meter nede, og Flemming Schou forventer desuden at skulle grave 3-4 meter ned under vandlinjen med hydrauliske gravemaskiner.
- Vi forventer, at her er en million kubikmeter grus. Det er cirka otte års gravearbejde, fortæller han til Sydsjællands Tidende mens han viser rundt i området.
- Bagefter reetablerer vi området, siger han og forklarer, at han, som den der har indvindingsretten i området, har skullet ligge et millionbeløb til reetableringen allerede inden  selve gravearbejdet går igang. Desuden skal der forlods ligge en godkendt plan for reetableringen. På den måde sikrer man, at området bliver reetableret også i tilfælde af at gravefirmaet skulle gå konkurs.

Planer for reetablering
Når grusgraven er tømt for grus og sten bliver der etableret en sø på en del af området og resten bliver gjort klar til afgræsning eller eventuelt dyrkning.
- Men man må ikke bruge sprøjtemidler eller gødning, for  området er mere sart, når man er tættere på grundvandet, forklarer Flemming Schou. 
- Hele området bliver sænket i forhold til nu. Man sænker terrænet omkring tyve meter ned, og om otte år vil man ikke opleve, at der er store huller, man har bare sænket hele terrænet, siger han og mener at plante og dyreliv højst to år efter at gravearbejdet er stoppet vil have vundet indpas i området. Han fortæller i samme ombæring, at det kun er det muldlag, man pt graver væk, der bliver lagt ud igen.
- Man må ikke lægge andet end det, der er her, siger han og forklarer, at den jord, der allerede er på stedet bliver flyttet rundt i takt med at dele af området bliver gravet færdigt.
- Inden vi rykker ud har vi flyttet 10 millioner kubikmeter frem og tilbage på forskellige måder, mener han.

Råstofkrævende samfund
- Samfundet er ekstremt råstofkrævende i forhold til for bare ti år siden, fortæller Flemming Schou, der egentlig ikke mangler råstoffer, men områder, hvor det er tilladt at grave dem frem. 
FS Graveindustri afsætter hvert år 550.000 kubikmeter grus; det svarer til halvdelen af den grus der er i Faksinge graveområde.
- Danmark ligestiller sig med Tyskland. Vores forbrug svarer til at hver dansker bruger 25 kilo råstoffer (grus og sten, red.) om dagen. Det er virkelig voldsomt, siger Flemming Schou og forklarer til sammenligning, at byggeriet af et almindeligt parcelhus bruger 500 kubikmeter ler og grus og lignende.
- De almindelige parcelhuskvarterer, dem skal man ikke tage fejl af, de tager mange kubikmeter, siger han.

På jagt efter nye områder
Selvom det egentlige udvindingsarbejde ved Faksinge slet ikke er gået igang endnu, er Flemming Schou allerede på jagt efter nye områder at udvinde råstoffer i. Fra aftalen indgås med lodsejer til alle godkendelser er i hus går der nemlig ifølge Flemming Schou gerne syv år. Planerne for Faksinge graveområde har taget ti år.

Mere tung trafik 
På Hovedvejen bliver der i forbindelse med den øgede tunge trafik på stedet lavet hastighedsdæmpninger og nye opmærkninger på vejen.
- Det sørger kommunen for, påpeger Flemming Schou.

Venter på arkæologerne 
Lige nu venter gravemaskinerne på, at arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark skal blive færdige i området.
Ifølge arkæolog Jonas Christensen har man fundet spor efter en jernalderlandsby i området, og den skal arkæologer have gravet nærmere ud i fire uger af januar måned.
- En detektormand har fundet en romersk mønt og smykkenåle, der har været brugt til at holde tøjet sammen, fortæller Jonas Christensen og oplyser at fundene tyder på, at det har været en rig landsby i jernalderen.
I forvejen har man fundet gravhøje og skeletter i området langs ådalen og også et depot (altså noget der er gravet ned med vilje) med smykker fra bronzealderen.
- Mange af de ting er registreret i slutningen af 1800-tallet, så vi har ikke været der i nyere tid, fortæller Jonas Christensen, der derfor glæder sig til at få undersøgt området nærmere. Det er dog kun et mindre stykke af det otte hektar store område, arkæologerne kigger nærmere på.
 

Fakta
• FS Grusindustri har udover grusgraven i Faksinge Graveområde (Maglehøjgaard) også grusgrave i Lundby, Mogenstrup, Fladså og Skovmarken ved Næstved. Desuden har virksomheden Søpladsen ved Næstved havn. Virksomheden har også en afdeling i Hundested.

Her ses, hvor den nye grusgrav er. Om otte år vil landskabet ligge cirka tyve meter lavere, her vil være en sø og græssende kreaturer får adgang til området. På området tættest ved gården i baggrunden har arkæologerne fundet en jernalderlandsby. Foto: Klaus Lohmann

Der er meget få sten i undergrunden på Sydsjælland, men tilgengæld rigtig meget grus, fortæller Flemming Schou, indehaver af FS Grusindustri. Foto: Mille Holst

Sortereanlægget i grusgraven, der sorterer sten fra grus. Foto: Mille Holst

Gravemaskiner er i fuld gang med at etablere vej ind til den nye grusgrav samt grave grus til lageret. Foto: Mille Holst

Det er i området hen mod gården og ved håndværkernes skure, at arkæologerne skal igang med at unersøge jorden for yderligere arkæologiske spor. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar