Karsten Nielsen på en tilfældigt udvalgt villavej, med både høje hække, der gør det svært for naboerne at holde øje, og lave hække, der gør udsynet nemmere. For enden af vejen har en bolig desuden vinduer ud mod vejen og kan holde og med, hvad der foregår. Det er et rigtig godt værn, mener Karsten Nielsen. Foto: Mille Holst

Sådan undgår du og din nabo indbrud

I Danmark er indbrudstallene rekordhøje sammenlignet med resten af Europa. Vi har talt med kriminolog Karsten Nielsen, der forklarer, hvorfor tallene er så høje i Danmark, og hvad vi kan gøre hver især for at få dem ned.

Kommunen Danmark ligger helt i top i Europa, når man taler antal indbrud i private hjem. I 1960 var der kun cirka 3.000 indbrud her i landet; i 2009 var tallet steget til knap 50.000, fortæller kriminolog Karsten Nielsen, der mener, at der er nogle helt klare grunde til det høje tal, som i øvrigt har været stødt stigende fra 1960 til 1985, hvorefter antallet af indbrud har holdt sig nogenlunde stabilt.
- Jeg har hæftet mig ved, at folk ikke rigtig forstår, hvad det er, der har ført til, at vi har så høje indbrudstal, siger Karsten Nielsen og køber på ingen måde påstanden om, at ”det er østeuropæere”.
- Det er ikke rigtigt, siger han og fortæller:
- Indbrud er et senmoderne problem. Der sker mere end en tidobling frem til 1885; derefter har det holdt sig på samme niveau i 35 år, med enkelte afvigelser. Forklaringen på den voldsomme stigning er ikke, at politiet er blevet dårligere, nej, det er nogle strukturelle ændringer.
I følge Karsten Nielsen er det i høj grad indflytningen fra land til by, hvor folk bosatte sig i parcelhuse, der er begyndelsen på problemerne. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet og børnene i institutioner, hvorved husene kom til at stå tomme i mange timer ad gangen - og alle husene på samme tid.
- Vi fik nogle ensartede tidsmæssige brugsmønstre, hvor kun få er hjemme om dagen, og desuden centralisering af handel og erhverv, hvorved befolkningsgraden i boligområderne blev lav - der er simpelthen få hjemme om dagen, fortæller Karsten Nielsen.
- Tidligere gik husmødrene hjemme og gik til slagteren, rundt om hjørnet. Nu skal vi væk fra boligområdet, forklarer Karsten Nielsen.
Fra 1960 og frem er velstanden også steget her i landet. Det betyder, at der simpelthen er bedre gevinst ved et indbrud. Samtidig begyndte man at få lange ferier og at rejse væk i ferierne.
- Muligheden for at få gevinst ved at begå indbrud steg voldsomt - og uden at blive opdaget, konstaterer Karsten Nielsen, der derfor plæderer for, at vi igen skal gøre det svært at begå indbrud. 
- Strafferetsplejen har ikke en jordisk chance for at efterforske 30.000 indbrud, siger Karsten Nielsen.

Gør synligt og hold øje
Karsten Nielsen ved, hvad han taler om. Han har arbejdet tyve år i kriminalpolitiet i København, er uddannet kriminolog og har gennem 17 år arbejdet i Det kriminalpræventive Råd med fokus på sammenhængen mellem det fysiske bymiljø og forekomsten af bestemte typer kriminalitet. Han har desuden undervist byplanlæggere og udarbejdet europæiske anvisninger for forebyggelse af kriminalitet - blandt andet indbrud.
Siden 2019 har han for kampagnen Bo Trygt givet en række foredrag i vores område om hvordan man kan mindske risikoen for indbrud, og han er særligt glad for at antallet af indbrud i Danmark i 2019 faldt til et niveau, hvor det ikke har været de seneste knap 40 år.
- Ambitionen er at nedbringe tallet til 10.000 indbrud, siger han og forklarer, at indsatsen  dels drejer sig om, hvad den enkelte kan gøre for at beskytte sin bolig, og hvad man i fællesskab kan gøre. Det handler om boligens vedligehold, adgangen til boligen og kommunens vejsystemer, beplantningsområder og belysning, men det handler også om at holde øje med hinandens boliger. Her opfordrer Karsten Nielsen alle til at tilmelde sig Nabohjælp.
- Helt overordnet er den største kriminalpræventive faktor, at der er mennesker til stede, siger Karsten Nielsen og forklarer, at eksempelvis huse, naboer kan kigge ind i ofte er mindre udsatte for indbrud. Her spiller også lave hække kontra høje hække ind.

Gør det besværligt
Med hensyn til vores boliger, så er de i følge Karsten Nielsen slet ikke gearet til at sikre mod indbrud - i al fald ikke boliger fra før 2010. Og det er her især døre og vinduer, der er alt for lette at bryde op.
- Det handler om at låsen i døren er af en ordentlig kvalitet, siger Karsten Nielsen og opfordrer også til at man har en suppleringslås.
- Den låses kun, når man er ude; man skal jo også tænke på flugtmuligheder, siger han. Der skal også lås på terrassedøren.
- Men det vigtigste er faktisk vinduerne, siger Karsten Nielsen.
- Vinduer har nogle trælister, der kan vippes af på ti sekunder, og så er man inde. Listerne skal skrues i med skruer, der ikke kan skrues ud igen, foreslår Karsten Nielsen, der også gerne vil have folk til at udskifte deres vindueshasper til nogen med bolte eller kodelås. 
Nogle forsikringsselskaber stiller krav om at boligejere skal installere alarmer, hvis de har haft indbrud.
- Men der er ingen dokumentation for at alarmer forhindrer indbrud, fortæller Karsten Nielsen, der dog anerkender at de giver tryghed for borgeren, hvilket også er vigtigt.
- Men alarmer er risikable på den måde, at vi måske har for meget tiltro til deres betydning, siger han og er mere tilhænger af døre og vinduer, der kan modstå indbrud i tre minutter med håndværktøj.
- Sådanne døre og vinduer kan fås i Danmark, siger han og fortæller, at det er de seneste europæiske standarder.

Fakta
• Vil du vide mere om, hvordan du og dine naboer i din grundejerforening eller vejlaug kan sikre jeres boliger bedst muligt, giver Karsten Nielsen gerne et gratis foredrag for eksempel i forbindelse med en generalforsamling eller lignende. Foredraget tager udgangspunkt i det lokale boligområde.
• Foredraget gives i forbindelse med kampagnen ”Bo trygt”, som Trygfonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står for.
• Foredrag kan bestilles via www.botrygt.dk

Karsten Nielsen på en tilfældigt udvalgt villavej, med både høje hække, der gør det svært for naboerne at holde øje, og lave hække, der gør udsynet nemmere. For enden af vejen har en bolig desuden vinduer ud mod vejen og kan holde og med, hvad der foregår. Det er et rigtig godt værn, mener Karsten Nielsen. Foto: Mille Holst

Et eksempel på en kodelås på en moderne vindueshaspe. Foto: Mille Holst

Et eksempel på en moderne haspe. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar