Simpel sag koster skatteborgerne dyrt

“Imbecil eller dummere end selv politiet tillader”?

Hvor få evner skal man besidde for at sidde i kommunalbestyrelsen og i den administrative direktion, her pladsen som kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune? En samlet kommunalbestyrelse med kommunaldirektøren i spidsen har ført en simpel sag til højesteret, der drejede sig om udbetaling af sygedagpenge til en offentlig ansat kr. 25.000.  Et anliggende der internt ville havde kunnet været klarlagt i offentligt regi, kommunernes landsforening (KL) eller pågældende ministerium. 
Men “Tumperne” valgte fire års sagsbehandling i alle tre retsinstanser, med det resultat man er blevet underkendt med klokkeklare afgørelser. Sagens substans er den, at den pågældende borger ikke via sin E-boks skulle have udfyldte de fremsendte dokumenter korrekt.  Man har end ikke kunne været borgeren behjælpelig med at sikre at udfyldningen af formularen var i orden.  
Kommunen påberåber sig efterfølgende, der er tale om en principiel sag til kr. 25.000 og den slags forfølger man til Højesteret i Vordingborg kommune.  Som borger er det relevant at spørge, hvor “hjernedød “ skal man være for sidde i kommunalbestyrelsen og yderligere for at være ansat i Vordingborg kommunes direktion? Alene regningen til advokatsalær beløber sig kr.  608.000 - hertil kommer øvrige omkostninger på henved  mindst cirka kr. 100-200.000,  interne kommunale omkostninger igennem fire år. 
Fastslås kan det, at ej heller kommunens mange jurister har været i besiddelse af de nødvendige faglige kompetencer man måtte kunne forvente.  Hvor mange flere skandaler skal vi som borgere udsættes for.

Søren Mortensen
Marienbergvej 23 B
4760 Vordingborg

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar