Rosagervej er spærret for al trafik. Men hvorfor laver man ikke en lille træbro til gående og cyklister spørger en borger? Foto: Mille Holst

Rosagervej får måske ny bro til gående

En spærret Rosagervej giver borgere i Præstø nye udfordringer, når der eksempelvis skal handles med rollator et helt andet sted i byen. Nu vil Vordingborg Kommune måske lave en midlertidig gangbro til bløde trafikanter.

Præstø Caspar Andersens søn er lettere retarderet og er til daglig beskæftiget på håndværkergården, Håndværkervej 1 i Præstø. Da han bor i Vordingborg tager han dagligt bussen til Præstø, hvor han står af ved busstoppestedet ved Rema 1000 på Ny Esbjergvej; herfra går han ad Rosagervej til Håndværkergården.
En dag, da han stiger af bussen er Rosagervej pludselig spærret. Som vi fortalte her i avisen tirsdag 17. september er Rosagervej blevet spærret - foreløbig indtil engang i november måned - fordi der skal etableres rundkørsel i T-krydset Ny Esbjergvej/Rosagervej, så der kommer en stikvej til den nye bydel Antonibakken, der endnu kun er på tegnebrættet.
For Caspar Andersens søn var den pludselige afspærring af Rosagervej problematisk. På grund af sin diagnose  kunne han ikke overskue, hvad han skulle gøre, da han ikke kunne gå den sædvanlige vej. Caspar Andersen fortæller:
- Så stod han der og gloede, så ringede han og sagde, at han ikke kunne komme derop. Så opgav han og tog den næste bus hjem igen, og så var han helt træt, da han kom hjem.
Siden er sønnen begyndt at tage bussen helt ind til Rutebilstationen i centrum, og derfra går han den noget længere tur ud til Håndværkervej. Caspar Andersen undrer sig over, at Vordingborg Kommune ikke har informeret på forhånd om, at vejen ville blive afspærret, for hans søn er ikke den eneste, der er påvirket af den spærrede vej.
- Det er jo ikke bare sådan nogen nogen drenge fra Håndværkergården, det er jo også de gamle der normalt handler i Rema, siger Caspar Andersen, der har henvendt sig til kommunens tekniske forvaltning, men her ikke kunnet få noget andet at entreprenøren har fået en gravetilladelse til november måned.
- Men jeg synes jo godt, man i sin planlægning kunne have informeret, mener Caspar Andersen, der selv tidligere har arbejdet i teknisk forvaltning i hedengangne Langebæk Kommune. Han undrer sig desuden over, at man ikke har sikret at bløde trafikanter kan komme igennem.
- Man kunne jo godt have lavet en gangbro af brædder og rafter, så man kunne komme over med rollator og indkøbsvogne, siger han, og finder det ikke rimeligt at de ældre nu skal på en langt længere tur ned til Netto i midtbyen.

Overvejer midlertidig bro
Etablering af en midlertidig gangbro over Tubæk å ved Rosagervej er en del af kommunens planer for området, men det har ikke hidtil været muligt. Det fortæller Bjørn Buch, fagleder i kommunens afdeling for Trafik Park og Havne.
- I forbindelse med forundersøgelsen skulle alt graves af til fem meters dybde. Der var ikke mulighed for at der kunne være trafik samtidig, siger han og fortæller at projektet desuden er løbet ind i forskellige uforudsete ting. 
- Vi er blevet nødt til at ændre projektet, siger han og fortæller, at man eksempelvis har fundet den oprindelige asfalt vej nedenunder den nuværende, og de asfaltstykker, der ligger her, vil man gerne bevare som fundament for den nye vej.
- Løsningen er ikke færdig 100 procent, siger Bjørn Buch og fortæller at man i øjeblikket arbejder på at finde ud af,  hvor vandet under broen skal løbe.
- Men jeg satser på, at vi får lavet noget til de gående, fortsætter han og slutter:
- Det er med i overvejelserne, at der kommer en bro.

Rosagervej er spærret for al trafik. Men hvorfor laver man ikke en lille træbro til gående og cyklister spørger en borger? Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar