Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Status i Magleby...

Uffe Thorndahl 

Klintholm Havnevej 74 

4791 Borre

 

Hvad sker der i Maglebysagen ?

Der er på det senere en del borgere, der har spurgt, hvad der egentlig sker med Maglebysagen. Sagen om Vordingborg kommunes tvangskloakering af Mag- leby, samt opkrævning af et tilslutningsbidag på knap 40.000 kroner per bolig.

Sagen er fortsat under behandling i Statsforvaltningen, og Indenrigsministeriet som er den øverste myndighed har tilkendegivet, at såfremt borgerne ikke er tilfredse med Statsforvaltningens afgørelse vil Indenrigsmini- steriet undersøge sagen. Ved årets begyndelse opdage- de kommunen pludselig cirka 0,5 meter hidtil ukendte dokumenter. Den efterfølgende aktgennemgang viste at, der var en lang række yderligere dokumenter som der var refereret til, og som var af betydning for bor- gerne. Den efterfølgende begæring om aktindsigt har Vordingborg kommune groft misligeholdt, og de øn- skede dokumenter holder kommunen fortsat skjult. Sagen har i øvrigt afdækket en meget alvorlig forbry- delse fra kommunens side, som i slutningen af 1996 begik dokumentfalsk ved at ændre BBR-oplysningerne i ejendomsskemaerne for især boligerne i Magleby, Bu- semarke og Mandemarke, idet kommunen i dølgsmål ændrede oplysningen om, at ejendommene var tilslut- tet offentligt spildevandsanlæg til nedsivning. Det er i straffelovens forstand dokumentfalsk fordi det af kom- munens egen spildevandsplan fremgik, at ejendom- mene i de nævnte landsbyer var kloakerede, og at det var kommunen, der ejede kloakanlæggene. Dette be- tød, at kommunen ikke siden 1. juli 1992 lovligt kunne påligne tilslutningsbidrag på de pågældende ejendom- me. Kommunen gennemførte derfor i det skjulte det beskrevne dokumentfalskneri for herigennem senere ulovligt at kunne opkræve tilslutningsbidrag af stør- relsesordenen ti millioner kroner.

Denne specielle kommunale adfærd er videreført. En ejendomsejer i Magleby blev fornylig udsat for denne specielle behandling, hvor han sidste år af kommunen blev truet til at betale tilslutningsbidrag og stikledning til 75.000 kroner. Kommunen havde blandt andet truet med indberetning til RKI-registeret for dårlige beta- lere, for så året efter at tilbyde en nedrivning af huset. Der er ikke noget at sige til, at mange borgere om kom- munen siger: Kommunen er mere din fjende end din ven.

 

 

Svar fra kommunen...

 

Rolf Hoelgaard

Land & Miljøchef

Vordingborg Kommune

 

Vi har nu haft lejlighed til at kigge nærmere på debatindlægget fra Uffe Thorndal. I indlægget gentages oplysninger og synspunkter, som også tidligere er blevet fremlagt fra samme side. Kommunen ser derfor ingen anledning til at kommentere det aktuelle indlæg.

Kommentar

Indsend kommentar

Bemærk: Alle anonyme indlæg vil blive slettet
Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.
Seneste gallerier
  • FOTOS: Æblernes dag i...
  • FOTOS: Prinsesse...
  • FOTOS: Fantastisk...
  • FOTOS: Oktoberfest i...
Kommende arrangementer
22.
Okt
Fra museets gemmer Køng Museum
22.
Okt
Efterårsferie i Danmarks Traktormuseum Danmarks Traktormuseum
22.
Okt
Hotdogs og Højmesse Køng Menighedsråd
24.
Okt
Meditationsgudstjenester Vordingborg Kirke
24.
Okt
Borgermøde Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs
25.
Okt
Generalforsamling Stensved og omegn Lokalråd
25.
Okt
Tove Ditlevsens hjerte KulturArkaden
25.
Okt
RaketVækst Vordingborg Erhverv
25.
Okt
Generalforsamling Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd
25.
Okt
Informationsaften Bedre Psykiatri, Vordingborg