Stadig problemer i parken trods flere nye tiltag

Det seneste tiltag med toiletvogne i weekenderne og ekstra skraldespande har kun hjulpet lidt på generne efter de unges fester i Rådhusparken. Nu tager politikerne igen sagen op.

 

På sit møde sidst i august har økonomiudvalget i Vordingborg kommune diskuteret mulighederne for at dæmme op for problemerne med støj og svineri, når de unge fester i Rådhusparken i Vordingborg.
- De unges fest har i parken (...) ændret voldsomt karakter de senere år, fra at være druk, hygge og latter til at minde om voldsomme teknofester. Der medbringes musikanlæg, der kan spille så højt med en bas, der kan høres selvom døre og vinduer er lukkede. Desuden plages beboerne af indtrængen i deres haver, hedder det i sagsfremstillingen til mødet.
Borgmester Michael Seiding Larsen (V) har selv oplevet flere af de unges fester i parken blandt andet fra en af naboernes hjem, og han fortalte umiddelbart herefter Sydsjællands Tidende, at han ønskede at man politisk forsøger at løse disse problemer.
Generelt er politikerne enige om, at problemet skal løses i dialog med de unge, så på økonomiudvalgsmødet blev udelukkende besluttet at sætte flere skraldespande op i området samt toiletvogne fredag aftner.

 

Nye tiltag har lille effekt
Ifølge Rita Mejer Hansen, der hele sit liv har arbejdet som klinisk psykolog, men i dag er alvorligt syg af kræft og visiteret til en af kommunens boliger klods op ad parken har tiltagene kun hjulpet en smule. Toiletterne har mindsket frekventeringen af det hun kalder ”tissebusken” ud for hendes køkkenvinduer.
- Men festerne fortsætter som før men nu uden musik. Der er skrig og skrål til langt over midnat. Når der er kvindeskrig, så reagerer man jo, og tror, at der er noget helt galt, siger hun og fortæller, at skrigene er en stressfaktor, og med til at sygeliggøre de visiterede borgere i boligerne yderligere.
Hun fortæller iøvrigt, at der er blevet sat nye solsejl op i parken ligesom der er kommet ”noget skulpturagtigt”.
- Det er der allerede øvet hærværk på, fortæller hun og kan heller ikke se, at skiltene med billede af en der brækker sig og teksten ”Hjælp din ven”, skulle virke.

 

Politiker vil se tiden an
Borgmester Michael Seiding Larsen har selv været forbi Rådhusparken siden der er kommet toiletter og ekstra skraldespande op.
- Det har hjulpet en lille smule, siger han men erkender, at det endnu ikke er godt nok. Umiddelbart sætter han dog sin lid til, at der findes en løsning sammen med de unge, deres forældre, SSP og byens uddannelsesinstitutioner henover vinteren.

 

Kræver handling nu
Så længe vil kommunalbestyrelsesmedlem Else-Marie Sørensen (SF) ikke vente.
En anden beboer i området har skrevet til hende og bedt om svar på, hvad kommunen vil gøre.
- Da jeg lørdag morgen 2. september gik tur med hunden, lå der mere end 100 engangsbægre på græsset ved de røde hængekøjer - mange mindre end 10 centimeter fra de nye skraldespande (...) Derudover var der de sædvanlige glasskår fra de unges ”vikingespil”, skriver han.
Ifølge Else Marie Sørensen er der udover de allerede beskrevne tiltag blevet holdt møder mellem kommune og ledere på ungdomsuddannelserne som videre har holdt møde med eleverne samt skrevet til forældrene og påpeget, at det i høj grad også er forældrenes ansvar, at de unge opfører sig ordentligt. Endelig har der været kontakt til SSP.
- Jeg er ked af at høre, at disse tiltag ikke har afhjulpet larm og svineri. Det kan ikke være meningen, at man ikke kan gå tur i parken som borgere. Det er en uholdbar situation, skriver hun i et brev til både borgeren og Sydsjællands Tidende. Derfor beder hun nu om, at økonomiudvalget behandler problematikken igen på sit næste møde onsdag 13. september.

 

Fund af hårde stoffer
Fra flere kilder erfarer Sydsjællands Tidende, at der florerer hårde stoffer i Rådhusparken, når de unge fester der. Dagen efter festerne har man fundet ”små poser med rester af hvidt stof” og en forælder fortæller til avisen at hendes datter har set en ambulance hente en pige, der ikke var til at komme i kontakt med, efter at hun havde taget stoffer til en ungefest i parken.
Beboerne i området har længe vidst, at urtehaven og især legehuset blev brugt, når der skulle ryges hash, og flere af dem har overhørt samtaler, hvor de unge taler om stoffer.
Det har ikke været muligt at få en kommentar ej heller en af- eller bekræftelse fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi om stoffer i parken. Under alle omstændigheder er det nok en problematik, politikerne bør tage med i deres diskutioner på det kommende møde.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar