• www.henriks-hvidevarer.dk

Hård plast kan man tromme på. Det skal i beholderen til glas, metal og hård plast. Ved siden af bliver rummet til papir og pap hurtigt fyldt; her en beholder efter kun en uge. Foto: Mille Holst

Spørgsmål om skrald

Hvorfor skal affaldet rengøres? Hvad gør man med blød plast? Hvor finder jeg svar på spørgsmål i det daglige? Spørgsmålene til den nye affaldssortering er mange. Få svaret på en række af dem her.

Kommunen Det vælter ind med spørgsmål om den nye affaldssortering, som mange borgere i Vordingborg Kommune er kommet i gang med eller skal i gang med i løbet af de næste uger. Vi har stillet nogle af de gængse spørgsmål til Henrik Schou Sørensen, der er affaldsplanlægger i Vordingborg Kommune.

Rengøring af affald eller...
Alt metal-, plast- og glasaffald til genbrug skal være synligt rent, når det smides i skraldespandene. Men hvorfor skal det være rent og hvad sker der, hvis man ikke overholder det?
Henrik Schou Sørensen oplyser, at man beder borgerne om at gøre affaldet rent dels for at undgå lugtgener ved beholderne i borgerens egen have, dels af hensyn til de medarbejdere på genbrugspladsen, der eksempelvis skal vedligeholde teknikken og maskinerne i affaldssorteringen. 
Niels Damgaard i Affald Plus fortæller desuden, at der helst ikke må være organisk materiale i genanvendelsesprocessen med metal og glas.
- Vi forventer ikke, at folk står og vasker for eksempel en leverpostegsbakke ren. Det, der er meget beskidt, læg det til restaffald. Det er fint nok. Så bliver den energiudnyttet, siger han og henviser til at restaffaldet forbrændes for at producere varme og strøm.

Vandforbruget
Mange borgere har sat spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at gøre affaldet rent - for det giver et øget vandforbrug, hvilke både koster forbrugeren og ikke er hensigtsmæssigt for miljøet.
Henrik Schou Sørensen understreger, at man ikke skal vaske affaldet rent i varmt vand og sæbe, men blot skylle det i koldt vand. En tom leverpostegsbakke eller en bøtte, der har været smørreost i, er dog ikke sådan til at få ”synligt ren” i koldt vand. 
Henrik Schou Sørensen lægger op til, at det er op til den enkelte borgers egen samvittighed, om man vil stille emballagen i blød, skylle den når man alligevel vasker hænder eller vasker op i hånden eller om man vil smide den i skraldespanden.
- Der er ikke noget rigtig godt svar på, hvor meget vand, man skal bruge, før det ikke giver mening med hensyn til vandforbruget, men man skal bruge ret meget vand før det miljømæssigt ikke kan betale sig, siger Henrik Schou Sørensen og henviser til at der også bliver brugt meget vand i forbindelse med produktionen af nye dåser og glas.
 

Læs også om, hvor affaldet havner, når skraldemanden har hentet det.

 

Hvad med den bløde plast?

Det fremgår ikke af den udleverede folder om affaldssortering, hvordan borgerne skal forholde sig til den bløde plast. Den skal til storskrald.

Kommunen Er man i tvivl om, hvornår plast betegnes som blødt eller hårdt, kan man følge Henrik Schou Sørensens tommelfingerregel:
- Hård plast kan man tromme på.
Den hårde plast kommes i beholderen til metal, glas og hård plast. Men hvad med den bløde plast som husholningsfilm, poser og al anden plast, der kan krølles sammen? 
- Den skal afleveres på genbrugspladsen eller som storskrald, fortæller Henrik Schou Sørensen. 
Platikken skal kommes i en stor gennemsigtig plastiksæk og enten kan man selv køre den på genbrugspladsen eller man kan bestille afhentning af storskrald via kommunens hjemmeside.
- Lige nu er sorteringsanlæggene ikke klar til at sortere den bløde plast, men vi prøver at finde ud af, hvad vi kan gøre med den, siger Henrik Schou Sørensen.
Vil man ikke sortere den bløde plast fra endnu, så kan den smides i beholderen til restaffald.

 

 

 

Er du i tvivl så smid i restaffald

Kommunen  Hvis man sorterer helt forkert, så risikerer man, at skraldemændene ikke tømmer ens affaldsbeholdere.
- Så får man en seddel på, at der ikke kan tømmes og man skal sørge for at sortere affaldet, siger Henrik Schou Sørensen. Skraldemændene kan ikke risikere at ødelægge  de sorteringer, alle andre borgere har foretaget.
- Er man i tvivl må det være restaffald, men jeg er ikke meget for at sige det, siger Henrik Schou Sørensen.
- Hellere sortere 90 procent godt og springe 10 procent over end helt at give op på sorteringen, mener han.

 

 

Mærkater på hovedet

Kommunen  På Nogle borgere synes, at mærkaterne på deres nye skraldebeholdere vender på hovedet.
Henrik Schou Sørensen forklarer, at beholderne kan åbnes på to måder, og at listermærkerne er sat på sådan at de er læsbare når man står på beholderens håndtagsside. Det er også den side skraldemændene håndterer beholderne fra. Han mener, at det er sådan de fleste borgere vil tilgå deres affaldsbeholdere, men erkender, at mærkerne sidder uhensigtsmæssigt, hvis man bruger dem fra den anden side. 

Hård plast kan man tromme på. Det skal i beholderen til glas, metal og hård plast. Ved siden af bliver rummet til papir og pap hurtigt fyldt; her en beholder efter kun en uge. Foto: Mille Holst

Når håndtaget vender udad, står mærkaterne inde i låget korrekt. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar