Nikolaj Reichel (S), formand for Udvalget for Børn Unge og Familie, regner med at et nyt udvalg i 2020 vil få undersøgt de indsatser, der gøres på småbørnsområdet - herunder få set på muligheden af at hæve børnehavealderen til tre år. Arkivfoto

Skal børnehavealderen tilbage til tre år?

Et nyt paragraf 17 stykke 4-udvalg bliver nedsat i 2020 med henblik på at undersøge de kommunale indsatser på småbørnsområdet - herunder muligheden for at hæve aldersgrænsen til børnehaver til tre år; noget Socialdemokraterne lovede at gøre ved sidste kommunalvalg.

Kommunen Efter seneste kommunalvalg indgik den nuværende flertalsgruppe en konstitueringsaftale, hvori man blandt andet gav hånd på at ville undersøge mulighederne for igen at hæve aldersgrænsen for oprykning fra vuggestue til børnehave fra to år og ti måneder til tre år.
Her to år efter er der stadig ikke sket noget på det område, men Nikolaj Reichel (S), formand for Udvalget for Børn Unge og Familie,  fortæller, at et paragraf 17 stykke 4-udvalg vil blive nedsat i 2020 med henblik på at undersøge dette. 

Kun ét udvalg ad gangen
Jakob Thune, direktør for afdelingen Børn og Kultur, fortæller, at processen har været  sat i bero, fordi der sidste år var nedsat et andet paragraf 17 udvalg, som undersøgte nærdemokratimodellen i kommunen.
- Man har politisk ikke ønsket at have to udvalg på én gang, siger han, men oplyser samtidig, at der er åbnet op for nedsættelsen af udvalget på småbørnsområdet, eftersom udvalget om nærdemokrati sluttede sit arbejde sidst i 2019.
- Nu skal man undersøge hvilke muligheder der er, for at hæve børnehavealderen til tre år, lyder det fra Jakob Thunes.

Virker det vi gør?
Udvalget vil dog skulle undersøge langt flere indsatser på småbørnsområdet end blot aldersgrænsen til børnehaver. Det fortæller Nikolaj Reichel, der vil have undersøgt, hvordan de forskellige indsatser på børneområdet generelt virker.
- Vi kigger på hele 0-6 års området. Virker de indsatser vi har?, siger han og pointerer, at man overordnet set ønsker mere voksentid med børnene, men er usikker på, hvordan det gøres bedst muligt.
- Er det super vigtigt med en ekstra pædagog på den og den stue, eller skal det være mere fleksibelt, så man kan sætte ind i spidsbelastede perioder, siger han og afventer også udmøntningen af regeringens finanslov, hvori man i 2025 vil have minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.
- I den henseende er der afsat nogle penge, men hvordan det bliver udmøntet er usikkert, siger han og oplyser, at Socialdemokraterne gerne vil have de penge udbetalt til kommunerne, som så selv kan fordele dem efter behov, mens partier længere ude på venstrefløjen er bekymrede for om pengene i så fald vil blive brugt til kontrol af, om der er pædagoger nok, fremfor at pædagogerne reelt kommer ud i institutionerne.
En ting står i al fald klart:
- Vi vil godt have en politisk bevågenhed så indsatserne følges politisk. Er det de rigtige indsatser, der vælges, siger Nikolaj Reichel, der personligt gerne vil have kigget nærmere på en model fra København, hvor man flytter indsatser fra ressourcestærke områder til ressourcesvage områder ud fra den erkendelse, at de ressourcestærke nok skal klare sig, mens de ressourcesvage har brug for ekstra hjælp.
- Det synes jeg også er en vinkel, man skal kigge på siger han, og understreger, at det er hans personlige holdning, ikke socialdemokratiets.

Nu nedsættes et udvalg
Arbejdet på at nedsætte et paragraf 17 stykke 4-udvalg på småbørnsområdet påbegyndes på flertalsgruppens møde i januar, hvorefter et egentligt kommisorium skal udarbejdes. Nikolaj Reichel forventer at et udvalg kan komme i gang med arbejdet efter første kvartal af 2020. Et lille forbehold tager han dog:
- Jeg kan stadig blive overrasket over de kommunale beslutningsgange; hvor hurtigt noget går, og hvor langsomt noget andet går, siger han.

 

Konstitueringsaftalen
I konstitueringsaftalen i Vordingborg Kommune hedder det i afsnittet ”Dagtilbud” under ”Børnenes kommune”:
”I 2019 vil vi fortsætte med at udvikle det gode børneliv. Blandt andet ved at lade et §17, stk. 4-udvalg arbejde med fokus på de mindste børn, og med bred inddragelse af relevante aktører gøre status på de nuværende indsatser og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan styrke indsatsen. Der skal blandt andet være fokus på, hvordan vi bliver bedre til at sikre gode overgange i børnenes liv. Overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave og til skole. I den forbndelse skal det undersøges, hvilke muligheder der er for at hæve aldersgrænsen for oprykning fra vuggestue til børnehave til tre år.”

Nikolaj Reichel (S), formand for Udvalget for Børn Unge og Familie, regner med at et nyt udvalg i 2020 vil få undersøgt de indsatser, der gøres på småbørnsområdet - herunder få set på muligheden af at hæve børnehavealderen til tre år. Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar