Rygerne på Vordingborg Kommunes rådhus i Vordingborg har blandt andet en lukket, udendørs gårdhave til at ryge i. Rygning skal foregå i midten, når vinduerne står åbne. Foto: Mille Holst

Rygeforbud eller ej - Sådan er rygereglerne i kommunen

Der er meget delte meninger blandt borgerne om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal indføre totalt rygeforbud i arbejdstiden for sine ansatte eller ej. Men hvordan er det nu lige reglerne er i øjeblikket?

Kommunen Da Sydsjællands Tidende på sin facebookside for nogen tid siden spurgte sine læsere, om de syntes at Vordingborg Kommune skulle gøre det forbudt for sine medarbejdere at ryge i arbejdstiden, kom der meget delte svar. Nogen synes et total rygeforbud i arbejdstiden er at gå langt ind over den ansattes egne frie valg, andre mener et forbud er en god idé, blandt andet fordi, man mener, at rygere får langt flere pauser end ikke-rygere.
- Tæller man alle rygeres små pauser sammen, kan det give en ikke-ryger en ekstra uges ferie, mener eksempelvis Linda Nagel på avisens facebookside. Hertil svarer Ole Hampenberg Andersen, der er afdelingschef i Afdeling for Strategi og Implementering:
- Bare fordi du er ryger, betyder det ikke, at du kan holde længere pauser eller flere pauser end ikke-rygere.
Han forklarer også, at det kun er tilladt at ryge som ansat i Vordingbrg Kommune, såfremt rygningen ikke påvirker ens arbejdsopgaver.
- Du må ikke holde pause, hvis det betyder, at du ikke får lavet dine ting, siger han og præciserer, at reglerne også gælder e-cigaretter.

Forvirring om rygeregler
Avisens spørgeundersøgelse viste ikke bare at befolkningen er meget delte med hensyn til rygepolitikken, den viste også, at der var ret stor forvirring om, hvordan reglerne egentlig er i dag. Sydsjællands Tidende har derfor kigget lidt nærmere på, hvordan Vordingborg Kommunes rygepolitik ser ud pt.

Røgfri matrikler
Overordnet set må der ikke ryges på de kommunale matrikler, det gælder såvel bygninger, grunde som biler. Man må dog gerne ryge udenfor matriklerne. 
- På Vordingborg rådhus er det ikke tilladt at ryge bortset fra to steder, der er blevet anvist, fortæller Helle Munk, der er sekretariatschef i ledelsessekretariatet, og hun siger, at sådanne bestemmelser kan man også lave andre steder i kommunens afdelinger.
- Det må man drøfte i de lokale MED-udvalg, siger hun. MED-udvalg er medarbejderudvalg i de enkelte kommunale afdelinger.
- Og så er der områder, hvor love foreskriver, at der ikke må ryges, for eksempel på skoler, siger hun. Udover på skolerne er der også totalrygeforbud i de kommunale  daginstitutioner, hvilket betyder at heller ikke besøgende, der eksempelvis holder aftenmøder på stedet, må ryge der.

Forsøg med røgfri dag
Siden 20. februar 2019 har udvalgte afdelinger i kommunen dog haft totalt rygeforbud i hele arbejdstiden. Det gælder for Afdeling for Pleje og Omsorg samt Afdeling for Dagtilbud og skoler.
Forbuddet om røgfri arbejdstid er et forsøg der foreløbig løber frem til februar 2020, hvor ordningen skal evalueres.

Dagpleje og private hjem
Lidt mere kompliceret bliver rygereglerne, når man bevæger sig ind i dagplejen og folks private hjem, hvor hjemmehjælpen kommer på besøg. Her dikterer kommunen nemlig også, hvor og hvornår, der må ryges, da hjemmene er arbejdsplads for de kommunalt ansatte dagplejere og hjemmehjælpere.
I dagplejen er det ikke tilladt at ryge på noget tidspunkt i de lege- og opholdsrum, der benyttes til børnepasning. Disse skal være røgfri hele døgnet. Derimod må der gerne ryges i resten af hjemmet, når børnene er blevet hentet.
Men så længe børnene er tilstede i hjemmet, må der ikke ryges, der, hvor de opholder sig.
Hos borgere, der får besøg af hjemmeplejen, må borgerne ikke ryge i eget hjem, mens hjemmehjælpen er tilstede, og har man røget inden hjemmehjælpen kommer på besøg, skal der luftes ud inden besøget.
- Der kan godt opstå den situation, at der ikke er blevet luftet ud inden medarbejderen kommer, og det kan medføre en sag, men jeg har ikke hørt om det, fortæller Ole Hampenberg Andersen.

Rygning i bofællesskaber
Også i bofællesskaber fastsætter Vordingborg Kommune rygereglerne for fællesarealer, vaskerum, køkken  og andre rum, der er deciderede arbejdsrum for de kommunalt ansatte. Borgerne bestemmer selv, om der må ryges på eget værelse eller i egen lejlighed, men rygning er heller ikke her tilladt, hvis en kommunalt ansat er til stede i boligen.

Rygerne på Vordingborg Kommunes rådhus i Vordingborg har blandt andet en lukket, udendørs gårdhave til at ryge i. Rygning skal foregå i midten, når vinduerne står åbne. Foto: Mille Holst

”Sluk din cigaret i askebægeret og smid dit skod i askebægeret. Bare så du ikke futter rådhuset af”. Foto: Mille Holst

En seddel indikerer, at snak og telefoni i ryge-gårdhaven frabedes. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar