De fem millioner kroner dyre nye fodboldbaner ved Vordingborg Kaserne bliver
passet som alle andre boldbaner i kommunen - men ingen bruger dem. Det meget høje hegn i baggrunden kom som en ekstra udgift, Forsvaret pålagde kommunen. Foto: Michael Thønnings

Splinternye boldbaner som ingen bruger

En aftale mellem Vordingborg Kommune og Forsvaret er gået fløjten. Nu står Vordingborg Kommune med to nyanlagte fodboldbaner, som ingen bruger.
 

Vordingborg På et areal ejet af Forsvaret og beliggende mellem Vordingborg Kaserne og Iselingeskolen har Vordingborg Kommune etableret en 11-mands fodboldbane samt en 7-mandsbane. Banerne indgår i kommunens pasningsplan og bliver således slået og passet som alle andre boldbaner i kommunen, men ingen benytter banerne.Derfor har kommunen heller ikke gjort banerne helt klar med optegninger og der er heller ikke stillet mål op, men banerne kan bookes i kommunens bookingsystem.
Lokalpolitikerne har for nylig godkendt regningerne til anlæggelsen af banerne, der løber op i fem millioner kroner.

Baggrunden for planerne
Ideen med at etablere nye boldbaner ved Vordingborg kaserne opstod for år tilbage, fordi Vordingborg Idrætsforening (VIF) har store problemer med vand eller tørke på sine baner ved stadion. Derfor satte kommunen gang i en plan, der på sigt skulle flytte VIF væk fra Morten Olsens Allé og op til et helt nyt anlæg ved kasernen. I august 2015, hvor man gik igang med anlægsarbejdet på de to boldbaner ved kasernen, kunne vi her i avisen fortælle, at bestyrelsen i VIF glædede sig over udsigten til at slippe for de mudrede baner, men samtidig frygtede man, at de nye baner ville komme til at koste klubben dyrt i tabt fortjeneste i klubhusets kasse, fordi holdene ville blive spredt over flere forskellige adresser i byen. 
Siden er kunstgræsbanen ved DGI-huset blevet færdig og sidste år kastede Vordingborg Kommune sig over en stor renovering af græstæppet på stadion på Morten Olsens Allé. VIF har aldrig taget banerne ved kasernen i brug og har heller ingen planer om at gøre det, men foretrækker at holde sine aktiviteter samlet omkring klubhuset i så stor udstrækning som muligt. Det fortæller bestyrelsesformand Morten Brandt.

Ændringer i verden
Efter sigende skulle der være blevet lavet færdige planer for, hvordan området ved kasernen skulle indrettes til VIF, men planerne nåede aldrig at blive politisk behandlet, før ændringer i Forsvaret satte en stopper for dem.
Et nyt trusselbillede fra blandt andet Rusland ændrede militærets ageren, hvorfor der pludselig kom krav om et seks meter højt hegn omkring kasernen - et hegn Vordingborg Kommune kom til at betale for ved de nye boldbaner. Desuden kom der krav om at kasernen skulle huse en flygtningeteltlejr - en lejr, der endnu aldrig har været i brug.
Ideen med at have boldbaner tæt op ad kaserneområdet passede ikke længere i det nye trusselsbillede. Vordingborg Kaserne ville ifølge avisens oplysninger gerne samarbejde om projektet, men den er underlagt Forsvarets overordnede strategier. Selvom der således foreligger en lejekontrakt mellem Forsvaret og Vordingborg Kommune, så har kommunen måttet opgive planerne om at etablere flere gode boldbaner i området.

Kender ikke til aftalen
På Vordingborg Kaserne er der ingen, der kender til aftalen med Vordingborg Kommune. Man henviser istedet til, at aftalen blev indgået med Danilog, der blev nedlagt i 2014. Istedet henviser man til Forsvarets ejendomsstyrelse, som man mener må ligge inde med viden om aftalen og begrundelsen for, hvorfor den ikke har kunnet føres ud i livet. Det er dog ikke i skrivende stund lykkedes os at få en kommentar fra Ejendomsstyrelsen, selvom vi har forsøgt gennem halvanden måned.

Vil du bruge banerne?
Fagchef i Kultur- Idræt og Fritidsafdelingen i Vordingborg Kommune, Jesper Kjærulff, fortæller til avisen, at man fra kommunens side gerne sørger for mål og optegning af banerne, hvis nogen vil bruge dem. Der er dog ikke opsat lys ved banerne. Selvom pengene var bevilget hertil fik administrationen stoppet arbejdet og pengene er istedet blevet overført til renoveringen af byens stadion.

De fem millioner kroner dyre nye fodboldbaner ved Vordingborg Kaserne bliver
passet som alle andre boldbaner i kommunen - men ingen bruger dem. Det meget høje hegn i baggrunden kom som en ekstra udgift, Forsvaret pålagde kommunen. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar