• www.henriks-hvidevarer.dk

Dialogmødet i Stensved afholdtes i klubhuset på Mejerivænget. Forrest er det Thomas og Torben Rasmussen, begge fra Stensved. Foto: Lise-Lotte Iuel

Stensved og politiet i dialog

Torsdag aften blev der i klubhuset på Mejerivænget i Stensved afholdt endnu et af de 14 dialogmøder i Vordingborg Kommune, hvor lokalrådet, kommunalpolitikere, nærpolitiet og lokale borgere var til stede.

Stensved Selve lokalrådet minus et par stykker med forfald var mødt op, og byrådet var repræsenteret ved Poul A. Larsen (S), Daniel Irvold (K), Mette Høgh Christiansen (S) og Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) med afbud fra Karina Fromberg (V). Vordingborg Politis nærpolitienhed havde udsendt Richard Naef og Mads Vinge-Kaarsberg. 

Udstrakt samarbejdsvilje 
I det lille klublokale var der dækket op med kaffe og madder, øl og vand, så rammerne var hyggelige til aftenens dagsorden med debat om lokale forhold og en udstrakt samarbejdsvilje fra det lokale politi, som i den grad opfordrede til positiv dialog og kriminalitetsforebyggende tiltag. 
- Stensved følger nogenlunde kriminalitetsforekomsten, som ses for Danmark som helhed, så der er ingen grund til at føle sig særligt udsat eller sårbar, fortalte Richard Naef, som havde medbragt overskuelige grafikker med forskellige kriminalitetstyper for landet som helhed, for Vordingborg og selvfølgelig for selve Stensved. 
- Men det er jo ingen hemmelighed, at afkørslen til motorvejen ligger lige om hjørnet, så for erhvervskriminelle er det forholdsvis fristende at begå indbrud i byens i dagtimerne affolkede parcelhuskvarterer, hvor boligerne ligger bag høje hække. Så der har været indbrud i årenes løb, fortsatte Richard Naef.

Tryghedsambassadører
I forbindelse med samarbejdet med områdets borgere og det lokale politi er der iværksat et begreb, der kaldes tryghedsambassadører. Det er beboere med et særligt indgående kendskab til lokale forhold og en bred viden om den lige så lokale befolkning, som skal fungere som en slags civil samarbejdspartner med politiet – på den venlige måde vel at mærke. Hvis et ungt menneske måske er på vej ud i noget snavs, er det rigtig vigtigt, at der bliver taget hånd om vedkommende, inden det når at udvikle sig i en rigtig uheldig retning, og politiet samt kommunalsociale myndigheder kan have ganske svært ved at agere på en viden, de ikke har. Derfor forsøger man sig nu med tryghedsambassadører. 
- Vi har allerede et par tryghedsambassadører her i Stensved, fortæller lokalrådsformand Jette Rosenberg, men indtil videre har vi i fællesskab besluttet, at de skal have lov til at være anonyme, da de her til en start har været nervøse for at blive udpeget som en slags stikkere. Det er jo på ingen måde, sådan begrebet skal opfattes, men indtil forsøget er mere afprøvet og måske stationært bliver implementeret her i lokalområdet, har vi altså valgt at gøre sådan, slutter Jette Rosenberg. 

Trafik
De mere traditionelle udfordringer for lokalområder blev naturligvis også debatteret, og trafikken gennem Stensved kom således til at fylde en del. Der kører næsten otte tusinde biler gennem byen i døgnet, og skønt der er hastighedsbegrænsning, bliver der alligevel kørt for stærkt, og Vordingborgvej, der er en vigtig hovedfærdselsåre til Møn, er næsten ikke til at krydse i myldretiden. 
- Selvom vejen hører ind under Vejdirektoratet, må vi altså bede vores kommunale repræsentanter om at handle på vores opfordring for at gøre vejen mere sikker for os alle sammen. Det er et tungt system at håndtere, men I må som folkevalgte hjælpe os og bruge embedsværket til at fremme trafiksikkerheden med flest mulige tiltag som for eksempel fartvisere, der blinker ved for høj hastighed, udtalte forhenværende borgmester i den tidligere Langebæk Kommune, Geert A. Nielsen. 

Affaldsindsamling
Affald i det offentlige rum er også noget, der fylder og er til gene for beboerne i Stensved – så lokalrådet har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening iværksat en affaldsindsamling den 31. marts, hvor man i fællesskab kan få ryddet op efter planlagte ruter og med organisering af det indsamlede skrald efterfølgende. Stensved er som mange andre dele af Danmark specielt plaget af to irriterende former for affald: Cigaretskod og hundelort – både i og uden pose.

Dialogmødet i Stensved afholdtes i klubhuset på Mejerivænget. Forrest er det Thomas og Torben Rasmussen, begge fra Stensved. Foto: Lise-Lotte Iuel

olitikerpanelet fra venstre Poul A. Larsen (S), Daniel Irvold (K), Mette Høgh Christiansen (S) og Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) lytter til nærpolitibetjent Richard Naef fra Vordingborg Politi. Foto: Lise-Lotte Iuel

Formand for Stensved Grundejerforening Bjarne Fehsted lovede opbakning til affaldsindsamlingen ultimo marts. Foto: Lise-Lotte Iuel

Formand for Stensved og Omegns lokalråd Jette Rosenberg. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar