• www.henriks-hvidevarer.dk

Den røde bybrøndspumpe er igen på plads i Steges voldanlæg. Foto: Mille Holst

Stege har fået sin pumpe igen

Endelig er den gamle bybrøndspumpe blevet stillet tilbage i Stege voldanlæg, hvor byens borgere gennem tiden har hentet vand til hustandenes dyr og mennesker. Selve brønden er dog forblevet forseglet af hensyn til grundvandet.

Stege Kun en lille uge gik der, fra Vordingborg Kommune atter måtte stille den gamle røde bybrøndspumpe op i Steges voldanlæg, til pumpen rent faktisk var tilbage på sin gamle plads.
På kommunens vejplads på Mønsvej er pumpen blevet monteret på et betondæksel og efterfølgende kørte en minilæsser pumpen på plads i voldanlægget.
- Den var også boltet til det gamle dæksel, så det er kun røret under dækslet, som er væk, fortæller Knud S. Jørgensen, ingeniør i Vordingborg Kommunes afdeling Trafik Park og Havne. Boltene sikrer, at pumpen ikke kan vælte.
- Efterfølgende udlægges der muld rundt om betondækslet, fortsætter nud S. Jørgensen.
Trods frostvejr har minilæsseren lavet dybe furer i jorden omkring pumpen, men det kan vej og parkafdelingen udjævne, når der senere bliver udlagt mere jord omkring.

Skal sikre grundvandet
Brønden blev sidst i 2017 sløjfet for at beskytte grundvandet og hindre eventuelt forurenet overfladevand i at trænge ned til grundvandet.
- Brønden er fyldt op med benzonit, der er en slags ler og som vandet ikke så godt kan trænge igennem, fortalte Knud Sørensen dengang til avisen. 

Den røde bybrøndspumpe er igen på plads i Steges voldanlæg. Foto: Mille Holst

Hjulspor. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar