• www.henriks-hvidevarer.dk

Far og søn, Peter og Nicolai Oxholm Tillisch sammen med hovedentreprenør Ivan Dalsgaard (th.) fra Almas Korn ved indvielsen af Rosenfeldt gods’ nye siloer. Foto: Mille Holst

Siloer klar til årets høst

På knap fem måneder er fem siloer plus lidt til blevet rejst på Rosenfeldt gods. I sidste uge blev de indviet. Sydsjællands Tidende tog med på en rundvisning der gik både til kontrolrummet, til bunden af siloerne samt helt til tops udenpå byggeriet.

Vordingborg Far og søn, Peter og Nicolai Oxholm Tillisch, har længe drøftet ideerne til et større siloanlæg på Rosenfeldt gods. Sidst på vinteren i år begyndte anlægsarbejdet og den 10. juli kunne de invitere til indvielse af fem 13 meter høje røde siloer med ekstra tre ”forsiloer”, tørreanlæg og renseri, altsammen forbundet med transportbånd, så kornet kan transporteres direkte fra lastbilerne gennem systemet og ind på lagerpladsen.
- De får en enorm betydning for vores drift, fortæller Nicolai Tillisch. 
- Vi vil kunne høste længere og få bedre kvalitet på afgrøderne og dermed også en bedre pris, fortsætter han.
Rosenfeldt har tidligere solgt sine afgrøder til en grovvareselskab og har været bundet af deres priser og tidspunkter. De nye siloer giver større frihed til godset og håbet er, at de på sigt også vil give bedre indtægter. Rosenfeldt kan dog selv kun bruge omkring 75 procent af kapaciteten i anlægget, hvorfor andre landmænd får mulighed for at leje sig ind.
Desuden er anlægget forberedt til at kunne udvides med yderligere fire siloer, hvis det skulle blive aktuelt i fremtiden.

Automatiseret - og dog...
Peter Tillisch lægger ikke skjul på, hvor lettet han er over at siloerne står klar inden høsten går igang.
- Det havde ikke været til at bære, hvis det havde skullet stå et helt år uden at være i brug, siger han til avisen, og glæder sig derfor over at tidsplanen holdt.
Selve siloerne tager det ifølge hovedentreprenør Ivan Dalsgaard fra Almas Korn kun tre dage at bygge. Det der tager tid er gravearbejdet - siloerne er blevet gravet fire meter ned i jorden for at de ikke skulle rage højere op end godsets øvrige avlsbygninger - og elarbejdet. Hele anlægget er nemlig computerstyret og kan stort set køre automatisk. Det kan dels styres fra ”kontrolrummet”, hvor elskabene og hovedcomputeren står, men man kan også tilgå systemet fra en tablet eller smartphone.
- Jeg tror jeg vil give Nicolai en Ipad i julegave, griner Peter Tillisch, da han viser kontrolrummet frem, og dermed overlader han det overordnede ansvar til sin søn.
For at sikre at man ikke kommer til at sende byg ned til hveden, er der dog nogle sluser, der skal håndteres manuelt.
Det er det lokale firma Ole Stage, der har fået servicen på eldelen og dermed de mange, mange ledninger i anlægget.

Det nye siloanlæg
Tre af siloerne er til ren opbevaring og kan rumme 2000 tons. De to sidste siloer kan rumme 1300 tons, men her kan man desuden tørre afgrøderne. Korn kan desuden blive kølet ned, hvilket i følge Ivan Dalsgaard er vigtigt, da korn helst skal opbevares på en temperatur under fem grader. 
Siloerne er desuden forbundet med godsets ”gamle” rapslager, hvor den færdigbehandlede raps således fortsat vil kunne opbevares.     
Desuden har anlægget fået tre små siloer på hver 250 tons. De er her fordi anlægget ikke på én gang kan tage imod alt det, der høstes, når det går rigtig stærkt. 
Renseri og tørreri kan selv hente korn fra forsiloerne, når de har kapacitet til det. Ivan Dalsgaard fortæller, at renseri og tørreri kan håndtere 85 tons i timen, men afhængigt af hvor i anlægget afgrøderne skal hen kan der håndteres op til 180 tons i timen. Da Rosenfeldt kan høste mellem 80 og 100 tons i timen per mejetærsker er anlægget i spidsbelastninger en kende underdimensioneret. Derfor er der etableret en forplads, hvor afgrøderne midlertidigt kan læsses af, og hvor de ligger nogenlunde i tørvejr.
- Da anlægget kan køre 24 timer i døgnet, så går det nok, mener Ivan Dalsgaard.
På Rosenfeldt kan høsten nu bare komme an...
 

Far og søn, Peter og Nicolai Oxholm Tillisch sammen med hovedentreprenør Ivan Dalsgaard (th.) fra Almas Korn ved indvielsen af Rosenfeldt gods’ nye siloer. Foto: Mille Holst

I bunden af en af de 13 meter høje siloer der kan rumme 2000 tons. Foto: Mille Holst

Udsigten fra silotoppen over Neder Vindinge og det nordlige Vordingborg. I forgrunden til venstre for de tre forsiloer ligger al den jord, der blev gravet op for at give plads til siloerne. Her skal være græs. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar