Køng Museum drives af frivillige, men som under afdleing af Museum Sydøstdanmark - og det forstætter....

Små museer skal ikke udskilles nu - men konkret plan skal gøre det muligt senere

Der var ikke opbakning fra de frivillige på Køng Museum og Museumsgården i Keldbylille, til at blive selvstændige omvisningsteder og dermed blive udskilt fra Museum Sydøstdanmark. Men kommunen arbejder stadig på en plan - for en sikkerheds skyld.

Kommunen - De frivillige var ikke interesserede i det der lå nu. De var glade for at være en del af museet og museet er glade for dem, fortæller Jesper Kjærulff, chef for kultur og fritid i Vordingborg Kommune.
For nylig mødtes han med de frivillige, der driver Musesumgården i Keldbylille og Køng Museum, samt repræsentanter - direktør og bestyrelsesformand - for det overordnede Museum Sydøstdanmark.
Formålet var at diskutere muligheden for at Køng og Museumsgården kunne blive udskilt fra det store museum, men det vandt altså ikke genklang hos nogen af dem.
Planerne om at skille de små museumsafdelinger ud, som  Sydsjællands Tidende også tidligere har omtalt, handler om en rapport som Kulturstyrelsen udgav for et års tid siden, hvor man evaluerede Museum Sydøstdanmark og deres afdelinger. Her mente styrelsen ikke at kvaliteten var høj nok i Køng og Keldbylille og de foreslog at de skulle overgå til at være associerede eller selvstændigt kommunalt drevne.
Der var dog - umiddelbart - kun tale om et foreslag, og museumsdirektør, Keld Møller Hansen, fra Museum Sydøstdanmark, var afvisende overfor idéen.
Vordingborg kommune, der både betaler tilskud til museerne og har et vist ansvar, tog dog forslaget mere seriøst og  her lagde man op til at  gennemføre en udskillelse, hvis de frivillige der driver Køng og Museumsgården, var med på idéen.
- Vi har jo et ansvar, men museet synes ikke det var et problem - heller ikke med samarbejdet, siger Jesper Kjærulff, der har holdt flere møder om sagen - også tidlegere. Der var dog stadig tale om ”indledende drøftelser” og det har ikke været forelagt konkret, hvordan det skulle foregå og hvad det konkret ville få af betydning.
- Der ligger bolden nu hos mig. Jeg kigger på hvordan man eventuelt kan gøre det, hvis Kulturstyrelsen kommer efter os, siger Jesper Kjærulff, der således arbejder videre med muligheden for at selvstændiggøre de to museumsafdelinger, sådan at der er en plan, hvis der skulle blive brug for det.
Det har dog hele tiden - både fra Museum Sydøstdanmarks og kommunens side, ligget fast, at med mindre der kom et krav ovenfra, så skulle det være op til de frivillige, der driver museerne, at træffe den endelige beslutning.
Økonomiske modtager Museum Sydøstdanmark årligt i omegnen af en halv million fra Vordingborg kommune, for at stå for driften af Køng og Museumsgården og museet varetager desuden det museumsfaglige ansvar. I det daglige er det dog frivillige der står for de to steder og det ser ud til at fortsætte for nuværende-.

Køng Museum drives af frivillige, men som under afdleing af Museum Sydøstdanmark - og det forstætter....

Tilknytningen til det store museum gælder også stadig for Museumsgården i Keldbylille. Arkivfotos

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar